Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
apunts esports equip

apunts esports equip

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 262|Likes:
Published by Francesc

More info:

Published by: Francesc on Feb 12, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2009

pdf

text

original

 
Educació FísicaBatxillerat
QUÈ SÓN ELS ESPORTS D’EQUIP?
Podem trobar un seguit d’opinions vulgars i generalitzades que intenten explicar quèés un esport d’equip, per exemple:“l’equip és una suma de jugadors i com més bons, com més qualitat tinguin, mésqualitat tindrà l’equip”.Aquesta definició no respon a la realitat.Un jugador no juga “al costat de l’altre” sinó “junt amb els altres” i “davant unsadversaris”.“Un partit és la confrontació de dos grups de força “.
DEFINICIÓ D’ESPORT D’EQUIP.
És la coordinació de les accions de tots els companys per assolir la victòria sobrel’equip contrari.
ACCIONS DEL JUGADOR.
Destaquem tres dimensions molt importants en tota acció desenvolupada per un jugador:
PERCEPCIÓ
: L’amplitud i qualitat de la informació rebuda.
DECISIÓ
: l’encert en la resposta.
EXECUCIÓ
: autonomia del jugador per a prendre aquesta decisió.El domini d’aquestes tres dimensions condiciona al jugador d’esports d’equip. Lesgrans estrelles, les figures de l’esport han de disposar d’un alt nivell en totes lesdimensions esmentades.
ESTRUCTURA FUNCIONAL DELS ESPORTS D’EQUIP.
Per conèixer un esport d’equip cal enumerar i analitzar les seves característiques. Enels diferents esports existeixen uns elements que es repeteixen i que conformen larealitat del joc. Aquests principis comuns i idèntics els denominem “Estructurafuncional”.L’estructura funcional es basa en
quatre principis
:
1.L’ESPAI
Terreny tancat, més o menys gran, on en el seu interior es desenvolupa lacompetició. Constitueix el límit d’acció dels jugadors.
2.LA ESTRATÈGIA
Tipus de conducta que pot utilitzar el jugador pel que fa a les diferents formesd’actuar en atac o defensa.
3.LA COMUNICACIÓ MOTRIU
Llenguatge que utilitzen els jugadors per a realitzar les accions de comunicació obé d’oposició.
4.LES LIMITACIONS REGLAMENTÀRIES
aquestes limitacions varien segons els diferents esports, si bé hi podem trobar unstrets comuns.
1.- L’ESPAI
 
Educació FísicaBatxillerat
El lloc o espai d’acció on es desenvolupa qualsevol dels esports d’equip té unescaracterístiques constants: és tancat, institucionalitzat i les seves dimensions sónestrictes i precises.El terreny sol estar dividit en subespais, àrees o zones diverses.També hi intervenen sovint, i de forma estandaritzada, obstacles (xarxa), metes oobjectius (pals, porteria, cistelles,...) que condicionen l’espai i inciten a organitzar unaacció coherent.Podem trobar diferents tipus d’espais amb uns trets diferenciats:
 A.- L’espai com a distància a franquejar o recórrer.B.- L’espai dividit en subespais diferenciats.C.- L’espai com a meta o objectiu a assolir. A.- L’espai com a distància a franquejar o recórrer.
Tot espai esportiu presenta unes dimensions exactes per les quals el jugador s’ha demoure o franquejar..- els penals són a 7 metres al handbol i a 11 metres al futbol..- Per passar de defensa a atac cal recórrer molt espai.A partir d’aquestes distàncies cal preparar una tàctica o una preparació físicaespecífica per a cada esport.
B.- L’espai dividit en subespais diferenciats.
Podem distingir:
ZONES FIXES:
-
PROHIBIDES 
: superfícies on el jugador no pot evolucionar Handbol – zona 6 metresVoley – xarxaBàsquet- zona de 3 segons-
ESPECIALS 
: zones dins les quals hi ha unes certes regles diferents(àrea de futbol, àrea d’atac voley...).
ZONES VARIABLES:
-
PROHIBIDES 
: zones mòbils que depenen del desplaçament dels jugadors atacants o defensors (zones de fora de joc, zona d’avant arugby).-
 A UTILITZAR 
: pels atacants, davant del jugador, amb pilota irecolzaments.-
 A VIGILAR 
: el defensor s’ocupa particularment d’algunes zones per laseva perillositat.
C.- L’espai com a meta o objectiu a assolir.
Llocs determinats, fixes als que cal arribar, tocar, traspassar o el que el reglamentdemani.Pot ser:
El mateix terreny de joc: voley.
Una parts del terreny de joc: rugby.
Una porteria, cistella: futbol, bàsquet, handbol ...
2.- L’ESTRATÈGIA
 
Educació FísicaBatxillerat
Tipus de conducta que tenint en compte tot l’entorn i accions que ens envolten, pot utilitzar el jugador i li serveix per saber que ha de fer en qualsevol situació de joc.Podem diferenciar:
ESTRATÈGIADE
 
COOPERACIÓATACESTRATÈGIAD’OPOSICIÓDEFENSA
El meu equip té la possessió dela pilotaEl meu equip no té la possessió dela pilotaIntentem:- consevar la pilota- progressar cap al objectiu- aconseguir l’objectiuIntentem:- recuperar la pilota- evitar la progressió del’adversari- protegir l’objectiu, la porteria
JO ACTUOJO ACTUO
En col.laboració directa:
- per rebre la pilota- recolzant la jugadad’aprop
En col.laboració indirecta:
- intentant crear una acciófavorable per al joc delsmeus companys
En acció directa:
- prendre la pilota al’adversari- evitar que recolzin a quité la pilota
En acció indirecta:
- evitar la progressió delsatacants cap a l’objectiu
 
3.- LA COMUNICACIÓ MOTRIU
Jo reboIntento:- passar - avançar - tirar Intenta:- passar - avançar - tirar L’adversarirecuperaRep uncompany

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->