Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
arnavutca_dinimi_ogreniyorum

arnavutca_dinimi_ogreniyorum

Ratings: (0)|Views: 54 |Likes:

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2009

pdf

text

original

 
1
MA ND NMÖ ⁄ E NYOUM
 
MËSOJFENË TIME
A
BOTIMET E BASHKËSISË FETARE TË DIJANETIT
ANKARA2008
 
PARATHËNIE
Të dashur fëmijë, ju që jeni drita e syrit tonë,zemrat tona po rrahin për ju, fëmijë të dashur, që jeninë një kohë më të mirën për mësim dhe jeni pranve-ra e jetës. Ne dëshirojmë që të mirat e reja t’i kapim me ju.Krijimi jonë është ndërtuar me bukuri, mirësi dheIslam. Dashuria ndaj Allahut xh.sh. dhe morali i mirë pasqyrohen në jetën tonë përmes edukim. Ne vetëmatëherë mund të bëhemi njerëz të mirë dhe të bëjmëgara për të mira tek Allahu xh. sh..Libri që keni në dorë, është përgatitur me përg- jegjësi, duke filluar nga këto mendime për t’i nxjerrënë pah bukuritë e krijimtarisë sonë. Edhe nëse është ivogël, besojmë se ky libër i përshtatet botës suaj dhesjelljeve tuaja mendore. Sepse në këtë libër do tëgjeni njohuri të dobishme për ta mësuar fenë. Që nëhapjen e këtij libri me Emrin e Atij Që na jep një lum-turi të brendshme, do ta hetoni ndjenjën e ofrimit tëselamit. Do të lexoni me plot dëshirë modelin më tëmirë të sistemit familjar dhe sjelljeve morale të bash-kësisë, po edhe disa pjesë të përgatitura për ju.Besojmë se gjatë leximit, do të mendoni dhe do tëveproni punë të mira për se na ka porositur Krijuesiynë, por edhe do t’u shmangeni atyre veprimeve qëAi na ka ndaluar t’i bëjmë.Dëshira jonë është që t’i gëzohemi mirësive, qëtë ruhemi nga të këqijat, që zemra jonë të bëhet endjeshme aq saqë të mos mbysim as një buburrecdhe t’i përvetësojmë të gjitha këto. T’i përdorim pre-ferimet (parapëlqimet) tona për të mirë... Këto janë përgjegjësitë tona dhe edhe ju jeni në gjendje të merr-ni përgjegjësi. Ne ju besojmë juve dhe ju kushtojmëshumë rendësi.Rrituni me dashuri dhe ecni me shpresë drejt tëardhmes.
BASHKËSIA FETARE E DIJANETIT
Botimet e Bashkësisë Fetare tëDijanetit: 625Librat e Fëmijëve: 159
Koordinator
Dr. Ömer Menekshe
Redaktor
Ahmet Sadriu
Përktheu
Zymer Ramadani
Redaktor i përkthimit
Dr. Abdullah Hamiti
Recensent
Kasim Gërguri
Lektor
Isa Bajçinca
Korrektor
Ramadan Shkodra
Rradhitja Grafike
 Nurgul Moldalieva
2008-06-Y-0003-625ISBN : 975-19-3595-4
Botimi
Yenigün Matbaacılık 0 (0312) 384 61 83
©
Bashkësıa Fetare e DijanetitBotimet e Zyrës Fetare
Adresa Kontaktuese
Eskişehir Yolu 9. km. Çankaya / Ankara Tel.: 0 (312) 295 72 93-94Faks: 0 (312) 284 72 88www.diyanet.gov.tr diniyayinlar@diyanet.gov.tr 
Ky Libër është shtypur me vendimin emarr nga Komisioni i Lartë për Fe,Më 07.04.2005, no. 66.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->