Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
327Activity
P. 1
e f Biologie Vegetala Si Animala2009

e f Biologie Vegetala Si Animala2009

Ratings:

4.2

(1)
|Views: 31,506|Likes:
Published by Andreea Radici

More info:

Published by: Andreea Radici on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2015

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009Prob
ă
scris
ă
la biologie vegetal
ă
 
ş
i animal
ă
 Proba E/F
 
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 
Varianta 001
SUBIECTUL I (30 puncte)A
4 puncte
Scrie
ţ
i, pe foaia de examen, no
ţ
iunile cu care trebuie s
ă
completa
ţ
i spa
ţ
iile libere dinafirma
ţ
ia urm
ă
toare, astfel încât aceasta s
ă
fie corect
ă
.La mamifere circula
ţ
ia este închis
ă
, …………
ş
i ............ .
B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentan
ţ
i ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematicec
ă
rora apar
ţ
in ace
ş
ti reprezentan
ţ
i. Scrie
ţ
i pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifr
ă
acoloanei A
ş
i litera corespunz
ă
toare din coloana B.
A B
1. viermi a) rac2. molu
ş
te b) lipitoare3. artropode c) tritond) sepie
C 10 puncte
Scrie
ţ
i, pe foaia de examen, litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului corect. Este corect
ă
osingur
ă
variant
ă
de r
ă
spuns.
1.
Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este:a) faringeleb) esofagulc) intestinul sub
ţ
ired) intestinul gros
2.
Lizozomii:a) sunt alc
ă
tui
ţ
i din ARN
ş
i enzimeb) au rol în digestia intracelular
ă
 c) sunt canalicule intracitoplasmaticed) au, la periferie, o membran
ă
dubl
ă
 
3.
 
Este o lege mendelian
ă
a eredit
ăţ
ii:a) polenizarea încruci
ş
at
ă
a plantelor hibride din prima genera
ţ
ieb) schimbul nereciproc de gene între cromozomii perechec) impuritatea game
ţ
ilor din prima genera
ţ
ied) segregarea independent
ă
a perechilor de caractere
4.
Respira
ţ
ia branhial
ă
este caracteristic
ă
:a) delfinilorb) focilorc) balenelord) guvizilor
Varianta 1
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
5.
Mamiferele au:a) inim
ă
tricameral
ă
 b) rinichi lipsi
ţ
i de glomerulic) pl
ă
mâni cu alveole pulmonared) cavitate buco-faringian
ă
 
D 10 puncte
 Citi
ţ
i, cu aten
ţ
ie, afirma
ţ
iile urm
ă
toare. Dac
ă
aprecia
ţ
i c
ă
afirma
ţ
ia este adev
ă
rat
ă
, scrie
ţ
i pefoaia de examen, în dreptul cifrei corespunz
ă
toare afirma
ţ
iei, litera A. Dac
ă
aprecia
ţ
i c
ă
afirma
ţ
iaeste fals
ă
, scrie
ţ
i pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunz
ă
toare afirma
ţ
iei, litera F
ş
imodifica
ţ
i par
ţ
ial afirma
ţ
ia pentru ca aceasta s
ă
devin
ă
adev
ă
rat
ă
.
1.
Organele de sim
ţ
realizeaz
ă
func
ţ
ia de nutri
ţ
ie a organismului animal.
2.
Ribozomii au rol în sinteza proteinelor.
3.
Daltonismul se manifest
ă
prin absen
ţ
a unor factori de coagulare ai sângelui.
4.
Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor.
5.
Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul
ş
i m
ă
duva spin
ă
rii.
6.
Fotosinteza este un proces de sintez
ă
a substan
ţ
elor organice din substan
ţ
e anorganice.
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Varianta 001
SUBIECTUL II (30 puncte)A
20 puncte
 
1.
Gimnospermele
ş
i angiospermele sunt plante care au flori
ş
i semin
ţ
e.a) Da
ţ
i câte dou
ă
exemple de gimnosperme
ş
i angiosperme.b) Preciza
ţ
i trei roluri ale spermatofitelor în via
ţ
a omului.c) Explica
ţ
i care este diferen
ţ
a definitorie dintre gimnosperme
ş
i angiosperme.
2.
În urma experien
ţ
elor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus c
ă
indivizi cu aceea
ş
i înf
ăţ
i
ş
are pot avea structuri genetice diferite.a) Enun
ţ
a
ţ
i o lege mendelian
ă
a eredit
ăţ
ii.b) Preciza
ţ
i dou
ă
deosebiri între procesele de monohibridare
ş
i dihibridare.c) Alc
ă
tui
ţ
i un text coerent, format din dou
ă
propozi
ţ
ii / o fraz
ă
, în care s
ă
folosi
ţ
i corect
ş
i încorela
ţ
ie urm
ă
toarele no
ţ
iuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.
B 10 puncte
În urma diviziunii mitotice a unei celule-mam
ă
cu 2n = 16 se ob
ţ
ine un num
ă
r mare de celule.Stabili
ţ
i urm
ă
toarele:a) num
ă
rul de cromatide/cromozomi din celula-mam
ă
aflat
ă
în anafaz
ă
;b) num
ă
rul de celule rezultate dup
ă
prima diviziune a celulei-mam
ă
, precum
ş
i num
ă
rul totalde perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul form
ă
rii lor;c) num
ă
rul total de cromozomi afla
ţ
i în toate celule-fiice rezultate din celula ini
ţ
ial
ă
dup
ă
treidiviziuni mitotice succesive; se ia în considerare num
ă
rul total de cromozomi din momentulform
ă
rii celulelor.Scrie
ţ
i toate etapele rezolv
ă
rii problemei.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Varianta 001
SUBIECTUL III (30 puncte)
Alc
ă
tui
ţ
i un eseu cu tema
 
„Reproducerea sexuat
ă
la angiosperme”, dup
ă
urm
ă
torul plan:
 
- rolul florii la angiosperme;- floarea hermafrodit
ă
de la angiosperme: elemente componente
ş
i denumirea celulelorreproduc
ă
toare;- fecunda
ţ
ia dubl
ă
la angiosperme: localizare, descrierea celor dou
ă
fecunda
ţ
ii;- s
ă
mân
ţ
a la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente;- fructul: trei tipuri de fructe uscate
ş
i câte un exemplu de plante pentru fiecare tip.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009Prob
ă
scris
ă
la biologie vegetal
ă
 
ş
i animal
ă
 Proba E/F
 
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 
Varianta 002
SUBIECTUL I (30 puncte)A
4 puncte
Scrie
ţ
i, pe foaia de examen, no
ţ
iunile cu care trebuie s
ă
completa
ţ
i spa
ţ
iile libere dinafirma
ţ
ia urm
ă
toare, astfel încât aceasta s
ă
fie corect
ă
.C
ă
i urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinar
ă
 
ş
i ............ .
B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentan
ţ
i ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupelesistematice c
ă
rora apar
ţ
in ace
ş
ti reprezentan
ţ
i. Scrie
ţ
i pe foaia de examen asocierea dintre fiecarecifr
ă
a coloanei A
ş
i litera corespunz
ă
toare din coloana B.
A B
1. ascomicete a) bradul alb2. gimnosperme b) floarea-soarelui3. angiosperme c) drojdia de bered) ciuperca de câmp
C 10 puncte
Scrie
ţ
i, pe foaia de examen, litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului corect. Este corect
ă
osingur
ă
variant
ă
de r
ă
spuns.
1.
Elementele sexuale b
ă
rb
ă
te
ş
ti din structura florii de angiosperme sunt:a) carpeleleb) petalelec) sepaleled) staminele
2.
Ribozomul:a) este format dintr-o subunitate mare
ş
i una mic
ă
 b) prezint
ă
la periferie o membran
ă
dubl
ă
 c) este alc
ă
tuit din canalicule intracitoplasmaticed) cuprinde un num
ă
r mare de centrioli
3.
 
Nutri
ţ
ia autotrof
ă
:a) se realizeaz
ă
prin preluarea substan
ţ
elor organice din mediub) este caracteristic
ă
organismelor fotosintetizatoarec) produce substan
ţ
e anorganice necesare hr
ă
nirii animalelord) este realizat
ă
saprofit sau parazit de c
ă
tre bacterii
ş
i ciuperci
4.
Înveli
ş
ul extern al globului ocular la mamifere este:a) retinab) scleroticac) coroidad) pupila
Varianta 2

Activity (327)

You've already reviewed this. Edit your review.
ralu liked this
Dani Octav liked this
mariuszantal liked this
Todor Maria Paula liked this
Raluca Solomon liked this
Ramona Strete liked this
Ramona Strete liked this
Hriscu Andrian liked this
alina lascut liked this
Ktaliynna KTha liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->