Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.2 Lập trình thủ tục hay lập trình có cấu trúc
1.3 Lập trình module
End 2.2 Đối tƣợng (Objects) và lớp (Classes)
2.4 Dynamic Binding (ràng buộc động) và Porlymorphism (đa xạhoặc đa thể)
3. Ngôn ngƣ̃ lập trình C++ và OOP
3.2 Ngôn ngƣ̃ lập trình C++
4. Bài tập
1.2 Chƣơng trình đầu tiên
2.2 Tầm hoạt động của các biến
2.3 Khai báo biến ngay trong cú pháp của các câu lệnh điều khiển
2.5 Liên kết biến khi biên dịch
2.6 Các hăng
3. Hàm trong C++
4. Các cấu truc điều khiển
4.3 Vong lăp không xác đinh do – while
4.6 Câu lệnh lƣ̣a chọn switch
4.7 Câu lệnh goto
4.8 Đệ qui
5. Các kiểu dữ liệu cơ bản của C++
6. Một số toán tƣ̉ trong C++
6.1 Toán tư gán (assignment operator)
1.2 Hàm và các biến
1.4 Chồng hàm (overload) và tham số măc đinh của hàm Chồng hàm (overload)
2. Con trỏ, hàm và mảng
3. Hàm và xư lý xâu
CHƢƠNG IV: CAC DÒNG VÀO RA TRONG C++
1. Tổng quan về các luồng vào ra của C++
2. Các luông và các bộ đệm
4. Định hƣớng lại (Redirection)
11. Tìm kiếm trong các dong vào ra
12. stringstream
13. Bài tập
2. Thế nào là một đối tƣợng?
4. Con trỏ và mảng các đối tƣợng
6. Kiểm soát việc truy cập tới các biến và phƣơng thƣ́c của lớp
7. Các hàm bạn và các lớp bạn
8. Con trỏ this
13. Các thành viên tinh của lớp
16. Chồng toán tƣ̉
CHƢƠNG VI: KẾ THƢ̀A (INHERITANCE)
3. Cu pháp kế thưa
5. Kiểm soát truy cập
7. Định nghĩa lại các đặc tả truy cập
8. Các hàm không thể kế thưa
9. Các hàm cấu tư và kế thưa
10. Composition và Inheritance
13. Con trỏ và các đối tƣợng
14. Con trỏ và kế thƣ̀a
15. Bài tập
1.2 Đa thể - Polymorphism
4. Ràng buộc động
4.2 Không sư dụng con trỏ this
5. Danh sách liên kết các đối tƣợng và đa thể
6. Các lớp trƣ̀u tƣợng – abstract class
7. Các hàm ảo thực sự
7.1 Ví dụ 1
7.2 Ví dụ 2
10. Bài tập
1.1 Các bản mâu và thể nghiệm
1.2 Các thành phần tinh
1.4 Các tham số bản mâu
1.6 Các lớp chứa (bản mâu) chuẩn
2.2 Các hàm chuẩn chung – thƣ viện thuật toán
3. Bài tập
TÀI LIỆU THAM KHẢO
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang Lap Trinh Huong Doi Tuong Va C

Bai Giang Lap Trinh Huong Doi Tuong Va C

Ratings: (0)|Views: 69|Likes:
Published by skoobooks
Lap trinh huong doi tuong
Lap trinh huong doi tuong

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: skoobooks on Feb 17, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 6 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 38 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 42 to 52 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 56 to 103 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 107 to 169 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->