Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
228Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Logistica

Logistica

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 11,653 |Likes:
Published by Sergiu

More info:

Published by: Sergiu on Oct 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
CAPITOLUL 1CONŢINUTUL ŞI COMPONENTELE LOGISTICII
Componentă importantă a activităţii economice, distribuţia mărfurilor a dobândit relativ recentstatutul de funcţie majoră a organizaţiei. Tot mai mulţi practicieni şi mentori în domeniul conceptualafirmă că logistica este o sursă reală de avantaj competitiv, o componentă cheie a organizaţiei. Prinreconsiderarea strategiei de servicii logistice pentru clienţi, organizaţia poate satisface într-un gradmai înalt aşteptările partenerilor de afaceri sau exigenţele segmentelor de piaţă vizate, în condiţiilediferenţierii de oferta concurenţilor.
1.1. Conceptul de logistică şi relaţia dintre distribuţia fizică şi logistică
Mutaţiile care au avut loc în privinţa abordării teoretice şi practice a
 fluxului fizic al materiilor  prime, materialelor, produselor semifinite şi finite
au condus la
 
apariţia unor noi termeni, printrecare:
distribuţia fizică, logistica, managementul materialelor, managementul logistic şimanagementul lanţului de aprovizionare-livrare.
Deseori, aceşti termeni sunt consideraţisinonimi, fiind utilizaţi pentru a descrie aproximativ acelaşi domeniu – logistica. Numeroşi autori consideră că aceşti termeni sunt interschimbabili. Alţi specialişti în domeniuacordă o semnificaţie diferită fiecărui concept menţionat şi sunt de părere că nu există o definiţieunică, perfectă, ce poate fi aplicată oricărui produs, fiecărei companii. Terminologia încetează să fieo problemă numai dacă se presupune că există o accepţie comună, conform căreia fiecare termen sereferă, în general, la un set cuprinzător de activităţi legate de mişcarea şi stocarea produselor şiinformaţiei. Aceste activităţi sunt desfăşurate pentru a îndeplini două obiective majore – oferireaunui nivel adecvat de servire a clienţilor şi crearea unui sistem logic care să asigure conformitateaglobală cu cerinţele clientului.Termenul „logistică” a fost utilizat pentru prima dată în domeniul militar. La începutulsecolului XX, logistica era considerată acea ramură a artei războiului, care se ocupă de mişcarea şiaprovizionarea armatelor.În timpul celui de-al doilea război mondial, armatele participante au elaborat şi utilizat diferitemodele de sisteme logistice, pentru ca materialele să ajungă la locul potrivit, atunci când era necesar.În prezent, termenul logistică este larg utilizat pentru a defini activitatea de asigurare materială,
 
tehnică şi medicală a trupelor (hrănire, echipare, aprovizionare cu tehnică şi materiale de tot felul),inclusiv transportul şi cazarea acestora.Amploarea şi importanţa operaţiunilor logistice militare sunt adesea deosebit de mari. Deexemplu, în timpul războiului terestru din Irak, o divizie blindată a SUA consuma zilnic: 5000 detone de muniţie, cca. 2,1 milioane de litri de combustibil, peste 1,1 milioane de litri de apă şi 80 miide porţii de mâncare. Totodată, în mediul militar, se utilizează şi conceptul de sistem logistic, pentrua desemna ansamblul organelor, formaţiunilor, mijloacelor şi activităţilor implicate de aceastăcomponentă a artei militare.În perioada care a urmat celui de-al doilea război mondial, conceptele şi metodele logistice aufost ignorate temporar, pe plan mondial, pe fondul unei tendinţe de dezvoltare a activiţiieconomice. Firmele producătoare aveau ca principal obiectiv satisfacerea cererii sporite de mărfuridin anii postbelici. Reuşita în afaceri depindea aparent numai de capacitatea de a onora cererea pieţei, în special din punct de vedere cantitativ. Recesiunea economică din a doua jumătate a anilor ’50 şi reducerea profiturilor firmelor i-au constrâns pe oamenii de afaceri să identifice sisteme decontrol al costurilor, apte să menţină sau să sporească eficienţa activităţii proprii. Astfel, numeroşioperatori economici au început să ia în considerare potenţialul nevalorificat din domeniul distribuţieifizice, respectiv al fluxurilor fizice orientate spre firmele cliente din aval. Conceptul de distribuţiefizică a fost larg utilizat decenii de-a rândul, înainte ca termenul logistică să fie frecvent folosit învocabularul mediului universitar şi de afaceri.Treptat, utilizarea termenului logistică s-a extins şi în activitatea economică, precum şi în altedomenii. În anii ’80 ai secolului XX, de exemplu, eforturile de eradicare a foametei în Etiopia auimpus aplicarea principiilor logistice în desfăşurarea activităţilor de aprovizionare cu alimente. Odovadă semnificativă este manualul intitulat „Getting It There – A Logistics Handbook for Relief and Development”, editat în 1987 de World Vision International.Asociaţia Americană de Marketing propune încă din anul 1948 o definiţie distribuţiei fizicecare constă în: „mişcarea şi manipularea bunurilor de la locul unde acestea sunt produse la cel încare sunt consumate sau utilizate”.Printre primele tentative de definire a distribuţiei fizice, se înscrie şi cea a lui Peter Drucker. În1962, el afirma că distribuţia fizică este un alt mod de a denumi întregul proces de afaceri. „Poţi privi orice afacere – în particular o afacere de producţie - ca pe un flux fizic de materiale. Acest fluxeste întrerupt atunci când tăiem sau modelăm materialul. Acestea sunt turbulenţe care întrerup fluxul
 
…. Dar fluxul trece prin toate funcţiile şi toate stadiile, acestea fiind motivul fundamental datorităcăruia nu este condus. Nu se încadrează în structura tradiţională a unei organizaţii funcţionale”.În SUA, National Council of Physical Distribution Management (NCPDM), asociaţie profesională fondată în 1962, a jucat un rol important în definirea distribuţiei fizice. De exemplu,conform versiunii din 1972 a definiţiei, distribuţia fizică este un termen care descrie integrarea adouă sau mai multe activităţi, în scopul planificării, desfăşurării şi controlării unui flux eficient dematerii prime, produse semifinite şi produse finite, de la punctul de origine la punctul de consum.Definiţia specifică faptul că aceste activităţi pot include, fără ca lista să fie limitativă: tipul deservicii oferite clienţilor, previziunea cererii, comunicaţiile legate de distribuţie, controlul stocurilor,manipularea materialelor, prelucrarea comenzilor, serviciul postvânzare şi cel legat de piesele deschimb, alegerea amplasamentelor uzinelor şi depozitelor, cumpărările, ambalajul, mărfurilereturnate, negocierea sau utilizarea elementelor recuperabile, organizarea transportului şi transportulefectiv al mărfurilor, precum şi depozitarea şi stocarea.Există numeroase definiţii ale distribuţiei fizice. Majoritatea lor au multe punctecomune cu definiţia formulată de Philip Kotler, unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti în domeniulmarketingului, pe plan mondial. El a considerat că distribuţia fizică implică planificarea, realizarea şicontrolul fluxului fizic al materialelor şi produselor finite, de la punctele de origine la punctele deutilizare, în vederea satisfacerii necesităţilor consumatorilor în condiţiile obţinerii de profit. Aceastădefiniţie pune accentul pe următoarele aspecte:
a.
caracterul de proces
al distribuţiei fizice, determinat de activităţile intercorelate de planificare, desfăşurare şi control al fluxului fizic al mărfurilor;
b.
obiectul
distribuţiei fizice, care cuprinde întregul traseu de la punctele de origine la cele deutilizare;
c.
amploarea spaţială
a distribuţiei fizice, care cuprinde întregul traseu de la punctele deorigine la cele de utilizare;
d.
scopul
operaţiunilor de distribuţie fizică şi concordanţa sa cu scopul dual al oricăreiactivităţi de marketing – satisfacerea clienţilor şi îndeplinirea obiectivelor de profit alefirmelor.Vehiculat în paralel cu termenul distribuţie fizică, termenul logistică a fost definit de numeroşispecialişti, printre care James L. Heskett. În 1977, el consideră că procesul logistic înglobează

Activity (228)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ionutz Ionut liked this
Irina Ursachi liked this
Anna Geo Duţă liked this
Mihaela Onofras liked this
Maria Madalina liked this
Alex Paun liked this
Irina Ursachi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->