Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Büntetőeljárás a Szentkorona Bank ellen

Büntetőeljárás a Szentkorona Bank ellen

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by ultrabox
1
1

More info:

Published by: ultrabox on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
 Illegitim rendszerben, illegitim törvény mögé bújva, az illegitim és még saját törvénytelenségével sem magyar, főleg nem nemzeti bank, mint sarokba szorított kutya... - ! 
Büntetőeljárás a Szent Korona Bank ellen
2014. február 6. azenpenzem.hu
Már több banktól is kaptunk jelzéseket arról, hogy egyre több adósuk jelezte hitelüket !át"állalta! a Szent Korona Bank# $ hitelintézetek értetlenkedtek, hogy a %elületes ránézésre is át"erésnek látszó történetben ne& szólal &eg a jegybank# Most "égre !elhatárolódtak!# 'e& is ki(sit#
A "Szent Korona Bank" - tette közzé a Ma!ar emzet# Bank $MB% - a meté&e'zt( né&ha'zná)ata e))enére nem bank* pénz+!# 'zo)á)tatá'ok n!,tá'ára nem oo'u)t* az á)ta)a k#á))tott #azo)á' f#zeté'# köte)ezett'éek k#e!en)té'ére nem ha'zná)hat/. Arra #' ma!arázatot anak* ho! m#ért nem '#etett ennek k#moná'á&a). "A h#te)#ntézet# tör&én! - ra a köz)emén! - nem határoz me e! nem )étez( aza'á# tár'a'á 'z/ha'zná)atára* a !akor)atban me nem &a)/'u)/ te&éken!'éére &onatkoz/ rene)kezé'eket. Az MB 'tátu'tör&én!e 'em a m/ot e! ab'zur* a &a)/'á m#nen e)emét né)k+)öz(* a aza'ában é)etképte)en é' tár'a'á# formá&a) nem #' rene)kez( "#nformá#/ha)maz" e))en# 'zakhat/'á# fe))épé're. Az ennek ne&ében fe))ép( 'zemé)!$ek% te&éken!'éének meté)é'ére ! az MB-nek n#n' hatá'köre." A te&éken!'é - h&a fe) a f#!e)met az MB - nem pénz+!# 'zo)á)tatá'ként* hanem e!* a e!bank# fe)aatkörön k&+) e'( körben értéke)het(.Mo't azonban ráöttek* ho! "a meté&e'zt( né&ha'zná)at* #))et&e az e möött mee)en( 'zemé)!ek e'et)ee' - a pénz é' t(kep#a# 'zektor é' k#eme)ten az e 'zektorra) kap'o)atba ker+)( +!fe)ek 'zámára - káro' te&éken!'ée* az +!fe)ek e te&éken!'éb() faka/ e'et)ee' &e'zte'ée#nek meakaá)!ozá'a mekö&ete)#* ho! az MB e!érte)men e)határo)/ék e e)en'ét()". 3#&ata)o' forrá'b/) az #' a e!bank tuomá'ára utott* ho! a te&éken!'ée) kap'o)atban b+ntet(e)árá' &an fo)!amatban - han',)!ozza a köz)emén!.A Szent Korona Bankot a 2012-ben a ke'kemét# Borbé)! /z'ef á)ta) )étrehozott Apo'to)# Ma!ar K#rá)!'á a)aktotta me "központ# bankként". A o)o komo)!'áát mutata* ho! Borbé)! k#rá)!'áának "k#k#á)tá'akor" a köztár'a'á# e)nököt é' a kormán!t #' fe)'z/)totta a hata)om azonna)# átaá'ára $az/ta a )étrehozott Kormán!z/taná' Borbé)!t )e&á)totta%. Az #nterneten e)érhet( bankuk &#rtuá)#' &a)utáa a 'zentkorona $'tk%* ame)!b() m#nenk#nek* ak# re#'ztrá)* 1000-et azonna) /&á #' rnak. 3on)apukon azonban e)z#k* ho! noha 1 'tk-t 200 for#ntra tartanak* az 'tk-t nem &á)ták for#ntra* é' k+)'( 'zám)ákra 'em uta)nak. Bankuk* m#nt rák* nem #' 'zerepe) a fe)+!e)et n!#)&ántartá'ában* mert "a Ma!ar Köztár'a'á 5énz+!# e)+!e)ete nem kompeten'" +!e#kben* m#&e) "A Szent Korona Bank az Apo'to)# Ma!ar K#rá)!'á e! Banka $'#7%".A Szent Korona Bank é' &a)utáa ann!#ra &ehet( komo)!an* amenn!#re komo)!an &ehet( á))am ma az "Apo'to)# Ma!ar K#rá)!'á". M#nez azonban a h#'zéken!ek 'zé)e'ebb köre m#att a)#ha tek#nthet( árta)mat)an átéknak. 8!e' a/'ok u!an#' Ma!aror'zá tör&én!e' f#zet(e'zköze he)!ett az ! 'zerzett te)e'té'# #azo)á''a) k&ánák te)e'ten# fenná))/ f#zeté'# köte)ezett'ée#ket.
 Folytatás következik...

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->