Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SKIM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MIB DARI TAHUN 7 HINGGA TAHUN 11

SKIM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MIB DARI TAHUN 7 HINGGA TAHUN 11

Ratings: (0)|Views: 4,299|Likes:
Published by rina56

More info:

Published by: rina56 on Oct 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21TAHUN
 
7 HINGGA 11
(2+2)
1
 
SKIM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MIB DARI TAHUN 7 HINGGA TAHUN 11
BAHAGIAN TAHUN 7 TAHUN 8 TAHUN 9 TAHUN 10 TAHUN 11KEM ASY AR AK AT AN
 
Peranan dan tanggungjawab individuterhadap keluarga
 
Peranan, tanggungjawab, sumbangandan khidmat individu terhadapkampung, mukim dan daerah
 
Penglibatan, kegiatan dan faedahdalam badan-badan pertubuhan,persatuan-persatuan kampung
 
Kegiatan-kegiatan yang tidak diingini
 
Majlis-majlis Kebajikan
 
Kegiatan-kegiatankebajikan
 
Sambutan Hari-hariPerayaan Negara
 
Majlis Beradat Istiadat
 
Panggilan/caramembahasakan kehadapan majlisKDYMM, KerabatDiraja yang terdekat,Pengiran-Pengiran danorang yang
disampiri
gelaran.
 
Hubungan muhibahantara raja denganrakyat dan penduduk
 
Ketahanan Nasional
 
PENDAHULUAN
 
Pengisytiharan dantakrif falfasah MIB
 
 
Penduduk Melayu Brunei
 
Dialek Puak-puak JatiBrunei
 
Bahasa Rasmi NegaraBrunei Darussalam
 
Beberapa adat Puak JatiBrunei
 
Peranan dantanggungjawab beliayang diperlukan dalampembangunan negara
 
Penglibatan wanitadalam pembangunannegara
 
Persatuan/Pertubuhan
KEBUD AY A AN
 
Adab dan tertib dalam keluarga asas,lanjutan dan tetamu di rumah sertadalam majlis
 
Mengenal dan memahami kesenianasli Brunei
 
Seni PertukanganTangan DanKraftangan
 
Seni Muzik Tradisi
 
Kuih-muih DanMasakan Tempatan
 
Alat-alat KebesaranDiraja
 
Seni Bina
 
Adat Istiadat Diraja(Musim Istiadat,Gandang Jaga-Jaga,Perpuspaan,Pengurniaan Gelaran,Istiadat Mengagai,Lantikan PegawaiPenting Kerajaan,LembagaPenimbanganPembatalanPengurniaan Gelaran,Peratuan Dalam MajlisIstiadat, Pantun
 
Sains dan Teknologi
 
MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21TAHUN
 
7 HINGGA 11
(2+2)
2
BAHAGIAN TAHUN 7 TAHUN 8 TAHUN 9 TAHUN 10 TAHUN 11
Peraturan Di MajlisBeristiadat, IstiadatPersantapan dan Syair Pembesar Diraja YangBertanggungjawab DalamMaljlis Istiadat Diraja)
KENEG AR A AN
 
Peraturan dan Disiplin
 
Sistem PentadbiranNegara (Semua 13buah kementerian)
 
Perlembagaan
 
Sultan dan Pembesar Negara
 
Bendera Negara
 
Institusi Kesultanandalam perlembagaan
 
Pemerintahan KDYMMke-29 dalamperlembagaan
KE AG AM A AN
 
Islam sebagai cara hidup yang lengkap
 
Ibadat (Amalan-amalan yang dilakukanuntuk dikerjakan)
 
Majlis-majlisKeagamaan
 
Baitulmal
 
Pengislaman danBimbingan saudara-saudara baru
 
Institut Pendidikan Islam
 
Penerapan nilai-nilaiIslam
 
Institusi perdaganganIslam
 
MELAYU ISLAM BERAJA – SKIM KERJA SPN 21TAHUN
 
7 HINGGA 11
(2+2)
3
 MINGGU TAJUK PELAJARAN OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARANCADANGAN AKTIVITIPENGAJARANSUMBER CATATAN
1-3 PENGISYTIHARAN DANTAKRIF FALSAFAH MIB
 
TAFSIRAN
 
PENERAPAN &PELAKSANAAN
 
Mengetahui danmempelajari takrif falsafah MIB
 
Memperkenalkankonsep MIB dankepentingannyasebagai falsafahkenegaraan
 
Menghuraikanmaksud setiapkonsep iaituMelayu, Islam &Beraja
 
Menceritakan kembaliperistiwa yang berlakupada hari kemerdekaanNBD
 
PerbincanganBerkumpulan
 
Menghuraikan maksudketiga-tiga konsep MIBmengikut kefahamansendiri
 
Menceritakan peristiwahari kemerdekaan secararingkas mengikutpengetahuan sedia adapelajar 
 
Latihan Ilmiah1998 / 1999
 
Oleh: Qusairy HjAbd Kahar 
 
Sukatan PelajaranMelayu IslamBeraja, MenengahBawah, JabatanPerkembanganKurikulum 1991
 
Tajuk diambil darimenengah empatuntukmemperkenalkankonsep MIBkepada pelajar dankepentingannyasebagai falsafahnegara4-7 PERANAN DANTANGGUNG JAWABINDIVIDU TERHADAPKELUARGA,MASYARAKAT & NEGARA
 
SIKAP HORMAT-MENGHORMATI
 
BERTIMBANG RASA
 
BERBUDI BAHASA
 
MELAYAN
 
ETIKA PAKAIAN
 
GOTONG-ROYONG
 
PERSATUAN-PERSATUANKAMPUNG
 
BADAN-BADANPERTUBUHAN
 
Mengetahuiperanan dantanggungjawabmereka terhadapkeluarga
 
Menyedari perananindividu terhadapdiri sendiri,keluarga,masyarakat dannegara
 
Mendefinisikan maksudhormat-menghormati,bertimbang rasa danberbudi bahasa
 
Melakonkan semula sikapperpaduan sesamamasyarakat melalui aktivitiberkumpulan danpenglibatan diri dalampersatuan
 
Mencari gambar-gambar yang menunjukkan aktivitimemucang-mucangkemudian pelajar diarahmengulas gambar tersebut
 
Simulasi – menunjukkansikap sopan santun
 
Projek – menyenaraikannama-nama kampungmengikut kawasan yangditetapkan oleh guru
 
Buku MIBmenengah 1, Jab.PerkembanganKurikulum,KementerianPendidikan, NBD,ms: 3-14, 27-36
 
Carta Keluarga
 
Ketiga-tiga tajuktelahdigabungkan dibawah tajuk yangpertama iaitu“Peranan danTanggungjawabIndividu TerhadapKeluarga,Masyarakat danNegara’’ bagimengelakkankekeliruan dankebosanan dikalangan pelajar 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Azira Pinky liked this
MALASKU liked this
Dianza Iz liked this
PianZiyah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->