Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sociologie generala

Sociologie generala

Ratings: (0)|Views: 346|Likes:
Published by onixelu
Un examen despre sociologia generala.
Un examen despre sociologia generala.

More info:

Published by: onixelu on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA
 
SPIRU HARET 
FACULTATEA DE
 
SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE 
 
EVALUAREA
cuno
ş
tin
Ń
elor la disciplina
SOCIOLOGIE GENERAL
 Ă 
 
(Anul I)
Prof. univ. dr.
Carmen Furtun
ă
 SEMESTRUL I
R
ă
spunde
Ń
i prin
da
sau
nu
la urm
ă
toarele întreb
ă
ri:1. Sociologia este studiul vie
Ń
ii sociale umane, a grupurilor
ş
isociet
ăŃ
ilor?2. Sociologia s-a constituit odat
ă
cu maturizarea societ
ăŃ
ii capitaliste?3. Cunoa
ş
terea comun
ă
se nume
ş
te
ş
i cunoa
ş
tere spontan
ă
?4. Cunoa
ş
terea cotidian
ă
este cunoa
ş
terea comun
ă
?5. Bunul sim
Ń
se mai nume
ş
te cunoa
ş
tere comun
ă
?6. Cunoa
ş
terea comun
ă
este numit
ă
„ra
Ń
ionalitate eronat
ă
”?7. Sociologia este o
ş
tiin
Ńă
 
ş
i, concomitent, o con
ş
tiin
Ńă
de un tip aparte?8. Sociologia este un demers
ş
tiin
Ń
ific, care presupune metodesistematice de investigare empiric
ă
, analiza datelor
ş
i formularea de teorii?9. Principiile realismului
ş
i determinismului sunt postulate alecunoa
ş
terii spontane?10. Principiile cognoscibilit
ăŃ
ii, ra
Ń
ionalit
ăŃ
ii
ş
i regularit
ăŃ
ii suntpostulate ale cunoa
ş
terii
ş
tiin
Ń
ifice?11. Paradigma este „o realizare
ş
tiin
Ń
ific
ă
exemplar
ă
”?12. „Un set caracteristic de convingeri
ş
i preconcep
Ń
ii” este oparadigm
ă
?13. Auguste Comte nume
ş
te legea evolu
Ń
iei societ
ăŃ
ilor legea celor treist
ă
ri?14. În concep
Ń
ia lui Auguste Comte, reformele sociale se sprijin
ă
pecunoa
ş
terea
ş
tiin
Ń
ific
ă
a societ
ăŃ
ii?15. Herbet Spencer fundamenteaz
ă
una din principalele perspective însociologie – conflictualismul?16. Karl Marx a fundamentat concep
Ń
ia evolu
Ń
ionist
ă
?17. Potrivit lui Karl Marx, infrastructura economic
ă
este fundamentulsau baza activit
ăŃ
ii economice într-o societate?18. În concep
Ń
ia lui Karl Marx, ideile sau valorile umane sunt cauzaprincipal
ă
a schimb
ă
rii sociale?
 
 
219. În concep
Ń
ia lui Karl Marx, ideile care circul
ă
într-o societate reflect
ă
 raporturile de for
Ńă
 
ş
i conflictele care opun diferitele grupuri sociale de lanivelul bazei economice?20.
Etica protestant
ă
 
ş
i spiritul capitalismului
este celebra lucrare alui Max Weber?21. În concep
Ń
ia lui Max Weber, sociologia este
ş
tiin
Ń
a ac
Ń
iunii sociale?22. Sociologia comprehensiv
ă
analizeaz
ă
semnifica
Ń
ia pe care fiecareindivid o d
ă
ac
Ń
iunilor sale
ş
i celor cu al
Ń
i indivizi?23. În concep
Ń
ia lui Max Weber, calvinismul este interpretat drept cauzacapitalismului?24. În concep
Ń
ia lui Max Weber, calvinismul este interpretat drept unadin multiplele determin
ă
ri ale capitalismului?25. În concep
Ń
ia lui Max Weber, birocra
Ń
ia este un tip de organizaresocial
ă
?26. Max Weber a analizat apari
Ń
ia capitalismului, utilizând conceptul de
valori
?27. În concep
Ń
ia lui Max Weber,
birocra
Ń
ia
este instrumentulra
Ń
ionaliz
ă
rii în lumea modern
ă
?28. Max Weber este preocupat de evolu
Ń
ia valorilor
ş
i mentalit
ăŃ
ilor, deinfluen
Ń
a lor asupra dezvolt
ă
rii comportamentelor economice capitaliste?29. Bronislaw Malinowski este reprezentant al teoriei func
Ń
ionaliste?30. Talcott Parsons este fondator al teoriei interac
Ń
ioniste?31. Karl Marx este fondatorul teoriei conflictualiste?32. Nivelul de analiz
ă
microsociologic este specific func
Ń
ionalismului?33. Nivelul de analiz
ă
macrosociologic este specific interac
Ń
ionismului?34. Nivelul de analiz
ă
macrosociologic este specific conflictualismului?35. Identitatea individului reprezint
ă
un ansamblu de caracteristici, caredefine
ş
te o persoan
ă
?36. Cultura poate fi definit
ă
ca ansamblu de moduri de a gândi, sim
Ń
i
ş
iac
Ń
iona proprii unei anumite societ
ăŃ
i?37. Raporturile sociale reprezint
ă
ansamblul de leg
ă
turi dintre indivizi
ş
idintre grupuri?38. Etnia, sexul
ş
i clasele sociale pot juca un rol important înstructurarea unei societ
ăŃ
i?39. Principiul unit
ăŃ
ii dintre teoretic
ş
i empiric are valoare general
ă
înmetodologia
ş
tiin
Ń
elor?40. Principiul unit
ăŃ
ii dintre în
Ń
elegere (comprehensiune)
ş
i explica
Ń
iepune în discu
Ń
ie raportul dintre subiectul
ş
i obiectul cunoa
ş
terii în
ş
tiin
Ń
elesocio-umane?41. Principiul unit
ăŃ
ii dintre cantitativ
ş
i calitativ este utilizat încercet
ă
rile sociologice empirice?42. Metoda de cercetare are un caracter normativ?43. Studiul de caz este o metod
ă
transversal
ă
?44. Sondajul de opinie este o metod
ă
cazuistic
ă
?45. Ancheta este o metod
ă
transversal
ă
?
 
 
346. Regula eliber
ă
rii de prejudec
ăŃ
i este esen
Ń
ial
ă
pentru metodasociologic
ă
?47. Tehnica este o opera
Ń
ie concret
ă
de identificare sau utilizare a datelorrealit
ăŃ
ii în interesul cunoa
ş
terii?48. Tehnica este o „manier
ă
de ac
Ń
iune”, de utilizare a instrumentelor deinvestigare?49. Procedeul este o unealt
ă
de lucru?50. Metodologia reprezint
ă
ş
tiin
Ń
a metodelor”?51. Metodologia are în vedere clarificarea în
Ń
elesului conceptelor?52. Verificarea modului de sistematizare
ş
i prelucrare a datelorreprezint
ă
o tem
ă
important
ă
a metodologiei?53. Identitatea poate fi definit
ă
ca un ansamblu de referen
Ń
i materiali,sociali
ş
i subiectivi selecta
Ń
i pentru a permite definirea unui actor social?54. Diferitele forme de solidaritate uman
ă
ilustreaz
ă
sentimentul deapartenen
Ńă
?55. Sentimentul identit
ăŃ
ii personale const
ă
în sentimentul similitudiniicu ceilal
Ń
i semeni?56. Identitatea se modeleaz
ă
progresiv?57. Identitatea se construie
ş
te prin intermediul proceselor de socializare
ş
i personalizare?58. Capacitatea de interoga
Ń
ie
ş
i cea de angajare social
ă
sunt elementeesen
Ń
iale în formarea identit
ăŃ
ii?59. Criza de identitate la persoanele vârstnice reprezint
ă
o problem
ă
asociet
ăŃ
ii?60. Habitus-ul cultural caracterizeaz
ă
identitatea colectiv
ă
na
Ń
ional
ă
?61. Habitus-ul sexual corespunde valorilor sexuale?62. Locul de munc
ă
face parte din agen
Ń
ii de socializare?63. Pentru copil, familia îndepline
ş
te o func
Ń
ie de ini
Ń
iere în aspectelecele mai diverse ale vie
Ń
ii cotidiene?64. Se poate vorbi de o problem
ă
a distan
Ń
ei sociale între familie
ş
i
ş
coal
ă
?65. Raporturile între covârstnici sunt raporturi între persoane de nivelediferite, care se percep ca fiind inegale?66. Stabilitatea social
ă
este asigurat
ă
prin intermediul habitus-urilor?Preciza
Ń
i dac
ă
urm
ă
toarele enun
Ń
uri sunt
adev
ă
rate
sau
false
:
67. Sociologia general
ă
(teoretic
ă
sau de baz
ă
) nu este nucleulsociologiei.68. Sociologia nu este
ş
tiin
Ń
a societ
ăŃ
ilor moderne
ş
i contemporane.69. Sociologia,
ş
tiin
Ńă
social
ă
„pozitiv
ă
”, teoretic
ă
 
ş
i aplicativ
ă
, nu a fostrezultatul logicii interne a evolu
Ń
iei sistemului
ş
tiin
Ń
elor sociale.70. Sociologia nu este o construc
Ń
ie teoretic
ă
, ce studiaz
ă
societatea înansamblul ei, dar
ş
i în diversitatea sa concret
ă
, în structura
ş
i dinamica sa.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Bobo Angel liked this
Diana Potlog liked this
Doru liked this
buseanna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->