Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
326Activity
P. 1
e f Biologie Vegetala Si Animala2009

e f Biologie Vegetala Si Animala2009

Ratings:

4.2

(1)
|Views: 30,956|Likes:
Published by Andreea Radici

More info:

Published by: Andreea Radici on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2015

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009Prob
ă
scris
ă
la biologie vegetal
ă
 
ş
i animal
ă
 Proba E/F
 
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 
Varianta 001
SUBIECTUL I (30 puncte)A
4 puncte
Scrie
ţ
i, pe foaia de examen, no
ţ
iunile cu care trebuie s
ă
completa
ţ
i spa
ţ
iile libere dinafirma
ţ
ia urm
ă
toare, astfel încât aceasta s
ă
fie corect
ă
.La mamifere circula
ţ
ia este închis
ă
, …………
ş
i ............ .
B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentan
ţ
i ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematicec
ă
rora apar
ţ
in ace
ş
ti reprezentan
ţ
i. Scrie
ţ
i pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifr
ă
acoloanei A
ş
i litera corespunz
ă
toare din coloana B.
A B
1. viermi a) rac2. molu
ş
te b) lipitoare3. artropode c) tritond) sepie
C 10 puncte
Scrie
ţ
i, pe foaia de examen, litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului corect. Este corect
ă
osingur
ă
variant
ă
de r
ă
spuns.
1.
Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este:a) faringeleb) esofagulc) intestinul sub
ţ
ired) intestinul gros
2.
Lizozomii:a) sunt alc
ă
tui
ţ
i din ARN
ş
i enzimeb) au rol în digestia intracelular
ă
 c) sunt canalicule intracitoplasmaticed) au, la periferie, o membran
ă
dubl
ă
 
3.
 
Este o lege mendelian
ă
a eredit
ăţ
ii:a) polenizarea încruci
ş
at
ă
a plantelor hibride din prima genera
ţ
ieb) schimbul nereciproc de gene între cromozomii perechec) impuritatea game
ţ
ilor din prima genera
ţ
ied) segregarea independent
ă
a perechilor de caractere
4.
Respira
ţ
ia branhial
ă
este caracteristic
ă
:a) delfinilorb) focilorc) balenelord) guvizilor
Varianta 1
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
5.
Mamiferele au:a) inim
ă
tricameral
ă
 b) rinichi lipsi
ţ
i de glomerulic) pl
ă
mâni cu alveole pulmonared) cavitate buco-faringian
ă
 
D 10 puncte
 Citi
ţ
i, cu aten
ţ
ie, afirma
ţ
iile urm
ă
toare. Dac
ă
aprecia
ţ
i c
ă
afirma
ţ
ia este adev
ă
rat
ă
, scrie
ţ
i pefoaia de examen, în dreptul cifrei corespunz
ă
toare afirma
ţ
iei, litera A. Dac
ă
aprecia
ţ
i c
ă
afirma
ţ
iaeste fals
ă
, scrie
ţ
i pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunz
ă
toare afirma
ţ
iei, litera F
ş
imodifica
ţ
i par
ţ
ial afirma
ţ
ia pentru ca aceasta s
ă
devin
ă
adev
ă
rat
ă
.
1.
Organele de sim
ţ
realizeaz
ă
func
ţ
ia de nutri
ţ
ie a organismului animal.
2.
Ribozomii au rol în sinteza proteinelor.
3.
Daltonismul se manifest
ă
prin absen
ţ
a unor factori de coagulare ai sângelui.
4.
Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor.
5.
Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul
ş
i m
ă
duva spin
ă
rii.
6.
Fotosinteza este un proces de sintez
ă
a substan
ţ
elor organice din substan
ţ
e anorganice.
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Varianta 001
SUBIECTUL II (30 puncte)A
20 puncte
 
1.
Gimnospermele
ş
i angiospermele sunt plante care au flori
ş
i semin
ţ
e.a) Da
ţ
i câte dou
ă
exemple de gimnosperme
ş
i angiosperme.b) Preciza
ţ
i trei roluri ale spermatofitelor în via
ţ
a omului.c) Explica
ţ
i care este diferen
ţ
a definitorie dintre gimnosperme
ş
i angiosperme.
2.
În urma experien
ţ
elor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus c
ă
indivizi cu aceea
ş
i înf
ăţ
i
ş
are pot avea structuri genetice diferite.a) Enun
ţ
a
ţ
i o lege mendelian
ă
a eredit
ăţ
ii.b) Preciza
ţ
i dou
ă
deosebiri între procesele de monohibridare
ş
i dihibridare.c) Alc
ă
tui
ţ
i un text coerent, format din dou
ă
propozi
ţ
ii / o fraz
ă
, în care s
ă
folosi
ţ
i corect
ş
i încorela
ţ
ie urm
ă
toarele no
ţ
iuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.
B 10 puncte
În urma diviziunii mitotice a unei celule-mam
ă
cu 2n = 16 se ob
ţ
ine un num
ă
r mare de celule.Stabili
ţ
i urm
ă
toarele:a) num
ă
rul de cromatide/cromozomi din celula-mam
ă
aflat
ă
în anafaz
ă
;b) num
ă
rul de celule rezultate dup
ă
prima diviziune a celulei-mam
ă
, precum
ş
i num
ă
rul totalde perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul form
ă
rii lor;c) num
ă
rul total de cromozomi afla
ţ
i în toate celule-fiice rezultate din celula ini
ţ
ial
ă
dup
ă
treidiviziuni mitotice succesive; se ia în considerare num
ă
rul total de cromozomi din momentulform
ă
rii celulelor.Scrie
ţ
i toate etapele rezolv
ă
rii problemei.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Varianta 001
SUBIECTUL III (30 puncte)
Alc
ă
tui
ţ
i un eseu cu tema
 
„Reproducerea sexuat
ă
la angiosperme”, dup
ă
urm
ă
torul plan:
 
- rolul florii la angiosperme;- floarea hermafrodit
ă
de la angiosperme: elemente componente
ş
i denumirea celulelorreproduc
ă
toare;- fecunda
ţ
ia dubl
ă
la angiosperme: localizare, descrierea celor dou
ă
fecunda
ţ
ii;- s
ă
mân
ţ
a la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente;- fructul: trei tipuri de fructe uscate
ş
i câte un exemplu de plante pentru fiecare tip.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
Examenul de bacalaureat 2009Prob
ă
scris
ă
la biologie vegetal
ă
 
ş
i animal
ă
 Proba E/F
 
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
 
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
 
Varianta 002
SUBIECTUL I (30 puncte)A
4 puncte
Scrie
ţ
i, pe foaia de examen, no
ţ
iunile cu care trebuie s
ă
completa
ţ
i spa
ţ
iile libere dinafirma
ţ
ia urm
ă
toare, astfel încât aceasta s
ă
fie corect
ă
.C
ă
i urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinar
ă
 
ş
i ............ .
B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentan
ţ
i ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupelesistematice c
ă
rora apar
ţ
in ace
ş
ti reprezentan
ţ
i. Scrie
ţ
i pe foaia de examen asocierea dintre fiecarecifr
ă
a coloanei A
ş
i litera corespunz
ă
toare din coloana B.
A B
1. ascomicete a) bradul alb2. gimnosperme b) floarea-soarelui3. angiosperme c) drojdia de bered) ciuperca de câmp
C 10 puncte
Scrie
ţ
i, pe foaia de examen, litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului corect. Este corect
ă
osingur
ă
variant
ă
de r
ă
spuns.
1.
Elementele sexuale b
ă
rb
ă
te
ş
ti din structura florii de angiosperme sunt:a) carpeleleb) petalelec) sepaleled) staminele
2.
Ribozomul:a) este format dintr-o subunitate mare
ş
i una mic
ă
 b) prezint
ă
la periferie o membran
ă
dubl
ă
 c) este alc
ă
tuit din canalicule intracitoplasmaticed) cuprinde un num
ă
r mare de centrioli
3.
 
Nutri
ţ
ia autotrof
ă
:a) se realizeaz
ă
prin preluarea substan
ţ
elor organice din mediub) este caracteristic
ă
organismelor fotosintetizatoarec) produce substan
ţ
e anorganice necesare hr
ă
nirii animalelord) este realizat
ă
saprofit sau parazit de c
ă
tre bacterii
ş
i ciuperci
4.
Înveli
ş
ul extern al globului ocular la mamifere este:a) retinab) scleroticac) coroidad) pupila
Varianta 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->