Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drzewo i drewno wokół nas- konspekt lekcji

Drzewo i drewno wokół nas- konspekt lekcji

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by thirtyseconds
Konspekt lekcji techniki
Konspekt lekcji techniki

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: thirtyseconds on Feb 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
SCENARIUSZ LEKCJI Z TECHNIKI W KLASIE IV
Temat lekcji:
 Drzewo i drewno wokół nas.
 / 
czas 45 min./
Cele lekcji:
 
Zapoznanie uczniów z różnicą pojęć między drzewem a drewnem oraz  budową wewnętrzną drewna w przekroju poprzecznym
 
 
Kształcenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu
 
 
Poprawne posługiwanie się językiem ojczystym
 
 
Zachowanie porządku i ładu na lekcji
 
Uczeń potrafi:
 -
wyjaśnić różnicę między pojęciami drzewem a drewnem,
-
 
omówić budowę wewnętrzną drewna w przekroju poprzecznym
 -
 
dokonać klasyfikacji drzew na liściaste i iglaste
 -
 
wie, w jaki sposób określić wiek ściętego drzewa
 
Środki dydaktyczne stosowane przez nauczyciela na lekcji:
 -
 
karteczki z tekstem -
 
eksponaty drewna w przekroju poprzecznym -
 
rzutnik, ekran -
 
foliogramy : 1)
 
drewno w przekroju poprzecznym 2)
 
wykorzystanie światowych zasobów drewna /Internet/.
 Metody lekcji: -
 
 pogadanka -
 
 praca w grupach /metoda aktywizująca/
 -
 
swobodne wypowiedzi uczniów /dyskusja/.
 -
 
 praca z tekstem
PRZEBIEG LEKCJI I.
 
Po części organizacyjnej lekcji
- nauczyciel zapozna
 je uczniów z tematem lekcji oraz celami. Dokonuje wprowadzenia lekcji w postaci następującej pogadanki: ,,drzewa w  przyrodzie spełniają kilka ważnych funkcji. Są to nasze ,,zielone płuca”, bowiem pobierają szkodliwy dla organizmu człowieka dwutlenek węgla,
 
a zwracają życiodajny tlen. Dostarczają też cennego surowca budowlanego, są źródłem otrzymywania papieru. Drzewo możemy porównać do człowieka. Żeby wyrosło i mogło dostarczyć materiału w postaci drewna, musi rosnąć kilkadziesiąt lat. Stąd wniosek, że rosną powoli i należy o nie dbać i szanować, oszczędzać.
 
II.
 Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z tekstem i objaśnia polecenie do wykonanego
zadania
W poniższych zdaniach ukryte są nazwy drzew. Odszukaj je i wypisz do zeszytu według
wzoru: 1.
 
Adasiowi smakuje sos na ziemniakach. 2.
 
Ewę boli palec.
 3.
 
Stop. Ola na drodze! 4.
 
Wujek kupił grabie.
 5.
 
W morskim powietrzu występuje jod łatwo przyswajalny przez człowieka.
 6.
 
Karol Chalicki jest najlepszym uczniem w klasie. 7.
 
Jack London, to mój ulubiony pisarz.
 8.
 
W nasz
ym ogrodzie rośnie bukszpan.
 9.
 
W Dąbrowie Górniczej mieszka moja ciocia.
 
 
WZÓR:
 
drzewa liściaste
 drzewa iglaste ......................... ............................ nauczyciel sprawdza wykonane zadanie ........................ ............................. ........................ ...........................
III.
 N-
l zadaje uczniom pytanie: Jaka jest różnica między drzewem a drewnem? /uczniowie
 
wypowiadają się na postawione pytanie/.
 
IV.
Uczniowie w ze
szytach notują wnioski z dyskusji /n
-
l podaje treść na foliogramie/.
 
 Drzewo jest to żywa roślina, rośnie.
 
 Drewno jest surowcem pochodzącym ze ściętych drzew.
 
V.
 N-
l w oparciu o foliogram omawia wykorzystanie światowych zasobów leśnych./Internet/.
 
Ś
WIATOWE ZASOBY LE
Ś
NE
GOSPODARKA DREWNEM % OPA
Ł
 54 BUDOWNICTWO 17 PRZEMYS
Ł
 14 PRZEMYS
Ł
 PAPIERNICZY 15
Wniosek:
Najwięcej drewna przeznacza się na opał! /
zapis w zeszycie/. VI.
 N-
l w oparciu o foliogram omawia budowę wewnętrzną w przekr 
oju poprzecznym.
VII.
Uczniowie
 
rysują przekrój i jego opis w zeszytach.
 
Zapisują w zeszytach
: drewno w przekroju poprzecznym wykazuje współśrodkowe  pierścienie zwane słojami rocznymi, których liczba określa wi
ek drzewa
.
 
ŚWIATOWE ZASOBY LEŚNE
54%17%14%15%
OPAŁ
BUDOWNICTWO
PRZEMYSŁPRZEMYSŁ
PAPIERNICZY

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->