Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peter Brook Si Gandirea Traditionala

Peter Brook Si Gandirea Traditionala

Ratings: (0)|Views: 141|Likes:
Published by el_catalan
Peter Brook Si Gandirea Traditionala
Peter Brook Si Gandirea Traditionala

More info:

Published by: el_catalan on Oct 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

 
Peter Brook şi gândirea tradiţională
„Tradiţia însăşi, în vremuri dogmatice sau în timpulrevoluţiilor dogmatice, este o forţă revoluţionară caretrebuie păzită.”Peter Brook 
Teatrul şi Tradiţia
Cercetarea permanentă a semnificaţiei teatrului, care străbate toată opera lui Peter Brook, l-a condus inevitabil spre investigarea Tradiţiei. Dacă teatrul izvorăşte din viaţă,atunci viaţa însăşi trebuie cercetată. Înţelegerea realităţii teatrale implică şi înţelegereaelementelor acelei realităţi, participanţii oricărui eveniment teatral: actorii, regizorul,spectatorii. Pentru un om care respinge orice tip de dogmă şi orice sistem de gândireînchis, Tradiţia oferă trăsăturile ideale ale unităţii în contradicţie. Deşi, îşi afirmă proprianatură imuabilă, totuşi ea apare în forme de o mare eterogenitate: în timp ce se dedicăînţelegerii unităţii, ea face aceasta concentrându-şi forţele pe infinita diversitate arealităţii. În fine, Tradiţia se defineşte ea însăşi ca fiind ceva care îşi trage originile dinexperienţă, dincolo de toate explicaţiile şi generalizările teoretice. Nu este evenimentulteatral însuşi o „experienţă”, dincolo de toate?Chiar şi pe cele mai superficiale niveluri, interesul lui Brook pentru Tradiţie estefoarte clar: ne gândim la adaptarea teatrală a uneia din comorile artei sufite,
Graiul  păsărilor 
scrisă de Attar, filmul său făcut după cartea lui Gurdjieff 
 Întâlniri cu oameniremarcabili
sau următorul său film,
Mahabharata
. Prin urmare, este evident că o
 
Eseul de faţă a fost iniţial publicat în franceză în
 Les Voies de la Création Théâtrale
, vol. XIII (CNRSEditions, Paris, 1985, volum coordonat de George Banu), iar a doua jumătate (începând cu secţiunea
Teatru, determinism şi spontaneitate
) a fost publicat în engleză în
Contemporary Theatre Review
, vol. VII, p. 11–23, 1997, în traducerea lui David Williams. Traducere în limba română de Claudiu-Petrişor Miltaru:
Teatrul şi Tradiţia - Peter Brook si gândirea tradiţională (I)
, SpectActor, Craiova, octombrie-decembrie2008, p. 26-30 ;
Teatrul şi Tradiţia - Peter Brook şi gândirea tradiţională (II)
, SpectActor, Craiova,februarie-martie 2009, p. 19-23.
1
 
cercetare a punctelor de intersecţie dintre teatrul lui Brook şi gândirea tradiţională nu estelipsită de interes.Un lucru trebuie subliniat încă de la început: cuvântul „tradiţie” (de la latinescul„tradere” care înseamnă „a păstra”, „a transmite”) poartă în lăuntrul lui o contradicţie plină de consecinţe. În sensul său primar, obişnuit, cuvântul „tradiţie” semnifică „un modde a gândi şi a acţiona moştenit din trecut”
1
: este prin urmare legat de cuvinte precum„obicei” sau „datină”. Astfel, ne putem referi la „tradiţia academică”, la „tradiţiacomediei franceze”, la „tradiţia shakespeariană”. În teatru, tradiţia reprezintă o tendinţăde mumificare, păstrarea formelor exterioare cu orice preţ – inevitabil ascunzând uncadavru în interior, deoarece orice corespondenţă vitală cu momentul actual este absentăîn totalitate. adar, în conformitate cu primul sens al termenului „tradiţie”,reprezentările teatrale ale lui Brook par să fie anti-tradiţionale, sau, mai precis,
a-tradiţionale
. Brook însuşi a afirmat: „Chiar dacă este antic, prin natura sa teatrul esteîntotdeauna o artă modernă. Un phoenix care trebuie să fie în mod constant readus laviaţă. Deoarece imaginea care comunică în lumea în care trăim, efectul corespunzător care creează o legătură directă între performanţă şi audienţă, moare foarte repede. În cinciani o reprezentaţie este depăşită. Deci trebuie să abandonăm în întregime orice noţiune detradiţie teatrală…”
2 
Sensul secund şi mai puţin familiar al cuvântului „Tradiţie” – cel care va fi folositîn continuare în acest eseu – se referă la „o serie de doctrine şi practici morale saureligioase, transmise din veac în veac, iniţial prin cuvânt rostit sau prin exemple” sau la„un corp cuprinzând mai multă sau mai puţină informaţie legendară, legată de trecut,iniţial transmisă oral de la o generaţie la alta”
3
. Conform acestei definiţii, „Tradiţia”cuprinde diferite „tradiţii” – creştină, evreiască, islamică, budistă, sufită etc. (Pentru aevita orice confuzie între aceste două folosiri ale aceluiaşi cuvânt, o literă mare va fifolosită în text când se referă la cea de-a doua semnificaţie a acestui cuvânt).Deci, în esenţă, Tradiţia se referă la transmiterea unui corp de cunoştinţe despreevoluţia spirituală a omului, poziţia sa în diferite „lumi”, relia sa cu diferite„cosmosuri”. Acest corp de cunoaştere este aşadar 
invariabil 
, stabil, permanent, în ciuda
1
 
 Petit Robert 
, Paris, S.N.L., 1970, p. 1810.
2
Peter Brook în Gérard Montassier,
 Le Fait Culturel,
Paris, Fayard, 1980, p. 121.
3
 
 Petit Robert,
op. cit., p. 1810.
2
 
multiplicităţii de forme asumate de-a lungul transmiterii, şi în ciuda acelor distorsiuniaduse de către istorie şi de trecerea timpului. Deşi transmiterea sa este de obicei orală,Tradiţia poate de asemenea să fie codată în formele specifice ştiinţei simbolurilor, îndiverse texte şi lucrări de artă, dar şi în mituri sau forme rituale.Cunoaşterea Tradiţională s-a format în vremuri străvechi, dar ar fi inutil să căutămo „sursă” a Tradiţiei. În ceea ce priveşte rădăcinile sale cele mai îndepărtate, Tradiţia poate fi concepută atât în afara spaţiului (geografic), cât şi a timpului (istoric). Ea esteetern prezentă, aici şi acum, în fiecare fiinţă umană, un izvor permanent şi vital. „Sursa”Tradiţiei nu poate fi decât metafizică. Adresându-se părţii esenţiale din om, Tradiţiarămâne vie în vremurile noastre. Lucrările lui René Guénon sau Mircea Eliade au arătatmăsura în care gândirea tradiţională poate fi de un interes arzător pentru propria noastrăepocă. În plus, studiile din ce în ce mai detaliate au demonstrat, în termeni structurali, punctele de convergenţă dintre ştiinţa contemporană şi Tradiţie.Oricine poate găsi un punct precis de contact între Tradiţie şi teatrul în calitateavitalităţii imediate a Tradiţiei – o calitate reflectată în transmiterea ei orală, în referinţa saconstantă la momentul actual şi pentru experienţa trăirii momentului prezent. ÎnsuşiBrook se referă chiar la asta, mai mult sau mai puţin direct, când scrie: „Teatrul există înaici şi acum. Este ceea ce se întâmplă în acel moment precis când joci, în acel momentcând lumea actorilor şi lumea audienţei se întâlnesc. O societate în miniatură, unmicrocosmos adus împreună în fiecare seară în interiorul unui spaţiu. Rolul teatrului estesă ofere acestui microcosmos un arzător şi efemer gust al unei alte lumi, şi prin aceasta otransformă, o integrează”
4
.Evident că, după viziunea lui Brook, deşi teatrul se bazează pe o singură mână,dată fiind propria sa natură „a-tradiţională”, el poate fi conceput ca şi
câmp de studiu
încare să se poată confrunta şi explora Tradiţia. Motivele interesului lui Brook pentrugândirea lui Gurdjieff sunt de asemenea clare: după cum ştim, Brook şi-a dedicat câţivaani de muncă pentru a realiza un film după una din cărţile sale. Credem că existăcorespondenţe semnificative între munca lui Brook în teatru şi învăţătura lui Gurdjieff, iar  pentru acest motiv numele lui Gurdjieff va mai fi pomenit în acest eseu.
4
Peter Brook in
 Le Fait Culturel 
, op. cit., p. 122.
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Tandura Gina liked this
angelo33 liked this
dakinidakini liked this
medusa7 liked this
tianill liked this
razvanchelaru87 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->