Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Electrotehnica - CAPITOLUL 2.

Electrotehnica - CAPITOLUL 2.

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,721|Likes:
Published by Neophyxius
Bazele Electrotehnicii
Bazele Electrotehnicii

More info:

Published by: Neophyxius on Oct 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

 
 91
2. CÂMPUL ELECTROSTATIC
A
ş
a cum s-a mai ar 
ă
tat (v.§1.1.1.), câmpul electromagnetic este un câmp unitar, ale c
ă
ruiaspecte: electric
ş
i magnetic sunt interdependente, fapt exprimat de legile induc
ţ
ieielectromagnetice (1.81)
ş
i circuitului magnetic (1.83),
ş
i deci –în principiu– nu pot fi separate.Totu
ş
i,
în regim static
(v.§1.1.1.), atunci când m
ă
rimile de stare ale câmpuluielectromagnetic
ş
i m
ă
rimile de stare electric
ă
 
ş
i magnetic
ă
ale corpurilor din câmp sunt invariabileîn timp, iar în sistemul fizic electromagnetic nu exist
ă
nici un transfer de energie,
 fenomeneleelectrice se produc independent de cele magnetice
, ceea ce permite studierea separat
ă
ale celor dou
ă
aspecte: câmp electric
ş
i câmp magnetic.Prezentul capitol are ca subiect tocmai acest fapt, mai precis studiul câmpului electric înregim static, caz în care câmpul se denume
ş
te
câmp electrostatic
.
2.1. Regimul electrostatic
Despre un sistem electromagnetic se spune -prin defini
ţ
ie- c
ă
se afl
ă
în
regim electrostatic
 atunci când sunt îndeplinite simultan urm
ă
toarele condi
ţ
ii:1
0
 
corpurile
din sistem
 sunt imobile
unul fa
ţă
de altul;2
0
 
m
ă 
rimile de stare ale câmpului electromagnetic din sistem sunt invariabile în timp;
 3
0
 
în sistem nu exist 
ă 
nici un fel de transform
ă 
ri energetice
 ş
i nici transferuri energetice cualte sisteme;
 4
0
în sistem nu exist
ă
corpuri magnetizate permanent, adic
ă
0
ş
i0
==
 p p
m
.Condi
ţ
ia 4. este redundant
ă
, îns
ă
ea permite s
ă
se afirme direct c
ă
în condi
ţ
iile 1
0
4
0
însistemul astfel definit nu exist
ă
decât aspectul electric al câmpului electromagnetic, adic
ă
numaicâmp electric, numit –în acest caz– 
câmp electrostatic
(ca un caz particular, în condi
ţ
iile 1
0
… 4
0
,al câmpului electromagnetic).La regimul electrostatic se ajunge printr-o perioada existent
ă
anterior (un regim tranzitoriu), prin care for 
ţ
e
ş
i cupluri de for 
ţ
e
de natur 
ă
electric
ă
sau /
ş
i neelectric
ă
(exercitate pe seamaunor transferuri sau /
ş
i transform
ă
ri de energie) realizeaz
ă
un echilibru în sistem ce îndepline
ş
tecondi
ţ
iile 1.,2.
ş
i 3. Dupa aceea, atâta timp cât aceste condi
ţ
ii sunt îndeplinite, sistemul r 
ă
mâne înregim electrostatic, ca regim permanent (pân
ă
la producerea unei modific
ă
ri a condi
ţ
iilor 1
0
… 4
0
).În regim permanent electrostatic, câmpul electrostatic este caracterizat de m
ă
rimi de stare
ş
ide material, precum
ş
i de modele specifice
care decurg din cele generale, descrise în capitolul 1,în conditiile 1
0
… 4
0
 
 
ş
i care vor fi prezentate pe scurt în paragrafele urm
ă
toare.
2.1.1. M
ă
rimi de stare
ş
i de material în regim electrostatic
M
ă
rimile de stare a câmpului
electromagnetic (v.§1.2.2.) care prezint
ă
interes în regimelectrostatic sunt:- intensitatea câmpului electric în vid )(
0
 E 
 
ş
i în corpuri )(
 E 
care sunt m
ă
rimi invariante întimp, pe un interval [
1
,
2
] cât dureaz
ă
regimul electrostatic, adic
ă
:
 
 92
],[const.)(
ş
iconst.)(
210
 E  E 
==
 sau:(2.1) ],,[0/
ş
i0/
210
 E  E 
==
 situa
ţ
ie în care câmpul se nume
ş
te
câmp coulombian
(v.subcap.2.2.)
ş
i se noteaz
ă
, generic, cu
c
 E 
.Componenta solenoidal
ă
 
 s
 E 
a câmpului electric este nul
ă
)0(
=
 s
 E 
c
ă
ci în condi
ţ
iile1
o
 
0
=
w
 
ş
i 2
o
 
0/
=
 B
, adic
ă
0µ
=
 H 
 
ş
i deci: ,0
===
 H  H  H 
 z y x
astfel c
ă
, înconformitate cu ecua
ţ
iile lui Maxwell (1.105M2’),
ş
i
 y E  x E 
 x y
=
,
 z E  y E  x Ez z E 
 y z x
==
,ceea ceimplic
ă
0
=
 s
 E 
sau const
=
 s
 E 
, ultimul caz fiind posibil în situa
ţ
ia în care aspectul magnetic alcâmpului este nul;- inductia electric
ă
 
 D
, ce respect
ă
condi
ţ
iile:(2.2.) ];,[0deci
ş
iconst.)(
21
 D D
= =
 - fluxul electric
ψ
, v.(1.34), care îndepline
ş
te condi
ţ
iile(2.3.) ];,[0deci
ş
iconst.)(
21
= =
ψ ψ 
 - poten
ţ
ialul electric, în orice punct
 P 
∈Ω
(caracterizat de raza vectoare
⊂Ω
),
(
 P 
)
 
(r),ce satisface condi
ţ
iile:(2.4.) ];,[0deci
ş
iconst.),(
21
 P 
===
 denumit
 poten
 ţ 
ial electrostatic
(v.§2.2.3.);- tensiunea electric
ă
, notat
ă
în regim electrostatic
, nu depinde de drum (v.§2.2.3.)
ş
iatunci tensiunea electric
ă
în lungul firului (1.43’) este egal
ă
cu tensiunea electric
ă
la borne(1.43’’), adic
ă
 
 f 
=U 
b
=U 
;- tensiunea electromotoare, notat
ă
în regim electrostatic cu
 E 
, nu depinde decât de câmpulelectric imprimat
 Ei
, adic
ă
- conform defini
ţ
iei (1.48), rela
ţ
iei (1.49)
ş
i faptului c
ă
 ,dd,
00
∫ ∫ 
ΓΓ==
==
 E  E  E  E 
iiw B s
îns
ă
ea nu prezint
ă
interes în regim electrostatic, fiind„pasiv
ă
”, pentru c
ă
–a
ş
a cum se va arata mai încolo
în regim electrostatic
i
=0
ş
i
 J 
=0.M
ă
rimile de stare magnetic
ă
ale câmpului electromagnetic, adic
ă
 
mm
u F  H  B B
,,,,,
0
ϕ
etc., înregim electrostatic nu prezint
ă
interes deoarece se refer 
ă
la aspectul magnetic al câmpului, care
 prin condi
ţ
iile 1
0
… 4
0
a fost separat
ş
i anulat.
M
ă
rimile de stare electric
ă
a corpurilor
în regim electrostatic, în orice punct
 P 
aldomeniului
(sau pentru orice raza vectoare
 
asociat
ă
punctului
 P 
) sunt caracterizate de:- m
ă
rimile st
ă
rii de electrizare:(2.5) ];,[0,, deci iconst.)}(),(),({
21v
qqq
 ş
qqq
v
= =
ΣΣ
 - m
ă
rimile st
ă
rii de polarizare:];,[0,deci 
ş
iconst.)}(),({
21
 P  p P  p
= =
(2.6)
 
 93
- m
ă
rimile st
ă
rii electrocinetice, adic
ă
intensitatea curentului electric de conduc
ţ
ie
i
 
ş
idensitatea curentului electric de conduc
ţ
ie
 J 
sunt nule, în orice corp
ş
i în orice punct alsistemului electrostatic, adic
ă
:'],[0
ş
i0
21
==
 P  J i
(2.7)deoarece conform condi
ţ
iei 3
o
, densitatea de volum a puterii transformate,
 p
, în câmp electrostaticeste nul
ă
, peste tot în
 
ş
i în regim electrostatic, adic
ă
:'],[0),(
21
=
 p
(2.8)ceea ce - în conditiile legii transform
ă
rii de energie (1.103):00la
ş
i0
===
 J  E  J  E  p
(2.9)sau (
ş
tiind c
ă
 
0
=
 s
 E 
):,00dacã00
2
ρ==ρ=
ii
 E  J  J  E  J  p
 însemnând
ş
i:
Σ===
∫ 
Σ
 pentru,0d0
 A J i J 
 D
. (2.10)Prin urmare, în regim electrostatic corpurile nu se pot g
ă
si în stare electrocinetic
ă
(ea fiindexclus
ă
prin defini
ţ
ie). Aceasta ar putea fi considerat
ă
- în mod explicit - o condi
ţ
ie suplimentar 
ă
 5
o
a regimului electrostatic (de
ş
i aceast
ă
nou
ă
condi
ţ
ie rezult
ă
implicit din condi
ţ
ia 3
o
).M
ă
rimile de stare magnetic
ă
a corpurilor, adic
ă
 
m
ş
i, nu prezint
ă
interes în regimelectrostatic deoarece se refer 
ă
la aspectul magnetic al câmpului, care –prin condi
ţ
iile 1
0
4
0
 – afost separat
ş
i anulat.
M
ă
rimile de material
care în regim electrostatic au însemn
ă
tate sunt: permitivitateaabsolut
ă
 
ε
, susceptivitatea electric
ă
 
χ
e
 
ş
i câmpul electric imprimat
i
 E 
. Celelalte m
ă
rimi:magnetice (
µ
,
χ
m
)
ş
i electrocinetice (
γ
,
ρ
,
α
etc.) nu prezint
ă
interes deoarece în regim electrostaticcâmpul magnetic este separat
ş
i considerat nul, iar starea electrocinetic
ă
este exclus
ă
prindefini
ţ
ie.Câmpul electric imprimat, m
ă
rime de material caracteristic
ă
numai în cazul conductoarelor neomogene sau/
ş
i cu neuniformita
ţ
i de accelera
ţ
ie, temperatur 
ă
, cu deforma
ţ
ii
ş
i iradieri etc. – definit
ă
prin rela
ţ
ia (1.28i) din §1.2.2– care se poate localiza într-un întreg domeniu spa
ţ
ial(câmpuri imprimate de volum) sau numai pe anumite suprafe
ţ
e de discontinuitate (câmpuriimprimate pe interfe
ţ
e sau de contact), ce va fi prezentat pe larg în subcapitolul 4.3., este om
ă
rime vectorial
ă
 
i
 E 
produs
ă
de fenomene fizice de natur 
ă
neelectromagnetic
ă
, care determin
ă
 în conductori o reparti
ţ
ie a sarcinilor electrice între care exista câmpul imprimat cu sensul de la punctele cu sarcini negative spre cele cu sarcini pozitive. Concomitent cu aceast
ă
reparti
ţ
ie asarcinilor electrice determinate de cauze (fenomene) neelectrice, între punctele cu sarcini electrice pozitive
ş
i cele cu sarcini electrice negative (cu sensul de la + spre –, deci contrar câmpuluiimprimat
i
 E 
) se produce câmpul electric coulombian
c
 E 
–definit prin (1.28C)– ce echilibreaz
ă
 câmpul imprimat, moment în care ne mai variind raparti
ţ
iile de sarcini electrice (ceea ce înseamn
ă
 

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stefana Chirila liked this
oros.codrut liked this
Mihai Palade liked this
Cipriy 'her liked this
Vlad Sterian liked this
Florin Badea liked this
Robby Cta liked this
Stratan Vasile liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->