Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Metodi istraživanja u islamskim naukama - kratak uvod, dr. Fikret Karčić

Metodi istraživanja u islamskim naukama - kratak uvod, dr. Fikret Karčić

Ratings: (0)|Views: 39 |Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Fikret Karčić je profesor Komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu u Sarajevu i Religije i prava na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Njegov glavni akademski interes je izučavanje historije islamskog prava i institucija u Bosni i Hercegovini u postosmanskom periodu, reformističkih pokreta u islamu, balkanskih muslimana i komparativne pravne kulture. Među publikacijama dr. Fikreta Karčića su Bošnjaci i izazovi modernosti: kasni osmanlijski i habsburški period (Sarajevo: El-Kalem, 2004), Islamske teme i perspektive (Sarajevo: El-Kalem, 2009) i Studije o šerijatskom pravu i institucijama (Sarajevo: El-Kalem, 2011).

Knjiga Metodi istraživanja u islamskim naukama - kratak uvod, predstavlja pokušaj da se ublaži nedostatak udžbenika koji bi na sveobuhvatan način obradili različite metode koji se primjenjuju u studijama islamskih nauka. Osnovna premisa na kojoj se ona zasniva jeste koncept integracije znanja. To praktično znači da se u izboru metoda istraživanja u islamskim naukama kombinuju metodi tradicionalnih islamskih nauka i savremenih društvenih nauka. Na taj način omogućava se istraživanje kako normativne religije (religijski izvori i učenje u tekstovima) tako i praktičnog ispoljavanja religije (živa religija).
Fikret Karčić je profesor Komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu u Sarajevu i Religije i prava na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Njegov glavni akademski interes je izučavanje historije islamskog prava i institucija u Bosni i Hercegovini u postosmanskom periodu, reformističkih pokreta u islamu, balkanskih muslimana i komparativne pravne kulture. Među publikacijama dr. Fikreta Karčića su Bošnjaci i izazovi modernosti: kasni osmanlijski i habsburški period (Sarajevo: El-Kalem, 2004), Islamske teme i perspektive (Sarajevo: El-Kalem, 2009) i Studije o šerijatskom pravu i institucijama (Sarajevo: El-Kalem, 2011).

Knjiga Metodi istraživanja u islamskim naukama - kratak uvod, predstavlja pokušaj da se ublaži nedostatak udžbenika koji bi na sveobuhvatan način obradili različite metode koji se primjenjuju u studijama islamskih nauka. Osnovna premisa na kojoj se ona zasniva jeste koncept integracije znanja. To praktično znači da se u izboru metoda istraživanja u islamskim naukama kombinuju metodi tradicionalnih islamskih nauka i savremenih društvenih nauka. Na taj način omogućava se istraživanje kako normativne religije (religijski izvori i učenje u tekstovima) tako i praktičnog ispoljavanja religije (živa religija).

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
FIKRET KARČIĆ
METODI ISTRAŽIVANJA
U ISLAMSKIM NAUKAMA
 
Fikret Karčić
METODI ISTRAŽIVANJA U ISLAMSKIM NAUKAMA: KRATAK UVOD
Prvo izdanje. Copyright © 2013 EL-KALEM i CNS
Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovog izdanja ne smije se pohranjivati u elektronske baze podataka, umnožavati ili javno reproducirati u bilo kojoj formi bez prethodnog dopuštenja izdavača, osim u slučajevima stručnih prikaza.
Izdavači:
EL-KALEM
 - izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u BiHwww.elkalem.ba• Centar za napredne studije
- CNS
www.cns.ba 
Za izdavače:
 Selim Jarkoč Ahmet Alibašić
Urednik:
 Munir Mujić
Lektor:
 Hurija Imamović
Tehnički urednik:
 Ismail Ahmetagić
Dizajn:
 Tarik Jesenković
Štampa:
 “Dobra knjiga, Sarajevo
Za štampariju:
Izedin Šikalo 
CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo
 
001.891:28](075.8)
 
KARČIĆ, Fikret
 Metodi istraživanja u islamskim naukama :kratak uvod / Fikret Karčić. - Sarajevo : El-Kalem: Centar za napredne studije, 2013. - 106 str. ;24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / El-Kalem)
 
Bibliografija i bilješke uz tekst.
 
ISBN 978-9958-23-341-8
 (El-Kalem)COBISS.BH-ID 20256006 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->