Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Studije o šerijatskom pravu i institucijama - dr. Fikret Karčić

Studije o šerijatskom pravu i institucijama - dr. Fikret Karčić

Ratings: (0)|Views: 29|Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

 
STUDIJE O ŠERIJATSKOM PRAVU I INSTITUCIJAMA
Drugo dopunjeno izdanje
 
FIKRET KARČIĆ |
STUDIJE O ŠERIJATSKOM PRAVU I INSTITUCIJAMA
 
Izdavači:
IC
EL󰀭KALEM 󰀭
izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini
www.elkalem.baCNS -
Centar za napredne studije
www.cns.ba
Za izdavača:
Selim Jarkoč
Urednik:
Ahmet Alibašić
Lektor:
Hurija Imamović
Korektor
Munir Mujić
Tehnički urednik:
Ismail Ahmetagić
Dizajn:
arik Jesenković
Štampa:
BEMUS 
, Sarajevo
Za štampariju
Mustaa Bećirović
Fikret Karčić
SUDIJE O ŠERIJASKOM PRAVU I INSIUCIJAMA
Drugo dopunjeno izdanje, 2011. Prvi put štampano kao
Studije o šerijatskom pravu
 (Zenica: Bemust, 1997), str. 201.
Copyrigt © 2011. Fikret Karčić i Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, drugo dopunjeno izdanje.
Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovog izdanja ne smije se pohranjivati u elektronske baze podataka, umnožavati ili javno reproducirati u bilo kojoj ormi bez prethodnog pismenog dopuštenja izdavača, osim u slučajevima stručnih prikaza.
CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo 348.9728-74 
KARČIĆ, Fikret
 Studije o šerijatskom pravu i institucijama / Fikret Karčić. - 2. dopunjeno izd. - Sarajevo : El-Kalem ; Centar za napredne studije, 2011. - 400str. ; 21 cm Bibliograske i druge bilješke uz tekst. ISBN 978-9958-23-280-0
 COBISS.BH-ID 18691846

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->