Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EvaluareaInManagementulResurselorUmane

EvaluareaInManagementulResurselorUmane

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 427|Likes:
Published by spicy09
Pentru Master Resurse Umane
Pentru Master Resurse Umane

More info:

Published by: spicy09 on Oct 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2010

pdf

text

original

 
 
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE
Ş
TIIN
Ţ
E POLITICE
Ş
IADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE COMUNICARE
Ş
I RELA
Ţ
II PUBLICE
Evaluarea în Managementul Resurselor Umane
Note de curs
Autor : Cadru didactic asociat dr. CARMEN NOVAC
200
9
 
 
 
 Este evident c
ă
factorul uman are o sensibilitate aparte
 ş
i,drept consecin
 ţă
 , trebuie s
ă
îi acord 
ă
m o aten
 ţ 
ie special 
ă
 ,eviden
 ţ 
iat 
ă
 , prioritar,
 ş
i prin metodele de formare apelate. Pentru c
ă
 cine crede c
ă
de
 ţ 
ine adev
ă
rul absolut în atât de delicatul proces al orm
ă
rii risc
ă
s
ă
comit 
ă
cel pu
 ţ 
in câteva erori fundamentale.” 
 
Prof. univ. dr. Dan POPESCU
“Experien
 ţ 
a nu este ceea ce
 ţ 
i se întâmpl 
ă
 , ci ceea ce în
 ţ 
elegi din ce
 ţ 
i se întâmpl 
ă
 .” 
Aldous HUXLEY
“A
 ş
a cum este mintea ta, este
 ş
i c
ă
utarea ta – g 
ă
se
 ş
ti ceea cedore
 ş
ti.” 
Robert BROWNING
 „Percepem realitatea prin lentilele distorsionate ale propriilor atitudini 
 ş
i valori. Nu numai c
ă
distorsion
ă
m ceea ce percepem, dar i filtr 
ă
m acest lucru. Ignor 
ă
m din comoditate sau nu observ
ă
mdetaliile care nu se potrivesc confortabil cu atitudinile
 ş
i valorilenoastre preconcepute.” 
P. Coleman
 „Între evenimentele care îi afecteaz 
ă
pe oameni 
 ş
ă
spunsurile pe care ace
 ş
tia le dau sau comportamentele pe care leadopt 
ă
se interpune toat 
ă
via
 ţ 
a lor social 
ă
 , toate a
 ş
tept 
ă
rile lor rofesionale
 ş
i toate speran
 ţ 
ele lor.” 
A. Touraine
 „Nu este suficient 
ă
utilizarea unui sistem sofisticat, oricare ar  fi acesta. Trebuie, înainte de toate, s
ă
definim o politic
ă
aremuner 
ă
rii, ea îns
ăţ 
i component 
ă
a politicii generale aorganiza
 ţ 
iei. Sistemele
 ş
i tehnicile nu vor putea niciodat 
ă
s
ă
 suplineasc
ă
absen
 ţ 
a politicii.” 
D. Weiss
 
 
CUPRINS
Capitolul 1: Dezvoltarea strategiei resurselor umane....................................................................................................4
 
1.1. Modele ale strategiei resurselor umane....................................................................................................................5
 
1.2. Structur 
ă
 
ş
i strategie.................................................................................................................................................7
 
1.3. Resursele umane – principala resurs
ă
a organiza
ţ
iei..............................................................................................10
 
1.4. Managementul resurselor umane...........................................................................................................................11
 
1.5. Mecanicismul
ş
i viziunea organic
ă
asupra naturii umane......................................................................................13
 
1.6. Politica resurselor umane.......................................................................................................................................16
 
Capitolul 2: Analiza posturilor......................................................................................................................................17
 
2.1. Când ave
ţ
i nevoie de fi
ş
ele de post ?.....................................................................................................................17
 
2.2. Ce este analiza postului ?.......................................................................................................................................17
 
Capitolul 3: Proiectarea
ş
i evaluarea posturilor..........................................................................................................25
 
3.1. Metode de evaluare a posturilor.............................................................................................................................28
 
3.2. Alte metode de evaluare a posturilor......................................................................................................................31
 
3.3. Aplicarea evalu
ă
rii posturilor.................................................................................................................................34
 
3.4. Ghidul MERCER: Sistemul Interna
ţ
ional de Evaluare a Postului.........................................................................37
 
3.5. Etapele proiect
ă
rii posturilor..................................................................................................................................47
 
Capitolul 4: Evaluarea performan
ţ
elor.........................................................................................................................51
 
4.1. Ciclul de gestionare a randamentului.....................................................................................................................56
 
4.2. Elaborarea programului de evaluare......................................................................................................................56
 
4.3. Metode de evaluare a performan
ţ
elor.....................................................................................................................59
 
4.4. Surse de erori în procesul de evaluare....................................................................................................................60
 
4.5. Obiectivele evalu
ă
rii performan
ţ
elor.....................................................................................................................61
 
4.6. Etapele procesului de evaluare a performan
ţ
elor...................................................................................................65
 
4.7. Metode
ş
i tehnici de evaluare.................................................................................................................................66
 
4.8. Semnifica
ţ
ia interac
ţ
iunii evaluator-evaluat...........................................................................................................73
 
4.9. Feedback-ul de 360 grade......................................................................................................................................77
 
Capitolul 5: Sisteme de remunerare..............................................................................................................................83
 
5.1. Managementul recompenselor...............................................................................................................................83
 
5.2. Abord
ă
ri moderne ale gestiunii remunera
ţ
iei. Politica salarial
ă
– component
ă
a politicii generale a organiza
ţ
iei86
 
5.3. Principii de salarizare abordate din perspectiv
ă
managerial
ă
.................................................................................91
 
5.4. Model de construc
ţ
ie a unui sistem de salarizare...................................................................................................93
 
Bibliografie selectiv
ă
.....................................................................................................................................................100
 
Anexa A: Chestionar pentru analiza postului............................................................................................................101
 
Anexa B: Fi
ş
a de observa
ţ
ie.........................................................................................................................................105
 
Anexa C: Interviu pentru analiza postului.................................................................................................................107
 
Anexa D: Specifica
ţ
ia postului.....................................................................................................................................108
 
Anexa E: Exemplu realizare analiz
ă
post...................................................................................................................109
 
Anexa F: Fi
ş
e de post....................................................................................................................................................114
 
F1: Model fi
şă
post.....................................................................................................................................................114
 
F2: Fi
şă
post pentru inspector de vânz
ă
ri pentru conturi speciale...............................................................................115
 
F3: Fi
şă
de post pentru asistent de administra
ţ
ie.........................................................................................................117
 
F4: Fi
ş
a de post pentru asistent Director general........................................................................................................118
 
Anexa G: Prezentarea unui interviu de evaluare (studiu de caz).............................................................................120
 
Anexa H: Interviul anual..............................................................................................................................................126
 
Anexa I: Procesul de stabilire a obiectivelor...............................................................................................................142
 
Anexa J: Sistemul de evaluare a performan
ţ
ei. Ghidul evaluatorului.....................................................................151
 
Anexa K: Raport de evaluare.......................................................................................................................................159
 
Anexa L: Evaluarea firmei XYZ.................................................................................................................................171
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
geworgi liked this
dia25dia liked this
rettty15a3494 liked this
Florina Moisa liked this
andreivirgil liked this
20b02m liked this
diannata liked this
andreicsiminga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->