Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Antropologie

Antropologie

Ratings: (0)|Views: 1,429|Likes:
Published by Delia M Radu
sinteze de antropologie
sinteze de antropologie

More info:

Published by: Delia M Radu on Oct 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

 
 1
ANTROPOLOGIESINTEZA CURSULUI
Cursul introductiv (“Obiectul antropologiei”) urm
ă
re
ş
te s
ă
conturezespecificul cunoa
ş
terii antropologice, locul antropologiei culturale în
ş
tiin
Ń
ele despreom, raportul antropologie culturale cu celelalte
ş
tiin
Ń
e socio-umane. Antropologiacultural
ă
are
ş
i ea ca obiect de studiu omul. Ce anume diferen
Ń
iaz
ă
atunciantropologia de psihologie, sociologie, sociobiologie, istorie, istoria religiilor?Obiectul antropologiei culturale îl constituie cultura
ş
i omul integrat culturii sale. Dela defini
Ń
ia dat
ă
culturii de sir Edward Tylor în “Primitive Culture” (cultura catotalitate sau ansamblu complex al )Tema referitoare la “Cercetarea antropologic
ă
” cuprinde urm
ă
toarelesubcapitole: Teme, domenii, subdomenii. Terenul antropologic. Interac
Ń
iuneaobservat-observator în cazul interac
Ń
iunii cercet
ă
torului cu alte culturi decât ceac
ă
reia îi apar
Ń
ine. Metode în cercetarea antropologic
ă
. Observa
Ń
ia participant
ă
metoda etalon a antropologiei, descrierea, istoriile vie
Ń
ii, etnobiografia. Producerea“textului antropologic”. Cercetarea monografic
ă
în România
ş
i cercetareaantropologic
ă
– principii comune.Temele “centrale” ale antropologiei sunt abordate din perspectiva curentelorconsacrate în antropologie: evolu
Ń
ionism, difuzionism, inven
Ń
ionism, func
Ń
ionalism,structuralism, poststructuralism, antropologie interpretativ
ă
, fenomenologieantropologic
ă
etc. Studen
Ń
ii pot urm
ă
ri astfel modul cum a ”crescut” cunoa
ş
tereaantropologic
ă
în abordarea mitului, religiei, rudeniei etc., dar
ş
i e
ş
ecul oric
ă
reitentative de a explica fenomenele sociale
ş
i diversitatea societ
ăŃ
ilor pe baza rela
Ń
iei de
 
 2
opozi
Ń
ie dintre gândirea simbolic
ă
 
ş
i gândirea ra
Ń
ional
ă
 
ş
i dintre societatea primitiv
ă
 
ş
i societ
ăŃ
ile moderne.RELIGIE (I) * De la Spencer la DurkheimTotemul apare legat de credin
Ń
a într-un str
ă
mo
ş
comun al grupului.H. Spencer: venerarea str
ă
mo
ş
ilor trebuie considerat
ă
prima surs
ă
 
ş
i origineareligiei. Tabu-ul se refer
ă
la distinc
Ń
ii între regimuri ontologic distincte ale realului- sacru / profan. Or, o bun
ă
parte a interpret
ă
rilor date religiei se bazeaz
ă
peaceast
ă
distinc
Ń
ie sacru – profan
ş
i pe ideea c
ă
tot ce
Ń
ine de raportul omului cusacrul intr
ă
în sfera religiei.Alte c
ă
i de definire a religiei au în vedere: “credin
Ń
a în fiin
Ń
e spirituale”, actde credin
Ńă
 
Ş
tiin
Ń
a religiilor este mai veche
ş
i mai ampl
ă
decât cercet
ă
rile propriu-zisantropologice
În Antichitate apare o mare cantitate de date referitoare la faptele religioaseale grecilor, romanilor
ş
i popoarelor cu care ace
ş
tia au venit în contact
ş
i o prim
ă
  încercare de compara
Ń
ie
ş
i sistematizare.În afar
ă
de Homer
ş
i Hesiod – la greci, v.
ş
i Diogene Laertios îi atribuie luiTeofast (320
ă
.H.) o “Istorie a lucrurilor divine”Apar
ş
i interpret
ă
rile psihologice – sociologice – filosofice ale religiei.Protagoras în dialogul Protagoras al lui Platon spune despre omul religios:“omul participant la demnitate (datorit
ă
întrudirii cu zeii) a fost singura dintre
ă
pturi care i-a cinstit pe zei
ş
i a început s
ă
le ridice altare
ş
i statui”.Perioada patriotic
ă
+ medieval
ă
nu cunoa
ş
te studiul obiectiv al faptuluireligios, tocmai pentru c
ă
acesta presupune “o anumit
ă
distan
Ń
are fa
Ńă
de” religiecare s
ă
existe în acea perioad
ă
.Totu
ş
i, ceva se întâmpl
ă
ca urmare a c
ă
l
ă
toriilor întreprinse de Occidentali în
Ńă
ri din Orient care vin în contact astfel cu cultele popula
Ń
iilor de aici.relat
ă
rile din c
ă
l
ă
toriile lu Marco Polo
ş
i Giovanni diMonte Corvino în Extremul Orient
ş
i a lui Jourdain de Severac în Persia.
 
 3
 Sec. 13 - Roger Bacon este primul care, analizând cultele religioasenecre
ş
tine încearc
ă
o clasificare
ş
i o compara
Ń
ie a acestora cu cele occidentale.Aplecându-se asupra diversit
ăŃ
ii acestora el va observa totodat
ă
o serie de elementecomune tuturor religiilor cunoscute atunci, atât la musulmani, cât
ş
i la p
ă
gâni carevenereaz
ă
p
ă
r
Ń
i din natur
ă
, ca
ş
i la cre
ş
tini. Bacon va pune pe seama unor idei înn
ă
scute omului.Sec. 15-19 - Perioada descoperirilor geografice (începând c sec. XV seacumuleaz
ă
date, informa
Ń
ii, materiale referitoare la credin
Ń
ele religioase alepopoarelor colonizate) inaugureaz
ă
o nou
ă
etap
ă
în studiul religiilor, care poate ficonsiderat
ă
încheiat
ă
odat
ă
cu apari
Ń
ia în secolul al 19-lea, a
ş
tiin
Ń
ei moderne areligiilor.
Ş
tiin
Ń
a modern
ă
a religiilor st
ă
sub semnul unei duble emancip
ă
ri:- fa
Ńă
de filosofie, care punea în discu
Ń
ie cu prec
ă
dere valabilitatea faptului religios,- cât
ş
i fa
Ńă
de teologie, preocupat
ă
preponderent de argumentarea validit
ăŃ
iiacestor fapte religioase .Primele abord
ă
ri
ş
tiin
Ń
ifice ale religiei sunt marcate de o serie de principiicomune:– ideea c
ă
religia este un produs cultural, o crea
Ń
ie a omului într-o anumit
ă
etap
ă
aistoriei omenirii.
Ş
tiin
Ń
a
ş
i ra
Ń
iunea nu p
ă
reau dispuse s
ă
accepte nici o realitatesupranatural
ă
.– schema pozitivist
ă
de interpretare a religiei este una tipic evolu
Ń
ionist
ă
la începutul s
ă
u, premisa sa de baz
ă
fiind aceea c
ă
religia apar
Ń
ine unui stadiuprimitiv, mitic, fabulatoriu al istoriei omenirii, de care aceasta se va emancipaulterior, omenirea progresând permanent
ş
i aceste sens aceast
ă
prim
ă
etap
ă
aelabor
ă
rilor
ş
tiin
Ń
ifice asupra religiei.– obsesia originii religiei (spun M. Eliade, Marc Bloch) marcate de ….toateteoriile acestei etape caut
ă
un moment prim al apari
Ń
iei religiilor.

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anca Girbea liked this
Siclovan Catalin liked this
Nagy Manuela liked this
picasso91 liked this
Andreea Facaoaru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->