Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Energy Management - Environmental Management Policies Relevant To Plant Engineering

Energy Management - Environmental Management Policies Relevant To Plant Engineering

Ratings: (0)|Views: 302 |Likes:
Published by Steven Goddard
Energy Management - Environmental Management Policies Relevant To Plant Engineering. FOR REFERENCE ONLY.
Energy Management - Environmental Management Policies Relevant To Plant Engineering. FOR REFERENCE ONLY.

More info:

Published by: Steven Goddard on Oct 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2014

 
_tawa Ejddc|d
Awcnqcta Akwi|jkmaktcn Mckceamakt Vjnioias
3+3Daso|ila tba akwi|jkmaktcn mckceamakt vjnioias |anawckt tj vncktakeikaa|ike
Gi|stny I uinn eiwa c l|iag daso|ivtijk jg tba mcik wjnqktc|y |aeqnctijks qsad uitbik vnckt akeikaa|iketjdcy+
I_J 34663
I_J34663 |aqi|as ck Akwi|jkmaktcn Vjnioy tj la ik aristakoa uitbik tba j|eckisctijk. gqnny sqvvj|tadly sakij| mckceamakt. ckd jqtnikike tba vjnioias jg tba ojmvcky. kjt jkny tj tba stcgg lqt tj tbavqlnio+ Tba vjnioy kaads tj onc|igy ojmvnickoa uitb Akwi|jkmaktcn Naeisnctijk tbct mcy aggaot tbaj|eckipctijk ckd st|ass c ojmmitmakt tj ojktikqjqs imv|jwamakt+ Amvbcsis bcs laak vncoad jkvjnioy cs tbis v|jwidas tba di|aotijk gj| tba |amcikda| jg tba Mckceamakt _ystam+I_J34663 v|jwidas tba ikiticn gjqkdctijk ckd di|aotijk gj| tba Mckceamakt _ystam ckd uinn la|awiauad mj|a tbck c siminc| I_J9666 vjnioy+ C stctamakt mqst la vqlnioisad ik kjk-taobkiocnnckeqcea sj tbct it ock la qkda|stjjd ly tba mc`j|ity jg |acda|s+ It sbjqnd |ancta tj tba sitas uitbiktba j|eckisctijk akojmvcssad ly tba Mckceamakt _ystam. it sbjqnd v|jwida ck jwa|wiau jg tbaojmvcky’s cotiwitias jk tba sita ckd c daso|ivtijk jg tbjsa cotiwitias ckd c onac| viotq|a jg tbaojmvcky’s jva|ctijks+Tba v|avc|ctj|y |awiau jg tba j|eckipctijk%s akwi|jkmaktcn aggaots is kjt vc|t jg c I_J34663 Cssassmakt. bjuawa| arcmikctijk jg tbis dctc uinn v|jwida ck arta|kcn cqdit uitb c njt jg ikgj|mctijkjk tba matbjds cdjvtad ly tba ojmvcky+ Tbis |awiau sbjqnd la dasiekad tj idaktigy cnn |anawcktakwi|jkmaktcn csvaots tbct mcy c|isa g|jm aristakoa jk tba sita+ Tbasa mcy |ancta tj oq||aktjva|ctijks. tbay mcy |ancta tj gqtq|a. j| qkvnckkad gqtq|a cotiwitias ckd uinn oa|tcikny |ancta tj tbacotiwitias va|gj|mad jk sita ik tba vcst "i+a+ ojktcmikctijk jg nckd)+Tba ikiticn j| v|avc|ctj|y |awiau uinn cnsj ikonqda c uida-|ckeike ojksida|ctijk jg tba naeisnctijk ubiobmcy aggaot tba sita. ubatba| it is oq||aktny laike ojmvniad uitb. ckd va|bcvs awak ubatba| ojvias jg tba naeisnctijk c|a cwcinclna+ Mcky jg tba akwi|jkmaktcn cssassmakts qkda|tchak cn|acdy bcwabiebniebtad tbct ojmvckias c|a jgtak qkcuc|a jg CNN jg tba naeisnctijk tbct cggaots tbam+Tba ojmvcky uinn daonc|a its v|imc|y akwi|jkmaktcn jl`aotiwas. tbjsa tbct ock bcwa mjstakwi|jkmaktcn imvcot+ Ik j|da| tj ecik mjst lakagit tbasa uinn laojma tba v|imc|y c|acs jg ojksida|ctijk uitbik tba imv|jwamakt v|joass. ckd tba ojmvcky’s akwi|jkmaktcn v|je|cm+ Tbav|je|cm uinn la tba vnck tj cobiawa svaoigio ejcns j| tc|eats cnjke tba |jqta tj c svaoigio ejcn ckddaso|ila tba macks tj |acob tbjsa jl`aotiwas+ Tba Akwi|jkmaktcn Mckceamakt _ystam v|jwidasgq|tba| datcin jk tba akwi|jkmaktcn v|je|cm+ Tba AM_ astclnisbas v|joadq|as. uj|h ikst|qotijks ckdojkt|jns tj aksq|a tbct imvnamaktctijk jg tba vjnioy ckd cobiawamakt jg tba tc|eats ock laojma c|acnity+Tba Akwi|jkmaktcn Mckceamakt _ystam |aqi|as c vnckkad va|ijdio cqdit tj aksq|a tbct it isaggaotiwa ik jva|ctijk. is maatike svaoigiad ejcns. ckd tba systam ojktikqas tj va|gj|m ik cooj|dckoauitb |anawckt |aeqnctijks ckd stckdc|ds+Ik cdditijk tj cqdit. tba|a is c |aqi|amakt gj| Mckceamakt \awiau jg tba systam tj aksq|a tbct it issqitclna "gj| tba j|eckipctijk ckd tba jl`aotiwas) ckd aggaotiwa ik jva|ctijk+ Tba mckceamakt |awiauis tba idacn gj|qm tj mcha daoisijks jk bju tj imv|jwa gj| tba gqtq|a+Vcea 3 jg 37
 
_tawa Ejddc|d_obamctio Mjdan jg Akwi|jkmaktcn Mckceamakt _ystamTba akwi|jkmaktcn mckceamakt systam v|jmjtas ojktikqjqs imv|jwamakt ly tba oyonio |avatitijk jg tba cotiwitias jg XVNCK] --;XDJ] --;XOBAOH]--;XCOTIJK]+Gieq|a 3 ‟ _obamctio Mjdan jg AM_ g|jm uuu+TSC+ojm
L_ 2111
L_ 2111 is jtba|uisa hkjuk siminc|ny cs tba Coj|k sobama
 
Tba L|itisb _tckdc|d L_2111 aktitnad „Eqida tj tba vbcsadimvnamaktctijk jg ck akwi|jkmaktcn mckceamakt systamikonqdike tba qsa jg akwi|jkmaktcn va|gj|mckoa awcnqctijk” ucsvqlnisbad ik Cv|in <66? ckd ikwjnwas c sir vbcsa cobiawamakto|ita|ic ubiob is qsad ik tba IAMC Coj|k _obama+Tba stckdc|d ojmlikas Akwi|jkmaktcn Mckceamakt _ystams"I_J 34663) ckd Akwi|jkmaktcn Va|gj|mckoa Awcnqctijk "I_J346?3). uitb t|cikike. cqditike ckd imvnamaktctijk ct acob nawanckd imv|jwas |anctijksbivs latuaak sqvvnia|s ckd oqstjma|s+L_2111 daso|ilas bju tj imvnamakt c eaka|io AM_ ckd ock laqsad cs c |jqta tjuc|ds cobiawike I_J34663 coo|aditctijk ckdAMC_ ubiob I uinn tcnh cljqt ncta|+ Tba stckdc|d’s ikonqsijk jg I_J 346?3 cnnjus tba dawanjvmakt jg tcshs gjoqssike jkikdioctj|s tbct cdd wcnqa ckd c|a d|iwak ly ojmvcky kaads a+e+Tq|kjwa|. ojmvatitiwa cdwcktcea. wiaus jg ikta|astad vc|tias+Vcea < jg 37
 
_tawa Ejddc|dTba akwi|jkmaktcn va|gj|mckoa gjoqs jg L_2111 is wcnqclna uitbik tba sqvvny obcik ckd ojkoakt|ctasjk0
Daniwa|y jg macsq|clna lakagits gj| vc|tioivckts
Daniwa|y jg va|gj|mckoa dctc gj| ikta|kcn*arta|kcn |avj|tike
Mcrimqm o|adilinity ckd ojmvatitiwa cdwcktceaGieq|a < ‟ Dice|cm jg Vbcsas g|jm L_ 2111
AMC_
AMC_ ubiob stckds gj| tba Aoj-Mckceamakt ckd Cqdit _obama is c Aq|jvack ikitictiwa tbctakojq|ceas ikdqst|y tj mckcea its akwi|jkmaktcn aggaots ckd tj vqlniony |avj|t v|je|ass jk itsakwi|jkmaktcn cobiawamakts+AMC_ is st|jkeny sqvvj|tad ly tba Ejwa|kmakt cs c vjsitiwa stav tj v|jmjtike ejjd akwi|jkmaktcnmckceamakt ckd va|gj|mckoa. ckd tj imv|jwa tba ojmvatitiwakass jg L|itisb ikdqst|y ikta|kctijkcnny+Ojmvckias nc|ea ckd smcnn c|a vc|tioivctike ik tba sobama+AMC_ banvs ikdqst|icn sitas tj0
3)
Mikimisa vjnnqtijk. o|actike c onacka| ckd bacntbia| akwi|jkmakt8
<)
Jva|cta mj|a aggioiaktny. ly mikimisike aka|ey ckd ucta| qscea. scwike kctq|cn |asjq|oas ckd|adqoike ucsta8
?)
Mikimisa tbai| v|jdqotijk ckd v|joassike ojsts. tba|agj|a imv|jwike v|jgitclinity ckd akbckoikeojmvatitiwakass8
4)
Jvakny |avj|t tbai| akwi|jkmaktcn imv|jwamakts ik ck akwi|jkmaktcn stctamakt. aksq|ike tbcttba eaka|cn vqlnio c|a ikgj|mad jg tbai| akwi|jkmaktcn cobiawamakts8
1)
Dawanjv kau mc|hats gj| tbai| v|jdqots ckd sa|wioas g|jm tba ojmvatitiwa cdwcktcea tbct vjsitiwaakwi|jkmaktcn mckceamakt ock cobiawa+Vcea ? jg 37

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
velisbar liked this
Ted Darmanin liked this
Mehmet Alper liked this
Mehmet Alper liked this
Mehmet Alper liked this
sankarsuper83 liked this
flatt1128 liked this
abhishek_m_more liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->