Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
staat vd unie_tcm118-110736

staat vd unie_tcm118-110736

Ratings: (0)|Views: 56 |Likes:
Published by Bernard

More info:

Published by: Bernard on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
30 802 Staat van de Europese Unie 20062007
Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 september 2006Met genoegen bied ik u de «Staat van de Europese Unie» aan. Hierin is deEuropese agenda 2006–2007 beschreven vanuit Nederlands perspectief.In de bijlage is de Europese Verkenning 4 opgenomen, getiteld «DiversEuropa; De Europese Unie in de publieke opinie & Culturele verschei-denheid, economie en beleid». Deze Europese Verkenning bevat de visievan het Centraal Plan Bureau en het Sociaal Cultureel Planbureau.De Minister van Buitenlandse Zaken,Dr. B. R. Bot
Tweede Kamer der Staten-Generaal
2
Vergaderjaar 2006–2007
Tweede Kamer, vergaderjaar 20062007, 30 802, nr. 1 1
 
Inhoudsopgave
1 EUROPA IN BEWEGING 51.1 Inleiding 51.2 Naar een steviger draagvlak voor Europa 8
1.2.1 Subsidiariteit, proportionaliteit en openbaarheid 81.2.2 Europa als uitdaging voor Nederland 9
1.3 Een blik op de toekomst 11
1.3.1 Het hervormingsproces 111.3.2 Uitbreiding 111.3.3 De toekomst van de EU-meerjarenbegroting 13
1.4 Verder werken aan concreet beleid 14
1.4.1 Economische hervormingsagenda, voltooiinginterne markt en duurzaamheid 141.4.2 Energie 181.4.3 Interne veiligheid 201.4.4 Externe veiligheid 23
2 DE FINANCIËN VAN DE EU 262.1 De begroting 26
2.1.1 Eigen Middelenbesluit 262.1.2 Inter-Institutioneel Akkoord en FinanciëlePerspectieven 272.1.3 Begroting 2007 282.1.4 De Nederlandse EU-afdrachten op de rijksbegro-ting 30
2.2 De Nederlandse nettopositie 302.3 Beheer en controle 33
2.3.1 Decharge begrotingsuitvoering 2004 332.3.2 Financiële hervormingen 342.3.3 Herziening Financieel Reglement 342.3.4 Financieel beheer in Nederland 35
3 RAADSAGENDAS 363.1 De Europese Raad 363.2 De Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen 38
3.2.1 Euratom/Nucleaire aangelegenheden 393.2.2 Externe betrekkingen 39
3.3 Raad Economische en Financiële Zaken 50
3.3.1 Ecofin Raad 503.3.2 De begroting 54
3.4 Raad Justitie en Binnenlandse Zaken 55
3.4.1 Asiel, migratie en buitengrenzen alsmedeintegratie 553.4.2 Politiële en justitle samenwerking in strafzaken 583.4.3 Justitiële samenwerking in civiele zaken 62
3.5 Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid,Volksgezondheid en Consumentenzaken 63
3.5.1 Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 633.5.2 Volksgezondheid 65
3.6 Raad voor Concurrentievermogen 683.7 Raad vervoer, telecom en energie 73
3.7.1 Vervoer 733.7.2 Telecommunicatie 793.7.3 Energie 80
3.8 Landbouwen visserijraad 823.9 Milieuraad 883.10 Raad Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur 96
3.10.1 Onderwijs 963.10.2 Jeugd 973.10.3 Cultuur 98
Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen 100Stand Implementatie Europese Regelgeving 117Lijst van afkortingen 118Trefwoordenregister 121Bijlage: Europese Verkenning 4«Divers Europa; De Europese Unie in depublieke opinie & Culturele verscheidenheid,economie en beleid»
Tweede Kamer, vergaderjaar 20062007, 30 802, nr. 1 3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->