Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
0Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
El fullet des Vida futura-català-Gustav Theodor Fechner

El fullet des Vida futura-català-Gustav Theodor Fechner

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
work by Gustav Theodor Fechner
work by Gustav Theodor Fechner

More info:

Published by: gabriel brias buendia on Feb 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, ODT, TXT or read online from Scribd
See More
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
Gustav Theodor Fechner El fullet
des
Vida futura 
"No obstant això, sempre és feliç uan seu!rrels i continua ampliant la seva existncia participar en altres seus "#$chiller, el % de !bril &'(' a Goethe#
 !l )nsel*Verla+ a eip-i+ 
Primer Capítol
 
.home, no una ve+ada, sin/ tres ve+ades viu a la terra# a seva primera etapa de la vida és un somni constant, la se+ona és una alternança entre el somni i la vi+0lia, el tercer una +u1rdies eternes#
 
En la primera etapa l.home viu sol en la foscor, i en el se+on viu sociable però separat al costat i entre d.altres d.una llum ue el de la superf0cie abspie+elt en el tercer entrellaça la seva vida amb la d.altres esperits a una vida superior al esperit més elevat, i es veu en la naturalesa de les coses finites#
 
En la primera etapa, el cos desenvolupa a partir del +ermen i les seves eines per al se+on, en la se+ona, la ment es desenvolupa a partir del +ermen i les seves eines per a la tercera, a la tercera, el +ermen divina ue es va desenvolupar a tot esperit hum1 és i ha estat au0, en un lloc fosc per a nosaltres, $helles dia per l.esperit de la tercera etapa de la vida futura a través de la idea, la creença, el sentiment i l.instint del +eni de l.home#
 
a transici/ de la primera a la se+ona etapa de la vida es diu naixement, la transici/
 
de la se+ona a la tercera és la mort#
 
a forma en u ens movem des de la se+ona a la tercera fase, no és més fosc ue el de la ue obtenim de la primera a la se+ona# El ue condueix a l.exterior, i l.altre a la visi/ interior del m/n#
 
 No obstant això, com el nen en la primera etapa encara cecs i sords de tot el +lamour i tota la m2sica de la vida en se+ons i el seu naixement des del ventre c1lid ve dur per a ell i li fa mal, i com hi ha un moment en el naixement, en u la destrucci/ de la seva existncia prvia com la mort se sent abans encara celebrada el despertar al nou ser exterior, tal com la coneixem en la nostra existncia actual, on tota la nostra conscincia encara est1 lli+ada al cos estret, però, res de l.esplendor i la m2sica i la +lòria i la llibertat de la vida a la tercera fase i 3tilit-eu una altra part de l.estret passad0s fosc, ue ens porta a un sac cec, de la ual no hi havia sortida# 4erò la mort és només un se+on naixement a una existncia més lliure, l.esperit esclata la seva closca i prop de la mentida i les fulles en descomposici/, com la primera de naixement del nen#
 
5esprés d.això, tot el ue es col 6 loca en nosaltres pels nostres sentits presents a l.exterior i, 7a ue només des d.una dist1ncia propera, plena de la seva interioritat de nosaltres i s/n percebuts# a ment no és més de pasturar les muntan8es i l.herba, 7a no est1 envoltat de tota l.ale+ria de la primavera, però turmentat per la malenconia ue tot això se+ueix sent la seva 2nica forma externa, sin/ ue és la muntan8a i l.herba  penetri i ue la força i sentir l.aire a les ceres, i ell 7a no haur1 de lluitar per crear a través de les paraules i els +estos d.un pensament ue en altres, però ue 7a no estan separades pel cos, però connectats pel cos en l.acci/ immediata dels esperits entre si, la hi ha aire de pensament procreaci/, no apareixer1 fora dels éssers estimats ue van uedar enrere, però ell va a viure en el més 0ntim de les seves 1nimes, com a part de la mateixa, pensar i actuar*hi ia través d.ells#
Segon Capítol
 
El nen al ventre té un sol cos, la ment, l.impuls formatiu# a creaci/ i el desenvolupament de les extremitats, el ue creix més en si, s/n les seves accions# Encara no se sent ue auests membres s/n de la seva propietat, 7a ue no necessita i no pot usar*lo# 3na ment meravellosa, una bella boca s/n ell tot 7ust bells ob7ectes, ue el va crear, sense saber ue seran un cop subministren parts del seu acte# Estan fetes d.un m/n proper, dels uals el nen encara no sap, i l.empen8 a terme en virtut del seu propi instint fosc, ue es 7ustifica clarament només en l.or+anit-aci/ de la mare#
&9
 No obstant això, la forma en u el nen a la se+ona etapa de la vida madura, els òr+ans del seu anterior treball i pelar les fulles darrere, es troba de sobte com una unitat auto*consistent de totes les seves creacions# !uest ull, auesta orella, auesta boca s.associa ara amb ell, i uan es crea de la mateixa després d.auells en+endrats sentiments foscos, de manera ue ara est1 aprenent a conixer la seva deliciosa 2s# El m/n de la llum, els colors, els sons, les olors, el +ust i la sensaci/
 
d.una oportunitat en auest moment d.auestes eines creades per a, aix0 ue uan els va crear 2til i eficient#
&9
 
El fisiòle+ pot ser més important ue dir, el principi creatiu del nen no est1 en el ue és després del naixement continua vivint per ell, ue fins i tot ara és només els addictes, abans del naixement de la criatura,  però pel ue fa a la )nf1ncia naixement romandr1 i morir en mora, com el cos de les persones sobre la mort :la  placenta es com funicle umbilicali, velamentis liuoribus eorumue ovi9, a partir de la seva obra, com la seva van continuar el 7ove creix#
 a primera etapa a la se+ona relaci/ s.incrementa repeteixen en les proporcions de la se+ona a la tercera# Totes les nostres accions i desit7os en auest m/n és com es calcula només a la recerca de crear un or+anisme ue veiem en l.altre m/n ue el nostre i necessitar1# Tots els efectes intel 6 lectuals, tots els efectes de les expressions de força ue emanen durant la vida d.un ésser hum1 a partir d.ell ia través de tirada a través del m/n dels homes i la natura, ue 7a estan connectats per un secret, cinta invisible, ue s/n els membres espirituals de la +ent ue condueix en la seva vida connectat a un cos espiritual, un cos de noves creuades forces i efectes inuietes, la conscincia est1 encara fora d.ell, i ue ell, per tant, encara ue inextricablement entrellaçats amb la seva existncia present, però només reconeix els punts de partida de la mateixa per a la seva# En el moment de la mort, uan l.home es separa de les institucions a les ue el seu poder creatiu a un vincle au0, rep alhora la conscincia de tot el ue viu en, com a resultat de les seves expressions anteriors de la vida en el m/n de les idees, forces, efectes, i continua actuant com una font flu;a de manera or+1nica, també porta el seu unitat or+1nica en si mateix, però ara est1 activa, se+ura de si mateixa, fort i fins i tot amb les seves pròpies re+nes i el poder absolut individuals en la humanitat i la natura en la seva pròpia determinaci/#
 
El ue al+2 ha contribu;t durant la seva vida a la creaci/, el dissen8 o la preservaci/ de la humanitat i la natura, l.atracci/ de les idees, és a dir la seva banda immortal, ue continuar1 en vi+or en la tercera etapa, però, tot i ue el cos al ual la força ue actua sobre la se+ona s.ad7unta, s.ha podrit per molt temps# Faci el ue ha creat milions de  persones mortes actuat pensament no va morir amb ells, però, est1 destru;t de nou per ue crear la propera milions, actuar, pensar, però encara se sent en auests desenvolupada amb vida en ells noves unitats a uns +rans ob7ectius ue ells mateixos no veuen#
 
4er descomptat, auesta manera ideal de vida se.ns presenta només com una abstracci/, i la cont0nua influncia de l.esperit dels morts a la vida només com una cosa ment buida# 4erò això és el ue ens sembla, peru no tenim cap sentit de capturar els fantasmes en la tercera etapa de la seva veritat, el compliment de la natura i l.ésser penetrant, només els punts de la seva existncia, el nostre podem veure, la part amb la ual en nosaltres hem crescut i ens apareix sota la forma d.auestes idees ue s.han propa+at per ells en nosaltres#
 
$i el cercle de l.ona, la de l.enfonsament de pedra ue ueden en l.ai+ua, cada pedra ue sobresurt més d.ella, excitat pel seu impacte un nou circuit d.ona, se+ueix sent un acte cercle coherent tots emocionats i porta en el seu abast, i les pedres, però saber

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->