Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
korelasyon analizi

korelasyon analizi

Ratings:

4.22

(1)
|Views: 13,488|Likes:
Published by Assoft883
korelasyon analizi
korelasyon analizi

More info:

Published by: Assoft883 on Feb 13, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

pdf

text

original

 
KORELASYON VE REGRESYON ANALZ
Yrd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE 
ki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünüinceleyen “korelasyon analizi” ile değişkenlerden birisi belirli bir birim değiştiğinde diğerinin nasıl bir değişim gösterdiğini inceleyen “regresyon analizi” sağlık bilimlerinde çok kullanılan istatistikselyöntemlerdir.
Korelasyon ve regresyon analizleri sağlık bilimlerinde yaygınca kullanılmaktadır. Örnek olarak;
Hastalığın başlangıcıyla doktora başvurma arasında geçen süre ile iyileşme süresiarasındaki, yine ilacın dozu ile iyileşme süresi arasındaki ilişkilerden yararlanılarak tedaviye başlama,dozunu ayarlama ve tedaviyi bitirmeye karar verilmesi,
Sigara içme ile koroner kalp hastalığına yakalanma arasında nedensel bir ilişkisaptanırsa sigara içme önlenerek koroner kalp hastalığına yakalanma ortadan kaldırılabilmesi,
Değişkenler arasındaki ilişkilerden yararlanılarak geliştirilecek matematiksel modeller yardımıyla tahminler yapılabilmesi sayılabilir. Bu matematiksel modellemelerden örneğin;
Yaş ile boy arasında bir model geliştirilebilirse bir çocuğun belirli yaşlarda boyununkaç cm. olacağı,
Doğum sayısı ile hemoglobin düzeyi arasında bir model geliştirilebilirse belirli sayıdadoğum yapacak bir kadının hemoglobin değerinin ne olacağı,
Belirli bir hastalıkta kullanılan bir ilacın dozu ile iyileşme süresi arasında bir modelgeliştirilebilirse verilen doza göre hastanın ne kadar sürede iyileşebileceği tahmin edilebilir.
1. Korelasyon Analizi
Saçılım(scatterplot) grafikleri iki değişken arasındaki ilişki hakkında genel bir bilgiedinmemizi sağlar. Ancak, ilişkinin miktarı konusunda yorum yapabilmek için korelasyon katsayısınınhesaplanması gerekmektedir.Korelasyon katsayısı (r), iki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsüdür ve -1 ve +1 arasındadeğişim gösterir.
( a ) ( b ) ( c )
r= -1 r= 0 r= 1Mükemmel negatif lişki Yok Mükemmel pozitif lişki lişkiYukarıdaki saçılım grafikleri ;
( a )
değişkenlerden birisinin artışına bağlı olarak diğerinde azalma olan doğrusal ilişkiolduğu,
( b )
iki değişken arasında ilişki olmadığı
 
( c )
değişkenlerden birisindeki artışa bağlı olarak diğerinde de artış olan doğrusal ilişkiolduğu
şeklinde açıklanır.
Korelasyonun katsayısının gücü ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalar yapılmıştır:0.00 - 0.25 Çok zayıf ilişki0.26 - 0.49 Zayıf ilişki0.50 - 0.69 Orta ilişki0.70 - 0.89 Yüksek ilişki0.90 - 1.0 Çok yüksek ilişki
Korelasyon katsayısı, örneklem büyüklüğünden etkilenmektedir. Küçük hacimliörneklerde, elde edilen korelasyon katsayısı büyük bile olsa istatistiksel olarak önemli bir değer olmayabilir. Dolayısıyla, elde edilen değerin hipotez testinin yapılması gereklidir.
1.1. Aralarında lişki Araştırılan Değişkenlerin Türlerine Göre Korelasyon KatsayılarıSınıflanabilir nitel değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılan korelasyonkatsayıları
Phi Katsayısı (Değişkenlerin her ikisi de 2 kategorili ise)
Cramer V Katsayısı
Olağanlık Katsayısı
Lambda KatsayısıSıralanabilir nitel değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılan korelasyonkatsayıları
Spearman Korelasyon Katsayısı
Gamma Katsayısı
Kendall’ın tau-b Katsayısı
Kendall’ın tau-c Katsayısı
Somer’in d Katsayısı
Kesikli/Sürekli Nicel değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılan korelasyonkatsayıları
Pearson Korelasyon Katsayısı (Değişkenlerin her ikisi de normal dağılım gösteriyorsa)
Spearman Korelasyon Katsayısı (Değişkenlerden en az birisi normal dağılımgöstermiyorsa)Sınıflanabilir Nitel bir değişken ve Kesikli/Sürekli bir Nicel değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılan korelasyon katsayıları
Çift Serili Korelasyon Katsayısı
 Nokta Çift Serili Korelasyon KatsayısıSıralanabilir Nitel bir değişken ve Kesikli/Sürekli bir Nicel değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde kullanılan korelasyon katsayısı
Çoklu Serili Korelasyon Katsayısı
1.2. Kısmi Korelasyon Katsayıları
Korelasyon katsayısı iki değişken arasındaki ilişkiyi gösterirken diğer değişkenlerin etkilerini dikkate almaz. Ancak, bazen geriye kalan değişkenlerin etkisi ortadankaldırıldıktan sonra, iki değişken arasındaki ilişkinin miktarı incelenmek istenebilir. Diğer bir deyişle, ikincil ilişkilerin etkisi ortadan kaldırıldıktan sonra iki değişken arasındaki gerçek ilişki incelenmek istenebilir. Bu inceleme kısmi korelasyon katsayıları yardımı ile yapılır. Bukonuya ilişkin örnek olarak verilebilecek en önemli değişken bireylerin yaşıdır.
 
 
2. Regresyon Analizleri
Regresyon analizi, bilinen bulgulardan, bilinmeyen gelecekteki olaylarla ilgili tahminler yapılmasına izin verir. Regresyon, bağımlı ve bağımsız değişken(ler) arasındaki ilişkiyi ve doğrusaleğri kavramını kullanarak, bir tahmin eşitliği geliştirir. Değişkenler arasındaki ilişki belirlendiktensonra, bağımsız değişken(ler)in skoru bilindiğinde bağımlı değişkenin skoru tahmin edilebilir.Bağımlı Değişken (y)Bağımlı değişken, regresyon modelinde açıklanan ya da tahmin edilen değişkendir. Budeğişkenin bağımsız değişken ile ilişkili olduğu varsayılır.
Bağımsız Değişken (x)
Bağımsız değişken, regresyon modelinde açıklayıcı değişken olup; bağımlı değişkenindeğerini tahmin etmek için kullanılır.
Değişkenler arasında doğrusal ilişki olabileceği gibi, doğrusal olmayan bir ilişki deolabilir. Bu nedenle, saçılım grafiği yapılmadan (ilişki yok/doğrusal ilişki var/doğrusal olmayan ilişkivar) ve değişkenler arasında korelasyon varlığına rastlanmadan regresyon analizine karar verilmemesigerekir.
Bu bilgiler doğrultusunda, tek/çok değişkenli doğrusal regresyon analizlerinin yanısıra, tek/çok değişkenli doğrusal olmayan regresyon analizleri de mevcuttur.
(a) (+) yönlü Doğrusal lişki (b) (-) yönlü Doğrusal lişki(c) Doğrusal Olmayan lişki (d) lişki Yok 
Bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi açıklayan tek değişkenliregresyon modeli aşağıdaki gibidir:Burada;y = Bağımlı değişkenin değeria = Regresyon doğrusunun kesişim değeri (Sabit değer) b = Regresyon doğrusunun eğimi
x = Bağımsız değişkenin değerini göstermektedir.
 
bxa y
+=

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Deniz Sayın liked this
Emel Kuşku liked this
Hakan Boz liked this
Narin Pekcan liked this
Ayhan Adsiz liked this
Tayfun Aycan liked this
enthere liked this
barutcu987 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->