Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
137Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
permainan bahasa--904

permainan bahasa--904

Ratings:
(0)
|Views: 5,617|Likes:
Published by nasz194
permainan bahasa untuk sekolah rendah
permainan bahasa untuk sekolah rendah

More info:

Published by: nasz194 on Oct 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

 
1) PENGENALAN
Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan. Teknik inisesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripadaperingkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini jugaadalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahappencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahanuntuk bergembira semata-mata, tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran danpembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikankemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Permainan bahasamerupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnyadengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung.
2) OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA
Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyaibeberapa objektif yang tentu. Antaranya seperti yang berikut:a)MERANGSANG INTERAKSI VERBAL PELAJARDalam permainan, pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakanpandangan dan pendapat mereka. Di samping itu, mereka juga dimintamemberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Lazimnya, mereka perluterlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Setiap ahli kumpulanakan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakanpandangan. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri danterkecuali. Sebaliknya, mereka harus mengutarakan tekad dan berazamsepenuhnya untuk berkomunikasi. Kesedaran seperti ini akan memberipeluang kepada guru menghasilkan satu suasana pembelajaran yangmenarik dan berorientasikan pelajar. Guru hanya bertindak sebagaifasilitator dan menjaga disiplin kelas.
Md Abd Nasri Bin Hj Yussop (05B0407)Page 1
 
b)MENAMBAH KEFASIHAN DAN KEYAKINANPermainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkankefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. Bahasa yangdigunakan dalam sesuatu permainan itu tidak harus terhad kepada beberapastruktur ayat sahaja. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkatkerumitan berbahasa yang berbeza-beza. Permainan yang mengandungikegiatan memberikan arahan umpamanya, boleh dimainkan pada semuaperingkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentupelajar. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan denganpermainan yang mencabar. Secara tidak langsung mereka akan menyedarikebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa yang dipelajari. Perananguru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. Guru harus bersediamemenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut, terutama dalamkonteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dansintaksis.c)MENYEDIAKAN KONTEKS PEMBELAJARANPermainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positidalam kalangan individu yang terlibat, bukan sahaja antara pelajar denganpelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. Permainan bahasa membantumerapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Ini merupakan satusuasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar, khususnya yangbersifat pemalu dan pasif. Dalam permainan, mereka dapat menunjukkankecergasan, di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktivitiyang dijalankan.d)ALAT MENGIKIS RASA BOSANPada waktu-waktu tertentu, umpamanya pada waktu menjelang tengah hari,pelajar akan merasa bosan, mengantuk dan lapar. Bayangkan sahajabagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan
Md Abd Nasri Bin Hj Yussop (05B0407)Page 2
 
aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. Begitu jugadengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan danpembentukkan ayat-ayat. Pada saat ini permainan bahasa dapatmenimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasalapar dan mengantuk. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentukyang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapandengan dunia sebenar. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan,akan meransang pelajar untuk bertindak balas, memprotes dan memberikanhujah. Dengan ini, pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupansebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah.e)ALAT PEMULIHAN,PENGUKUHAN DAN PENGAYAANDalam pengajaran bahasa, permainan boleh dijalankan dalam pelbagaibentuk mengikut tujuannya. Justeru, permainan sangat berguna dalamaktiviti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan. Kebanyakan pelajar yanglemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. Kelemahan inidapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yangdirancangkan. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahanini, pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi, huruf,membunyikan suku kata dan perkataan. Selepas sesuatu pengajaran, gerakkerja pengukuhan pula diadakan. Latihan yang dijalankan secara berterusanmungkin membosankan pelajar. Walau bagaimanapun, aktiviti pengukuhanmasih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yangdiperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah.Pelajar di dalam sesebuah kelas, biasanya mempunyai pelbagai peringkatkebolehan, misalnya kumpulan cergas, sederhana dan lemah. Sesetengahpelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiamatau tidak begitu ramah. Namun demikian, mereka perlu dilibatkan samasupaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan.
Md Abd Nasri Bin Hj Yussop (05B0407)Page 3

Activity (137)

You've already reviewed this. Edit your review.
Simon Kee liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nurul Huda Abdullah liked this
Norliza Bamsuani liked this
Asanizan Tasim liked this
Nina Karina liked this
wiyah2909_681480131 liked this
lesya liked this
Ferraleny Doline liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->