Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
aylik_002

aylik_002

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
GÜNDEMSorunlar Yuma¤›nda Gençli¤imiz . . . . . . . . . . . . . . . .4Dr. Ali Çiftçi Ailede Ergenle Yaflamak veErgenle ‹letiflim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7Rahime Beder fienGençli¤in Toplumsallaflmas›nda Ailenin Rolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10Semra DemirkanÖrnek Alma, Örnek Olma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Dr. Ahmet ÇekinGençlerde ‹ntihar E¤ilimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Ercan fienD‹N - DÜfiÜNCE - YORUM Yeni Hal ‹çin Yeni Din E¤itimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Prof. Dr. M. fievki Ayd›nNasuh Tövbesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23Dr. M. Selim Ar›k D‹N VESOSYAL HAYATDin Hizmetini Taçland›ran De¤erMüezzinlik ve Ezan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Doç. Dr. Fikret KaramanKadir Gecesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31Dr. Bahattin Akbafl A‹LE‹slam ve Kad›n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Prof. Dr. Ejder Okumufl Yeni Roller ve Yeni Sorumluluklar›yla Kad›n . . . . . . . .37Dr. Halide YenenB‹R KONU B‹R AYETfiimdi O’na S›¤›nman›n Zaman› . . . . . . . . . . . . . . . . .40Doç. Dr. ‹brahim Hilmi Karsl›B‹R HAD‹S B‹R YORUMKorunmas› Gereken Bir De¤er: Irz . . . . . . . . . . . . . . .42Prof. Dr. ‹. Hakk› ÜnalDÜNDEN BUGÜNE D‹YANET ‹fiLER‹ BAfiKANLI⁄IDiyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n ‹lk Y›llar›-II . . . . . . . . . . . .44Dr. Mehmet BulutD‹N GÖREVL‹S‹N‹N HATIRA DEFTER‹NDEN Aydo¤du ve Günefl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46Gülsüm Soydan Y›lmazKÜLTÜR - SANATSu Kasidesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48Mehmet Rag›p Karc›EDEB‹YATEdebiyat›m›zda Vasiyetnameler . . . . . . . . . . . . . . . . .52Mustafa Özçelik SÖZÜN ÖZÜ - BERCESTE BEY‹TLEREhl-i irfân aras›nda arad›m k›ld›m talebHer hüner makbûl imifl illâ edeb illâ edeb . . . . . . . . .54 Vedat Ali Tok CAM‹LER‹M‹ZZa¤nos Pafla Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56Cevat AkkanatPORTREHât›b b. Ebû Beltea (r.a.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60Doç. Dr. Adem Apak K‹TAP TANITIMI Anadolu’da Türk ‹slâm Sanat› . . . . . . . . . . . . . . . . . .63Doç. Dr. Soner Gündüzöz
Sorunlar Yuma¤›ndaGençli¤imiz 
      ‹     Ç      ‹     N     D     E     K      ‹     L     E     R
4
‹slam ve Kad›n
34
Yeni Hal ‹çinYeni DinE¤itimi 
20
 Za¤nos PaflaCamii 
56
D‹YANET AYLIK DERG‹ EYLÜL 2009 SAYI: 225

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->