Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu

Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2014. godinu

Ratings:
(0)
|Views: 32|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Feb 20, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

 
Page 1b) Tablica podzakonskih akata 2014 8_1_2014
Formular za praćenje podzakonskih akata u 2014.godini -verzija 17.veljače 2014.godine
 
BROJSTATUS1
Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenim u biocidnim pripravcima
NN 5/14
2
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad
20.02.2014.
3
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o aerosolnim raspršivačima
15.02.2014.
4
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za identifikaciju zrakoplova u svrhu nadzora Jedinstvenog europskog neba
5
Pravilnik o zahtjevima za usluge podatkovnih veza za Jedinstveno europsko nebo
6
Izmjene i dopune Tehničkih pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe
NN 7/14
7
Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
24.03.2014.
8
Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom
14.03.2014.
9
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
ovisi o donošenju novog Zakona o učinkovitom
korištenju energije u neposrednoj potrošnji (od MG)
10
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća (NN 129/07, 78/10 i 43/13
24.03.2014.
11
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti (NN 43/13)
24.03.2014.
12
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća ( NN 105/10)
24.03.2014.
13
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/10)*
31.03.2014.
14
Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima**
31.03.2014.
15
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
28.02.2014.
16
Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom
14.02.2014.
17
Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (izmjena i dopuna Uredbe „Narodne novine“, br. 114/08)
24.02.2014.
18
Pravilnik o radu Stručnog vijeća za ocjenu Izvješća o sigurnosti
24.03.2014.
19
Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
24.03.2014.
PREGLED PODZAKONSKIH PRIJEDLOGA KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA PRAVNU STEČEVINU EUROPSKE UNIJE ZA 2014. GODINU
I. KVARTALMINISTARSTVO ZDRAVLJAMINISTARSTVO POLJOPRIVREDEMINISTARSTVO GOSPODARSTVA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTUREMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
 
Page 2b) Tablica podzakonskih akata 2014 8_1_2014
Formular za praćenje podzakonskih akata u 2014.godini -verzija 17.veljače 2014.godine
 
20
Pravilnik o cijljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže
NN 15/14
21
Uredba o okolišnoj dozvoli
NN 8/14
22
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
NN 6/14
23
Uredba o utvrđivanju lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka i popisa mjernih mjesta koja se koriste za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanja o
kvaliteti zraka
13.02.14. usvojeno na sjednici VRH
24
Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
10.03.2014.
25
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
03.03.2014.
26
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o određenim sastavnim dijelovima i značajkama traktora na kotačima za poljoprivredu i šumarstvo TPV 322 (izdanje 02)
28.02.2014.
27
Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje
01)
NN 4/14
28
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga
15.03.2014.
29
Pravilnik o adekvatnosti kapitala investicijskih društava
15.03.2014.
30
Pravilnik o upravljanju rizicima za investicijska društva
15.03.2014.
31
Pravilnik o o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja suglasnosti za članstvo u upravi investicijskog društva
15.03.2014.
32
Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju suporvozirskih mjera
15.03.2014.
33
Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
NN8/14
34
Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala kreditne institucije
15.03.2014.
35
Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom
01.02.2014.
36
Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprava, člana uprava, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
15.03.2014.
BROJ PODZAKONSKI AKTISTATUS37
Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi
30.06.2014.
38
Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima
30.06.2014.
39
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
11.06.2014.
40
Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (zamjena Uredbe „Narodne novine“, br. 64/08)
26.05.2014.
41
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
12.05.2014.
42
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kvaliteti tekućih naftnih goriva
12.05.2014.
43
Uredba o strategiji upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem
02.06.2014.
44
Uredba o uspostavi sustava neovisnog ocjenjivanja (EMAS)
28.04.2014.
45
Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije „EU Ecolabel
05.05.2014.
46
Pravilnik o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima
30.06.2014.
47
Odluka Vlade Republike Hrvatske kojom se utvrđuju zavičajne divlje vrste čije uzimanje iz prirode i održivo korištenje je dopušteno
17.04.2014.
II. KVARTALMINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTURKTUREMINISTARSTVO ZDRAVLJAMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODEDRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVOHRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGAHRVATSKA NARODNA BANKA

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->