Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Behar br. 115

Behar br. 115

Ratings:
(0)
|Views: 44|Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Feb 13, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
KNJIŽEVNI PODLISTAK:
Ismet Rebronja
󰁬
 Jasna Šamić 
󰁬
Darko Cvijetić 
󰁬
Enes Topalović
󰁬
Mara Matočec 
󰁬
Sead Husić Beli
󰁬
Ajka Tiro Srebreniković 
󰁬
Naval al-Saadavi
^ASOPIS ZA KULTURU I DRUŠTVENA PITANJA GODINA XXII
󰁬
2013.
󰁬
BROJ 115
󰁬
CIJENA 20 KN
BEHAR
Sead Begović:
Mudro “zijevanje“ ponad bošnjačkih manjinskih problema
Faris Nanić:
Sukob agresivnih manjina – umjetna društvena podjela i marginalizacija tihe većine
Filip Mursel Begović:
 “Braniti Isusa od pedera“ treba li vjerskim zajednicama dijalog sa homoseksualcima?
Anđelko Vlašić:
Doğu ve Batı 
, jedini hrvatski list na turskom jeziku (1943. - 1944.)
Senad Nanić:
Hrvaćani Izgubljeni u prijevodu i tranziciji
Edin Urjan Kukavica:
Politička i vjerska etnogenezabosanskih muslimana
Sead Begović:
Mudro “zijevanje“ ponad bošnjačkih manjinskih problema
Faris Nanić:
Sukob agresivnih manjina – umjetna društvena podjela i marginalizacija tihe većine
Filip Mursel Begović:
 “Braniti Isusa od pedera“ treba li vjerskim zajednicama dijalog sa homoseksualcima?
Anđelko Vlašić:
Doğu ve Batı 
, jedini hrvatski list na turskom jeziku (1943. - 1944.)
Senad Nanić:
Hrvaćani Izgubljeni u prijevodu i tranziciji
Edin Urjan Kukavica:
Politička i vjerska etnogenezabosanskih muslimana
INTERVJU:
ŽELJKO STANETIĆ 
INTERVJU:
ŽELJKO STANETIĆ 
LIKOVNO OKNO:
Milomir Kovačević Strašni – Vječni nomad
 strašnog
oka Islamski utjecaj na iluminacije srpskih rukopisa 16. i 17. stoljeća
LIKOVNO OKNO:
Milomir Kovačević Strašni – Vječni nomad
 strašnog
oka Islamski utjecaj na iluminacije srpskih rukopisa 16. i 17. stoljeća
 
Behar je prvi slavni bošnjački list tiskan latinicom u Sarajevu godine1900., a izlazio je sve do 1911. godine. Prvim mu je ured nikom bioSafvet-beg Bašagić, a vlasnik Ademaga Mešić. Objavljivao je teksto-ve “za zabavu i pouku”, izvorne i prijevodne književne priloge bosan-ske i islamske obojenosti. Beharov se sjaj nije dao integracijom pre-topiti u bliske susjedne kulture, a niti preimenovati. Od 1992. godi-ne izlazi zagrebački Behar ocijenjen “najboljim što su Bošnjaci dosadimali”. On je najbolji izraz povezanosti nacionalne manjine sa život-nom sredinom, dijasporom u svijetu i matičnim narodom u Bosni iHercegovini. U desetogodišnjem razdoblju (1992.-2002.) glavni iodgovorni urednik zagrebačkog izdanja bio je književnik IbrahimKajan, a potom ga je zamijenio dr. Muhamed Ždralović koji je tuslužbu obnašao do ljeta 2006. godine.
2
 BEHAR 115
SADRŽAJ
BEHAR, dvomjesečni bošnjački časopisza kulturu i društvena pitanja
Nakladnik:
Kulturno društvo Bošnjaka HrvatskePREPOROD
Glavni i odgovorni urednik:
Sead BEGOVIĆ
Izvršni urednik:
Filip MurselBEGOVIĆ
Uredništvo:
Senad NANIĆ, Sena KULENOVIĆ, EdinUrjan KUKAVICA, Ervin JAHIĆ, Azra ABADŽIĆ NAVAEY 
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju Adresa:
BEHARKDBH “Preporod”Ulica Grada Vukovara 235, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon i fax: 00385 (0)1 483-3635e-mail: kdbhpreporod@kdbhpreporod.hrcasopisbehar@gmail.comweb: www.kdbhpreporod.hrCijena po primjerku 20 kn, dvobroj 40 kn,godišnja pretplata 100 knCijena u BiH: 5 KM, dvobroj 10 KM,godišnja pretplata 20 KM.Kunski žiro-račun:ZABA
2360000-1101441490
Devizni žiro-račun: SWIFT ZABA HR 2X:
703000-280-3755185
(S naznakom: Preporod, za Behar)Grafički dizajn i prijelom:
Selma Kukavica
Korektura:
Damir Muharemović
Tisak:
top grafika, Velika Gorica
Tiskano uz financijsku potporu iz Državnogproračuna Republike Hrvatske putem Savjetaza nacionalne manjine Republike Hrvatske
ISSN 1330-5182
Mišljenja i stavovi koje zastupaju autori, nisunužno i stavovi uredništva.
Na naslovnici: Milomir Kovačević Strašni,
“Strašni Izbori 1990.”
RIJEČ UREDNIKA
3
Sead Begović:
Mudro “zijevanje“ ponad bošnjačkih manjinskih problema
ESEJ–TOKOVI MISLI
5
Faris Nanić:
Sukob agresivnih manjina – umjetna društvena podjela i marginalizacija tihe većine
CENTAR ZA URGENTNU MEDICINU
11
Filip Mursel Begović:
“Braniti Isusa od pedera“ treba li vjerskim zajednicama dijalog sa homoseksualcima?
ČASOPISI: Nezavisna država Hrvatska
16
Anđelko Vlašić:
Doğu ve Batı
(Istok i Zapad), jedini hrvatski list na turskom jeziku
(1943. - 1944.)
LIKOVNO OKNO
24
Zoran Rakić:
Islamski utjecaj na iluminacije srpskih rukopisa 16. i 17. stoljeća
31
Aida Abadžić Hodžić:
Milomir Kovačević Strašni – Vječni nomad
strašnog
oka
33
Milomir Kovačević Strašni:
U osvit rata: “Strašni Izbori 1990.”
INTERVJU: Željko Stanetić
37
Prijetnje su nešto na šta se ne treba obazirati ukoliko se smatrate nekim ko brani ljudska prava
(Razgovaro Edvin Kanka Ćudić)
 JEZIČNA PITANJA
42
IndiraSmajlović–Šabić:
Disfemistička ili verbalna agresija bosanskoga razgovornog jezika
PUTOPIS
47
Juraj Bubalo:
Dodir Orijenta
KNJIŽEVNI PODLISTAK
55
Sead Begović:
Poezija i glazba žive u ljubavi
56
Ismet Rebronja:
Slovo sliveno stravom
61
Jasna Šamić:
Na postelji do sna (gradovi pustinja i san)
68
Darko Cvijetić:
Kada sam glumio Raskoljnikova u Pozorištu Prijedor
72
Enes Topalović:
Kakav si ovo sat poklonio mi Oče kad kazaljke idu naopačke
77
Mara Matočec:
Budimo ljudi, priznajmo čovjeka čovjekom
78
Sead Husić Beli:
Čovjek koji piše priče
81
Ajka Tiro Srebreniković:
Ključevi avlijskih vrata
84
Naval al-Saadavi:
Zejna
ZOON POLITIKON
87
Faris Nanić:
Ne ćirilici ili ne manjinama ili ne vladi
MULTIMONOLOG
91
Senad Nanić: Hrvaćani –Izgubljeni u prijevodu i tranziciji
PRIJEPORI HISTORIOGRAFIJE
93
Edin Urjan Kukavica:
Politička i vjerska etnogeneza bosanskih muslimana (2): opstanak kao pitanje izbora između “europeizacije” i radikalizacije
103
Husnija Kamberović:
Smrt Mehmeda Spahe i Džemala Bijedića u kontekstu mitskih konstrukcija
ISLAMSKA ZNANOST: Reformatori
113
Adil Jusić:
Redefiniranje prava žene u islamskom reformizmu –Kasim Amin i Mumtaz Ali
PRIKAZI I KRITIKE
122
Cvjetko Milanja:
Pjesnik svjestan da bez odnosa prema Drugom ne može izgraditi svoju poziciju
(O Seadu Begoviću)
123
Zvonko Kovač:
Zanimljiv pokušaj tumačenja jednog zaboravljenog i nedovoljno valoriziranog pisca
(O Emsudu Sinanoviću)
126
Sead Begović:
Zavežljaj mladosti, ljubavni krajolik božanske bitnosti i u nevakat prazni džepovi snova
(O Ajki Tiro Srebreniković)
128
Fahrudin Novalić:
Liberalni i socijalistički pristup ekonomiji i društvu mogu i moraju biti kompatibilni
(O Vjeranu Katunariću)
BERIĆET RIJEČI
132
Faruk Šehić:
Ja nisam čovjek iz Sarajeva
 
3
BEHAR 115
Mudro “zijevanje“ponad bošnjačkih
manjinskih problema
O
d početka ove godine bilježimo odis-ta mnogo kulturnih vibracija. Nekeod njih “Be har“ uspije registriratiposredstvom raspoloženih suradnika kojisu spremni “opržiti prste“ ili “slomiti ih“ponad zamršenih društvenih igara. Neke inisu predmet znatiželje ovog časopisa jer gatematski nadilaze ili ga svojim kratkoročnospektakularnim nastupom promašuju te suizvan koncepcije uredništva, a ono je pakpri siljeno prije svega brinuti o sebi i svojkritički pogled uprijeti u one koji odjednomne zainteresirano promatraju bošnjačkepro bleme. Njih treba, kao i sve drugo uHrvatskoj, ko m plementarno s drugim ma -nji nskim i većinskim pitanjima ubrzanorješavati, a ne stati samo na deklarativnomizjašnjavanju i mudrom zijevanju od kojegani država ni manjine nemaju ama baš ništa.Spomenimo kao prvo emotivni govorni-čki istup saborskog zastupnika bošnjačkenacionalne manjine Nedžada Hodžića, koji je održan kao prilog u obranu uvođenja dvo- jezičnosti u Vukovaru, u čiju bit ne ulazimo jer i to ne ulazi u radijus naše kompetenci- je, ali nas u svakom slučaju zanimaju uzro-ci i posljedice tog govora koji je izazvaonekog anonimnog luđaka da Hodžiću pro-stačko-nacionalistički, kao posljednjemšlja mu u Hrvatskoj, prigovori o zauzimanjustava “za“ ćirilicu. Konstatiramo – pacije-nata će uvijek biti na svim stranama ovog“osunčanog“ svijeta u kojem već odavno“luđaci“ kreiraju našu životnu infrastruk-turu, i to nimalo fikcionalno, a svaka zajed-nička inicijativa i suradnja manjinskihsaborskih zastupnika je dobrodošla. Brani-ti ustavno pravo manjinskih Srba da se u Vukovaru postave dvojezične ploče, smatra-mo, može se problematizirati i iz rakursamanjinskih Bošnjaka; međutim, prije togatreba istaknuti i uvažiti tekuće problemeintegracije bošnjačke nacionalne manjine uhrvatsko društvo. Naime, istodobno, našadoktorica znanosti i jezikoslovka RemzijaHadžiefendić Parić, zajedno sa suradnici-ma, nailazi na zid nerazumijevanja u veziuvođenja fa kultativne nastave bosanskog jezika i kulture u hrvatsko školstvo. To su realni problemi bošnjačke manji-ne u Hrvatskoj za koje bi se bošnjačkisaborski zastupnik trebao javno i glasnozalagati u sabornici prije svakog govora oćirilici ili barem to činiti sukladno uz jasnoi glas no zalaganje za implementaciju planana s tave bosanskog jezika i kulture. Potom je “sjajni“ politički strateg Milorad Pupovaczaštitnički preuzeo inkriminiranu poruku
Od premijera Milanovića se iskalo da jednog zaslužnogBošnjaka postavi u Vijeće za elektroničke medije jer jeaktualan bio već raspisani natječaj. Međutim, do danasnikakvog odgovora nije bilo. Zar zaista SDP misli da će 30 000 deklariranih Bošnjaka, uz ovakvo tretiranje,ubuduće glasovati za njih, dok oni bezobrazno ignorirajuvjerske, političke i kulturne prvake bošnjačke nacionalnemanjine u Hrvatskoj. Za razliku od premijera,gradonačelnik Milan Bandić i nadalje svojim neposrednimdjelovanjem pokazuje da zna biti prijatelj Bošnjaka.
Sead Begović
RIJEČ UREDNIKA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->