Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sansür Yasası

Sansür Yasası

Ratings: (0)|Views: 88 |Likes:
Published by definitelyhappy
İnternette sansürü artıracak yeni yasayla ilgili TC Başbakanlık yetkilileri basın mensuplarına propaganda metinleri göndermeye devam ediyor
İnternette sansürü artıracak yeni yasayla ilgili TC Başbakanlık yetkilileri basın mensuplarına propaganda metinleri göndermeye devam ediyor

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: definitelyhappy on Feb 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

 
İNTERNET SANSÜRÜ (!)5651 SAYILI YASA NE GETİRİYOR?Yasanın KapsamıDaha ön s"#$ nası%&ı?
- Yasadan önce özel hayatın gizlilinin ihlal edildiği durumlarda, Sulh Mahkemesinden çıkacak karar için
n a' 5 "n
 bekleniyordu. Karar olumlu olsa bile mağdurun, mahkeme karayla !"rkiye#deki yakla$ık
**
 
s#+,s sa-%a.ıısının h# /,#,n
 tek tek ba$%urarak kararı tebliğ etmesi gerekiyordu. S"recin uzun, uygulamalan sağlıksız olması nedeniyle mahkeme kararlarının &''#u
0.0%an(a)mı.#&0
. ($te tam da bu eksiklik nedeniyle, yeni yasa ile birlikte koordinasyon amacıyla
T"#2,. E#,3,m Sa-%a.ıı%a# 4,#%,-,
kuruluyor.
 
Kişilik Haklarına Saldırı
 ha%,n&(a2a#78 ,97,#a8 2"9"#8 a3a-ı%ama8 +/:)
)öyle bir durum söz konusuysa Sulh *eza Mahkemesi dı$ında
h,$/,# 20#0m0n .72,s, .270#
.S"reç+- Ki$i Sulh *eza Mahkemesine gider.- kim / Saat içerisinde karar %erir.- Karar $ikyetçinin lehine ise 012 adresine 3link4 eri$imin engellenmesi kararı alınır.- Karar mahkeme tara5ından 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine gönderilir.- )irlik, / saat içerisinde t"m sağlayıcılara ileterek 012#ye eri$imi engeller.
Mahkeme kararı sadece Kişilik Hakkının ihlal edildiği bölüm veya URL ile ilgili olacağından
 yalnızca sayfa engellenecek,
 
bütün bir sitenin kapanması önlenecektir.
 
Özel Hayatın Gizliliği 
 sö' 2n0s0.sa (Yasa&ı3ı &,n%m;ö#"n7"%m8 2,3,s% +#,%#,n pa.%a3ımı8 +/:)
)u ti7 bir ihlalde ya$anacak gecikmenin mağdur için
7%a9,s, m"m2"n &-,%&,#:
 )u nedenle mağdurun talebiyle 8
7&/,#n + $,, %a#a2
 eri$im engelleme9 imknı sağlanmı$tır.
N,ha, 2a#a#
 ise /: saat içinde Sulh *eza Mahkemesi tara5ından %erilecektir.S"reç+- Ki$i 012 adresi %e kimliğini is7atlayıcı bilgi ile !elekom"nikasyon (leti$im )a$kanlığına 3!()4 ba$%urur.- !(), mağdurun talebini 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine iletir.- 6ri$im Sağlayıcılar )irliği,
7&/,# amaı.%a 
 / saat içinde 012 adresine eri$imi engeller.- )a$%uru sahibi, en geç / saat içerisinde Sulh *eza mahkemesine ba$%urmak zorundadır.- Mahkeme, /: saat içerisinde karar alır.- Karar $ikyetçinin lehine ise, 012 adresine eri$iminin engellenmesi kararı mahkeme tara5ından 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine gönderilir, böylece tedbiren alınmı$ engelleme durumu de%am eder.- Karar aleyhte ise mahkeme tara5ından 6ri$im Sağlayıcılar )irliğine gönderilir, engelleme kaldırılır.- 6ri$im Sağlayıcıları )irliğine /: saat içinde herhangi bir mahkeme kararı ula$mazsa, engelleme otomatik olarak kalkar.
İSTİSNA
 Yine yalnızca özel hayatın gizliliğinin ihlali durumunda, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, mağdurun ba$%urusu beklenmeden %eya mağdurun ba$%uru ya7ması m"mk"n değilse 3örneğin mağdur hayatta olmayabilir4 !() )a$kanı#nın talimatıyla 6ri$im Sağlayıcılar )irliği tara5ından engellenme ya7ılabilecektir. )u karara kar$ı Sulh *eza Mahkemesine itiraz yolu açıktır.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->