Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Creativitate si inovare

Creativitate si inovare

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,777|Likes:
Published by Rafaela Ananii

More info:

Published by: Rafaela Ananii on Oct 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2014

pdf

text

original

 
CREATIVITATE
Ş
I INOVARE
CAPITOLUL 1NO
Ţ
IUNI
Ş
I ELEMENTE FUNDAMENTALEDESPRE CREATIVITATECuprins
1.1
 
Caracterizarea general
ă
a creativit
ăţ
ii1.2
 
Etapele procesului creator 1.3
 
Factorii intelectuali ai creativit
ăţ
ii1.4
 
Motivele
ş
i atitudinile creative1.5
 
Teorii legate de evolu
ţ
ia creativit
ăţ
ii1.6
 
Metode
ş
i tehnici de stimulare a creativit
ăţ
ii
1.1 Caracterizarea general
ă
a creativit
ăţ
ii
Cele mai multe dintre cercet
ă
rile actuale privind creativitatea suntorientate spre domeniul
ş
tiin
ţ
ific
ş
i tehnic.Termenul de creativitate a fost introdus de G.W. Allport, în 1938, înurma în
ţ
elegerii faptului c
ă
substratul psihic al crea
ţ
iei este ireductibil laaptitudini
ş
i presupune o dispozi
ţ
ie general
ă
a personalit
ăţ
ii spre nou, oanumit
ă
organizare a proceselor psihice în sistemul de personalitate.Tr 
ă
s
ă
turile definitorii pentru creativitate sunt
noutatea
 ş
ioriginalitatea
ă
spunsurilor, ideilor, solu
ţ
iilor, comportamentelor. Noutatease refer 
ă
la distan
ţ
a în timp a unui produs fa
ţă
de cele precedente, în timp ceoriginalitatea se apreciaz
ă
prin raritatea produsului. Rezult
ă
deci c
ă
un lucru poate s
ă
fie foarte nou, recent, dar poate s
ă
aib
ă
un grad de originalitateredus, comportând doar mici modific
ă
ri fa
ţă
de produsele existente anterior.
 Foarte important pentru aprecierea creativit 
ăţ 
ii este valoarea produselor realizate.
Valoarea se refer 
ă
la calit
ăţ
i intrinseci ale produsului,ideii, cât
ş
i la valoarea lui social
ă
.O serie de alte tr 
ă
s
ă
turi sunt implicate creativit
ăţ
ii, dar necesare pentru caracterizarea ei. Este vorba de eficien
ţ
a, productivitatea, utilitatea
 
CREATIVITATE
Ş
I INOVARE
 produselor, ideilor sau solu
ţ
iilor noi
ş
i originale. Rezult
ă
, deci, c
ă
nu orice produs al activit
ăţ
ii care este nou
ş
i /sau original este întotdeauna
ş
i creator.Multe r 
ă
spunsuri “noi”
ş
i “originale” nu prezint
ă
valoare
ş
i nu corespundcerin
ţ
elor obiective sau nu sunt adecvate realit
ăţ
ii, fapt pentru care ele nuîntrunesc calitatea de a fi creative.Exist
ă
mai multe
 forme de creativitate
în dependen
ţă
de:1.
 
2.
 
Creativitatea
reprezint 
ă 
 , deci, capacitatea de a identifica noileg 
ă 
turi între elemente (obiecte, evenimente, legi) aparent f 
ă 
ă 
leg 
ă 
tur 
ă 
 între ele.
 
La începutul secolului al XIX-lea se cuno
ş
teau foarte bine trei legidin
ş
tiin
ţ
ele naturii,
ş
i anume:(1) un material înc
ă
lzit puternic devine incandescent (
ş
tiut înc
ă
dinantichitate)(2) un material incandescent
ţ
inut în aer se oxideaz
ă
(Lavoisier, 1789)(3) metalele
ş
i grafitul conduc curentul electric
ş
i, la trecerea curentului sedegaj
ă
c
ă
ldur 
ă
, în timp ce oxizii nu au aceast
ă
proprietate (1841).În 1882 un american de geniu, EDISON, a f 
ă
cut leg
ă
tura între celetrei elemente aparent f 
ă
ă
prea mare leg
ă
tur 
ă
între ele
ş
i a avut ideea de aîncinge puternic (1) prin trecerea unui curent electric (2) un fir de grafit plasat într-un balon vidat pentru a nu se oxida (3)
ş
i a realizat astfel una dincele mai mari inven
ţ
ii ale epocii moderne: becul electric. Ulterior, perfec
ţ
ion
ă
rile tehnologice au permis înlocuirea firului de grafit, fragilmecanic, cu firul de wolfram
ş
i au înlocuit vidul, care niciodat
ă
nu era perfect, cu azot, un gaz inert, ambele modific
ă
ri prelungind mult via
ţ
a becului, metod
ă
care se folose
ş
te
ş
i ast
ă
zi.Leg
ă
turile se stabilesc mai degrab
ă
intuitiv decât logic
ş
i ele apar deregul
ă
, mai întâi, sub form
ă
de idei. Am putea spune deci c
ă
procesul decreativitate se materializeaz
ă
în generarea de idei cu caracter original, ideicreative.
 
Planul în care sedesf 
ăş
oar 
ă
activitateacreatoare-
 
individual
ă
 -
 
colectiv
ă
 -
 
social
ă
 Con
ţ
inutul nemijlocital creativit
ăţ
ii-
 
tehnic
ă
 -
 
ş
tiin
ţ
ific
ă
 -
 
artistic
ă
 -
 
organizatoric
ă
 -
 
 politic
ă
 -
 
ş
. a.
 
CREATIVITATE
Ş
I INOVARE
O idee creativ
ă 
este caracterizat
ă
prin urm
ă
toarele
tr 
ă 
 s
ă 
turi
:- diferit
ă
;- atipic
ă
;- f 
ă
cut
ă
altfel decât de obicei;- foarte potrivit
ă
scopului;- genial
ă
.
ş
i cu cât are mai multe din aceste tr 
ă
s
ă
turi, cu atât
ş
ansele ei de succes suntmai mari.Creativitatea implic
ă
 
trei pa
 ş
:-
 selectarea informa
 ţ 
iei
, cu alte cuvinte s
ă
identifici elementele întrecare se vor stabili noile conexiuni. Desigur c
ă
nu to
ţ
i oamenii înv
ăţ
a
ţ
i sunt
ş
iinventivi, dar inventivii se vor g
ă
si întotdeauna între ace
ş
tia.
 Revenind la Edison, considerat de mul 
 ţ 
i istorici ai tehnicii ca savantul cel mai inventiv, trebuie remarcat c
ă 
toate inven
 ţ 
iile sale (între care, al 
ă 
turi de becul electric mai putem cita fonograful sau microfonul), sunt situate, absolut toate, în acela
 ş
idomeniu: electricitatea, domeniu pe care îl cuno
 ş
tea foarte bine. În aceea
 ş
i ordine de idei se mai poate cita un dicton celebru înistoria
 ş
tiin
 ţ 
ei, conform c
ă 
ruia “
 ş
ansa surâde doar celor  preg 
ă
ti 
 ţ 
 .
-
realizarea de conexiuni noi
(de exemplu, s
ă
potrive
ş
ti piesele unui puzzle, sau, mai bine, s
ă
ob
ţ
ii o nou
ă
imagine pornind de la puzzle - uridiferite)
.
Aici este probabil c
ă
tr 
ă
s
ă
turile native ale oamenilor joac
ă
un rolfoarte important. În ultimii 50 de ani s-au pus îns
ă
la punct a
ş
a numitele
tehnici de creativitate
care permit unor oameni obi
ş
nui
ţ
i (a
ş
a cum suntmarea majoritate) s
ă
genereze idei creative. (Asupra acestor tehnici decreativitate vom reveni pe larg).
 
-
analiza
(s
ă
vezi dac
ă
ideea este sau eventual poate fi f 
ă
cut
ă
a fiacceptabil
ă
de c
ă
tre pia
ţă
)
.
Etapa de analiz
ă
este esen
ţ
ial
ă
deoarece o idee,oricât de original
ă
, nu poate fi niciodat
ă
valorificat
ă
imediat ca atare, eatrebuie analizat
ă
, dezvoltat
ă
, ceea ce presupune timp
ş
i efort. Este, de aceea,de v
ă
zut în ce m
ă
sur 
ă
timpul
ş
i efortul merit
ă
acordate.Creativitatea ca sistem de producere a informa
ţ
iilor noi se prezint
ă
lamai multe nivele:a)
 
expresiv - comportamental 
– se refer 
ă
la tr 
ă
s
ă
turile psihice implicate înactivitatea creatoare (spontaneitate, plasticitate, receptivitate,asociativitate), calit
ăţ
i care nu sunt înc
ă
bine structurate, relativ stabile.De asemenea, aceste tr 
ă
s
ă
turi sunt insuficiente pentru a contribui laob
ţ
inerea unor rezultate, produse noi
ş
i valoroase;

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
cornelsaradan liked this
Anca Maria Anca liked this
bscasmalupan liked this
Daniela Dogaru liked this
Deea Roxy liked this
bscasmalupan liked this
doru.aurel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->