Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
eylul_002

eylul_002

Ratings: (0)|Views: 596 |Likes:

More info:

Published by: http://www.timeturk.com on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2011

pdf

text

original

 
editörden
Balkan savaşlarından sonra Yugoslavya çatısı altında toplananaltı ülkeden biri Makedonya. 1991’de Yugoslavya’nın parçalan
-
masıyla da bağımsızlığına kavuşan genç, küçük bir ülke. Nüfu
-
sunun büyük çoğunluğunu bugün, Makedonlar ve Arnavutlaroluşturuyor. Resmi rakamlara göre Makedonya nüfusunun %4’üTürk, % 39’u Müslüman. Her ne kadar ülkede yaşayan Türkler,gerçek durumun bu olmadığını ifade etseler de resmi rakamlarıbaz alan ülkenin kanunlarına göre, Türkler Makedonya’da azın
-
lık konumundadırlar. 500 yıl boyunca Osmanlı tarafından yöne
-
tilmiş bu coğrafyada Türklerin azınlık olmalarının sebebi, Balkansavaşları sırasındaki katliamlar ile aynı yıllarda başlayıp 1950’liyıllarda doruk noktasına varan göçlerdir. Zamana yayılan bugöçler, oradaki Türk nüfusu iyice azaltmış olmakla birlikte, bu
-
gün hâlâ Makedonya’da Türkler ve Müslümanlar yaşamaktadır.Balkanlardaki herhangi bir ülkede görebileceğimiz Türk İslamkültürünün izlerini Makedonya’da da görmek hiç şaşırtıcı de
-
ğil. Beş yüz yıl boyunca Osmanlı’nın en önemli şehirlerinden biriolan Üsküp’üyle Makedonya, Osmanlı eserleriyle doludur. Yüz
-
lerce Türk İslam eserinin büyük çoğunluğu yarı harabe ve kade
-
rine terk edilmiş durumda olsa da Makedonya, Müslüman Türk 
-
lerin izlerini taşıyor hâlâ. Yahya Kemal Beyatlı bu durumu şöyleifade ediyor: “Türkler bir deniz gibi Balkanlardan çekilmiş, lakintuzunu bırakmış, bütün o topraklar Türklük kokuyor.” Balkanların kalbinde olan, doğusu ile batısını, kuzeyi ile güneyi
-
ni birbirine bağlayan Makedonya’yla iyi ilişkiler içinde olan ülke
-
miz, Türk olmayı adaletli olmakla, haksever olmakla, doğru söz
-
lü ve güvenilir olmakla bir tutan insanların yaşadığı bu ülkeyedost elini uzatmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı da ata yadigârıbu topraklara, görev alanı çerçevesinde çeşitli hizmetler götür
-
mekte, bu hizmetleri yürütmekten büyük bir onur duymaktadır.Dergimizin bu sayısında hem bu hizmetlerin hem deMakedonya’nın tarihi, dinî ve kültürel açılardan ele alındığı birbi
-
rinden değerli kalemlerin yazılarıyla buluşturuyoruz sizi. Bu sa
-
yıyı okuduğunuzda, Balkan coğrafyasının önemli merkezlerin
-
den biri olan Makedonya’yı daha yakından tanıyacak, oradakidost ve kardeşlerimizin problemlerini, Başkanlığımızın bu ülkeyegötürdüğü hizmetleri ve aramızda güçlü bağları daha kapsamlıolarak öğrenme imkanı bulacaksınız.İçinde bulunduğumuzun rahmet ikliminin manevi kazanımlar
-
la dolu bir şekilde geçmesini diliyor, bin aydan daha hayırlı olanKadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum.Bir sonraki sayıda buluşmak dileğiyle.
Diyanet İşleri Başkanlığı AdınaSahibi ve Genel YayınYönetmeni
Dr. Yüksel SALMAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
 Abdulbaki İŞCAN
Mali İşler ve Dağıtım Sorumlusu
Mustafa BAYRAKTAR (Dön. Ser. İşl. Müd.)
 Yayın Koordinatörü
 Ayfer BALABANe-mail: ayferbalaban@mynet.com
Tashih
Ramazan ÖZALPDEMİR - Sedat MEMİŞ - Sait ŞAN
Haber ve Fotoğraf 
 Ahmet ARSLAN - Ali YILDIRIM - Hamit KURT
 Arşiv
 Ali Duran DEMİRCİOĞLU
Dizgi
Latif KÖSE - Rıdvan P. YEDEKÇİ
 Abone İşleriTel:
(0312) 295 71 96-97
Fax:
(0312) 285 18 54e-mail: dosim@diyanet.gov.tr
 Yurt Dışı Yıllık Abone Şartları
 A.B. Ülkeleri 24 Euro, İsveç, Danimarka 200 Kron, İsviçre 36 Frank.Diğer ülkeler için Euro esas alınacaktır. Abone kaydı için, ücretinDöner Sermaye İşletme Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ankara-AkayŞubesindeki 5994308-5001 Nolu hesabına yatırılması ve makbuzunfotokopisi ile aboneliğin hangi sayıdan başlayacağını bildirir bir mektubun “Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Eskişehir Yolu9. km Çankaya/Ankara” adresine gönderilmesi gerekir.
 Yayın Türü:
Aylık, Yerel, Süreli Yayın
Diyanet Avrupa Aylık Dergi
(Türkçe)
Temsilcilikler
 Yurt dışı: Din Hizmetleri Müşavirlikleri,Din Hizmetleri Ataşelikleri
 Yönetim Merkezi
Dini Yayınlar Dairesi BaşkanlığıEskişehir Yolu 9. km Çankaya/ANKARATel: (0312) 295 73 06 Fax: (0312) 284 72 88
e-mail:
diniyayinlar@diyanet.gov.travrupahaber@diyanet.gov.tr
Dergide yayımlanacak yazılarda düzeltmeve çıkartmalar yapılabilir.Yazıların bilimselsorumluluğu, yazarlarına aittir.GRAFİK-BASKIEVREN YAYINCILIK VE BASIM SAN. TİC. AŞ
Konya Devlet Karayolu (29. km) Oğulbey KavşağıEvren Yayıncılık Serpmeleri Nu: 1 Gölbaşı/ANKARA
Tel:
(0312) 6155454 (pbx)
Belgeç:
(0312)6155455www.evrenyayincilik.com
Basım Yeri :
ANKARA
Basım Tarihi :
07.09.2009
ISSN:
1302-3225
Eylül 2009 - 125
1

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->