Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Živi Dunav

Živi Dunav

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Živi Dunav
Živi Dunav

More info:

Published by: EkoNEC glasilo Milisav Pajević on Feb 20, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2014

pdf

text

original

 
Zivi unavZivi unav
CROATIA SERBIA
CROSS-BORDERPROGRAMME
Broj 02 / godina 2014
www living danube eu
SADRŽAJ:/ OSNIVANJE TREĆEG DUNAVSKOG FORUMA/ SEMINARI KAO PUT KA ODRŽIVOM RAZVOJU PREKOGRANIČNIH REGIJAHRVATSKE I SRBIJE/ BITKAZA SUTJESKU/ IZGRADNJA HIDROELEKTRANE POTAKNULA PROGLAŠENJE NACIONALNOG PARKA DONAU-AUEN/ HOĆE LI SE JESETRAVRATITI U NAŠE RIJEKE?
OSNIVANJE TREĆEG DUNAVSKOG FORUMA
Potaknuta osnivanjem Dunavskog foruma u Austriji i Srbiji, Agencija za vodne putove sasjedištem u Vukovaru pokrenula je osnivanje trećeg Dunavskog foruma. U njegov rad biti ćeuključeni predstavnici nadležnih Ministarstava, Javnih ustanova za upravljanje zaštićenimpodručjima, državnih agencija, zavoda, lokalnih samouprava i udruga. Sudjelovanje u Forumuomogućeno je institucijama/ organizacijama čiji je rad vezan za zaštitu i korištenje riječnihekosustava Dunava i njegovih pritoka u RH. Rad foruma je neformalan, a temeljni cilj mu jeomogućiti veću transparentnost, međusektorsku komunikaciju i kvalitetnije informiranje oplaniranimzahvatimanarijeciDunavinjenimpritokamauRH.Na prvom sastanku 28.11.2013. razmatrana su opća pravila rada Foruma. Potom je uslijedilarasprava vezana uz novi projekt „Uređenja plovnog puta rijeke Drave od ušća (rkm 0) do lukeTranzit (rkm 12)“. Ravnatelj Agencije za vodne putove, Zrinko Zvocak istaknuo je problemeplovidbe na rijeci Dravi od kojih su najveći nedovoljna dubina za plovidbu velikih brodova prinižemvodostajui manjakinvesticijaurazvojplovnogputa.PredstavniciUdrugezazaštituprirodeiokolišaZeleniOsijekiHrvatskogdruštvazazaštitupticaiprirodepostavilisunajvišepitanjavezanihuzspomenutiprojekt.Na narednim sastancima očekuje se više informacija o navedenom projektu, što će omogućitikvalitetnijuraspravuzainteresiranihdionika.Postojilistvarnapotrebazapovećanjemplovnosti?Jesuliplaniraniradoviusklađeni saEUdirektivamaizakonomozaštitiokoliša?
Dunavski forum osnovan je radi uspostave bolje komunikacijeizmeđu administracija zaduženih zavodne projekte na Dunavu zainteresiranih dionika, te njihovoaktivno sudjelovanje u procesu projektnogplaniranja.
 
U posljednje vrijeme ponovno se aktualizira pitanje izgradnje hidrocentrale na rijeci Draviuzvodno od Osijeka (između Josipovca i Donjeg Miholjca), na području koje je zaštićenokategorijamaRegionalnogParka,RezervatabiosfereteuključenoumrežuNATURA2000.Iakonije izrađena sva potrebna dokumentacija koja bi trebala procijeniti utjecaj zahvata na prirodu,socio- ekonomski utjecaj i isplativost, javnost je oko ovog zahvata već dugo podijeljena. Prijenego se budemo dublje pozabavili ovom temom u narednim brojevima našeg NesletteraprosljeđujemovaminformacijuosličnojproblematiciizsusjedneBiH.VladaRepublikeSrpskejeveljači2012.godineizdalajesuglasnostzaizgradnjunekolikomalihhidrocentralanapodručjuNacionalnogparkaSutjeska.Lokalnostanovništo,nevladineudrugeistručnjaci oštro su se usprotivili ovim planovima ukazujući na mnogobrojne negativne idugoročne posljedice za cijelo područje obrazlažući hidrocentrale kao ekonomski neodržive.One će bespovratno narušiti biološku raznolikost, staništa te razvoj održivog turizma na tompodručju. Jedna od hidrocentrala planira se izgraditi na rijeci Sutjesci i udaljena je samo 1kilometar zračne linije od „posljednje europske prašume“ Perućice. U svrhu zaustavljanjaplanovazaizgradnjuhidrocentralauNacionalnomparkuSutjeska,CentarzaživotnusredinuusuradnjisaostalimnevladinimudrugamasapodručjaBosneiHercegovinesnimilisupromotivnivideopodnazivom„BitkazaSutjesku“ukojemsedetaljnijeanalizirajuposljediceovogzahvata.Videomožetepogledatinalinku:http://www.youtube.com/watch?v=pqIz3wbpo2I
Broj 01 / godina 2014 /
www living danube eu
SEMINARI KAO PUT KAODRŽIVOM RAZVOJUPREKOGRANIČNIH REGIJAHRVATSKE I SRBIJE
U sklopu projekta „Živi Dunav“ od 26. studenog do 13. prosinca 2013. godine organizirani suseminari pod nazivom „Osnaživanje kapaciteta za zaštitu ekosustava Srednjeg Podunavlja –put ka održivom razvoju prekograničnih regija Hrvatske i Srbije“. Seminari su održani uSomboru,Apatinu,Odžacima,BačuteBačkojPalanci,arazlogzaodabirupravoovihmjestaječinjenica da su smješteni uz zaštićena područja Srednjeg Podunavlja te na području budućegUNESCO-vog „Rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ u Srbiji. Na seminarima su osimpredstavnika nevladinih organizacija sudjelovali i predstavnici lokalne samouprave, pojedinihzaštićenih prirodnih područja, turističkih organizacija, obrazovnih ustanova te lokalnostanovništvo.Svrha održanih seminara je prvenstveno izgradnja kapaciteta dionika na lokalnoj razini oočuvanju prirode, direktivama EU, održivom razvoju i aktualnim problemima. Fokus je bio na jačanjuulogelokalnihdionikauprocesuodrživogupravljanjazaštićenimpodručjima.Tijekom rasprava sudionici su identificirali ključne probleme zaštite prirode i održivog razvoja,kojićebitidioprioritetaAkcijskogplanaprekograničnesuradnje.NavedeniAkcijskiplankoristitćesekaopreporukazapoboljšanjeprostornihplanova,planovarevitalizacijerijeka,postojećihibudućih planova upravljanja i zaštite zaštićenih područja, poslovnih i investicijskih planova uSrednjem Podunavlju. Nakon seminara na kojima je prisustvovalo preko stotinu sudionika,organizirana jeizložbapodnazivom „15rješenjazazaštituSrednjegPodunavlja“.
BITKAZASUTJESKU
 
Lokalno stanovništo, nevladineudruge i stručnjaci tro su seusprotivili ovim planovima ukazujući na mnogobrojne negativne dugorne posljedice za cijelo područje obrazlažući hidrocentralekaoekonomskineodržive.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->