Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kontrola i Merenje

Kontrola i Merenje

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by wweett
www
www

More info:

Published by: wweett on Feb 17, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOCX, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/17/2014

pdf

text

original

 
Kontrola i merenje
 
Član 18 Zakona o zaštiti od požara (Sl. Glasnik SRS br.37/88), i čl. 15 i 16 Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja.
 Kontrola i merenje
otpora uzemljenja gromobranske instalacije
 
za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja se
obavlja
 
 jednom godišnje
.
Tesla sistemi imaju namensko vozilo i obučenu grupu radnika za obavljanje usluge merenja. Više podataka o tome pogledajte
na sajtu www.merenja.co.rs. 
Održavanje gromobranske instalacije
 
1.
 
Održavanje gromobranske instalacije mora da vrši elektromontažna služba ili preduzeće koje raspolaže odgovarajućom stručnom službom, a u skladu sa programom održavanja koji je definisan
 projektom gromobranske instalacije. 2.
 
Održavanje gromobranskih instalacija je važno da bi se održao odgovarajući nivo zaštite i efikasnost gromobranskih instalacija, jer su njihove komponente podložne gubljenju (delimičnom i
 potpunom) svojih svojstava tokom godina eksploatacije zbog
korozije, atmosferskih uticaja, oštećenja uzrokovanog dejstvom vremena, mehaničkog oštećenja i oštećenja usled udara groma.
 3.
 
Program za održavanje gromobranske instalacije mora biti definisan za celokupnu gromobransku instalaciju, i mora sadržati spisak uobičajenih stavki koje služe kao lista šta treba proveravati kako bi se omogućio uporedni
 pregled rezultata provere sa prethodnim rezultatima. 4.
 
Program za održavanje gromobranske instalacije sadrži:
o
 
 proveru svih provodnika u gromobranskoj instalaciji i komponenti sistema;
o
 
 proveru pritegnutosti svih stezaljki i spojnica;
o
 
 proveru električnog
kontinuiteta u instalaciji;
o
 
merenje otpora prema zemlji u sistemu uzemljenja;
o
 
 proveru ureĎaja za zaštitu od prenapona;
 
o
 
 proveru da li se dejstvo gromobranske instalacije promenilo  posle rekonstrukcije objekta ili njegovih instalacija.
 
5.
 
Izveštaji o svim postupcima održavanja, preduzetim merama koje
treba da se preduzmu, predstavljaju osnovu za procenu kvaliteta
gromobranske instalacije i njenih konponenti i moraju se čuvati
zajedno sa projektom gromobranske instalacije.
Kontrola gromobranske instalacije
1. Kontrolu gromobranske instalacije po završetku radova vrši ovlašćeno lice organizacije registrovane za tehnički prijem gromobranskih instalacija i ovlašćeno lice iz nadležnosti Sekretarijata unutrašnjih poslova, Uprave za  protivpožarnu i preventivno tehničku zaštitu, a na osnovu projekta gromobranske instalacije i izveštaja o kontroli.
 2. Tada se ustanovljava:
 
da gromobranska instalacija odgovara projektu;
 
da su sve komponente gromobranske instalacije u tehnički ispravnom stanju i da obezbeĎuju primenjene i odreĎene funkcije;
 
 
da nema dejstva korozije na elemente gromobranske instalacije;
 
da su svi naknadno dodati delovi objekta ugraĎenih u štićeni prostor zaštićeni
 
izjednačenjem potencijala ili “produženjem”
gromobranske instalacije. 3. Redovna kontrol
a gromobranske instalacije mora se vršiti na osnovu “programa kontrole” koji je sastavni deo projekta gromobranske instalacije. 4. Sve gromobranske instalacije se moraju kontrolisati u sledećim slučajevima:
 
 
tokom instalacije
gromobranske zaštite za
delove koji su
nepristupačni po završetku objekta; nakon završetka kompletne
instalacije.
5. Interval izmeĎu kontrole gromobranskih instalacija odreĎuje se na osnovu sledećih faktora:
 
vrste objekta ili zaštitne zone, pogotovo u pogledu posledica do
kojih dovodi neko
oštećenje;
 
 
nivoa zaštite;
 
 
lokalnog okruženja (problemi korozije);
 
 
 primenjenih materijala za pojedine komponente instalacije;
 
vrste tla ...

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->