Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
P AM KERTAS1 SET1

P AM KERTAS1 SET1

Ratings:

4.76

(17)
|Views: 3,281 |Likes:
Published by mawar
Contoh Soalan STPM
Contoh Soalan STPM

More info:

Published by: mawar on Feb 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

 
SULIT*
900/1 STPM 2006JABATAN PELAJARAN PERAK
PENGAJIAN AM
 KERTAS 1 SET 1LEARNING TO SCORE(ANEKA PILIHAN)
(Dua jam)
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
Arahan kepada calon :
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUATDEMIKIAN.
Ada 
enam puluh
soalan dalam ujian ini. Tiap-tiap soalan diikuti oleh 
empat
pilihan  jawapan : anda dikehendaki memilih jawapan yang paling tepat dan menandakannya pada Borang Jawapan Aneka Pilihan yang berasingan.Baca arahan pada Borang Jawapan Aneka Pilihan itu dengan teliti.Jawab 
semua
soalan. Markah tidak akan ditolak bagi jawapan yang salah : jumlah markah anda dalam ujian ini ialah bilangan soalan yang dijawab dengan betul.
Kertas soalan ini terdiri daripada 12 halaman bercetak
Jabatan Pelajaran Negeri Perak 2006
STPM
900/1
[Lihat sebelahSULIT*
1
 
SULIT*
1. Antara berikut kriteria yang manakah digunakan oleh sesebuah kerajaan sebelummenetapkan dasar negara?I KeadilanII KemegahanIII Kepentingan parti politikIV KemakmuranA I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV2.
Membuka tanah baru untuk pertanian
Mengamalkan konsep mini estet
Menubuhkan koperasi peladangStrategi di atas dilaksanakan melaluiA Dasar Tanah NegaraB Dasar Pertanian NegaraC Dasar Pembangunan NasionalD Dasar Hala Cara Baru Pembangunan Kampung dan Desa3.
Mengimport dan menyerap teknologi yang lebih canggih untuk memajukanteknologi sendiri
Melahirkan tenaga kerja mahir dalam bidang kejuruteraan dan kemahiranberkaitanPernyataan di atas merujuk kepadaA Dasar Penswastaan C Dasar Perindustrian BeratB Pelan Induk Perindustrian D Dasar Persyarikatan Malaysia4.
Menggalakkan pertumbuhan ekonomi
Menjimatkan perbelanjaan kerajaan
Mewujudkan kecekapan dalam pentadbiranA Wawasan 2020 C Dasar Pandang ke TimurB Dasar Penswastaan D Dasar Persyarikatan Malaysia5. Antara berikut yang manakah menggambarkan kepemimpinan Perdana Menteripertama Malaysia?I Penekanan sentimen anti komunisII Mengadakan hubungan dua hala dengan ChinaIII Menekankan corak ekonomi perdagangan bebasIV Mengadakan hubungan diplomatik dengan Afrika SelatanA I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV6.
Bahasa pengantar ialah Bahasa Melayu
Kurikulum dan peperiksaan yang samaPernyataan di atas ini merujuk kepadaA Penyata Razak C Kurikulum Baru Sekolah RendahB Dasar Pendidikan Kebangsaan D Kurikulum Baru Sekolah Menengah2
 
SULIT*
7.
Menaiktarafkan kawasan kampung menjadi bandar kecil
Mewujudkan kawasan estet padi
Menyediakan kemudahan prasarana yang lengkapAntara berikut yang manakah benar tentang penyataan di atas ?A Dasar UrbanisasiB Dasar Pertanian Negara IIIC Dasar Pembangunan Nasional (RRJP II)D Dasar Hala Cara Baru Pembangunan Kampung Dan Desa8.
Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara
Memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaanAntara berikut yang manakah benar tentang penyataan di atas ?A Dasar Pendidikan Negara C Dasar Ekonomi Baru (RRJP I)B Dasar Sosial Negara 2003 D Dasar Kebudayaan Kebangsaan9. Antara berikut yang manakah benar mengenai objektif Dasar Pertanian Negara?I Mengawal harga keluaran pertanianII Memajukan Perusahaan Kecil dan Sederhana(PKS)III Memaksimumkan pendapatan dari sektor pertanianIV Memajukan hasil dan meningkatkan mutu sektor pertanianA I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV10. Antara berikut yang manakah benar mengenai Dasar Wanita Negara?A. Mengintegrasikan sumbangan wanita dalam sektor tertentu sahajaB. Memperjuangkan persamaan taraf dan hak yang sama rata seperti mana kaumlelakiC. Memastikan bahawa wanita dapat bersaing dengan kaum lelaki dalampembangunanD. Menjamin perkongsian antara lelaki dan wanita dalam pemilikan sumber danmaklumat11. Antara berikut yang manakah merupakan komitmen Malaysia melalui PertubuhanPersidangan Islam ( OIC )?I Penubuhan Lembaga Tabung HajiII Penubuhan Bank Pembangunan IslamIII Penubuhan Bank Islam Malaysia BerhadIV Penubuhan Universiti Islam Antarabangsa MalaysiaA I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV12. Antara berikut yang manakah isu yang dibincangkan oleh Pertubuhan PersidanganIslam ( OIC ) dalam Sidang Kemuncak Luar Biasa yang diadakan di Jeddah, ArabSaudi pada Disember 2005?I Pinjaman daripada Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF)II Penghantaran tentera pemerhati ke Iran untuk mengawasi penglibatannyadalam kuasa nuklearIII Membantu umat Islam Palestin berdaya maju, merdeka, berdaulat danmenubuhkan negara PalestinIV Membentuk satu mekanisme membolehkan negara-negara anggotabertindak pantas apabila berlaku bencana alamA I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV3

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Salju Sakinah liked this
Mieyra Isaac liked this
Adibah Wahidi added this note
mintak jwpan skali bleh x??
Mohd Amin liked this
mohdalinasip liked this
cinfullycinful liked this
Maxyeen Haji Use liked this
Ema Awg Single liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->