Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
74Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E F Fizica Termodinamica2009

E F Fizica Termodinamica2009

Ratings: (0)|Views: 16,723|Likes:
Published by Andreea Radici

More info:

Published by: Andreea Radici on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2015

pdf

text

original

 
Proba E,F: Prob
ă
scris
ă
la fizic
ă
B.1 B. Elemente de termodinamic
ă
 
roa scrs a zc
Proba E: Specializarea: matematic
ă
-informatic
ă
,
ş
tiin
ţ
e ale naturiiProba F: Filiera tehnologic
ă
- toate profilele, filiera voca
ţ
ional
ă
- toate profilele
ş
i specializ
ă
rile, mai pu
ţ
in specializareamatematic
ă
-informatic
ă
 
Sunt obligatorii toate subiectele din dou
ă
arii tematice dintre cele patru prev
ă
zute de program
ă
, adic
ă
: A. MECANIC
Ă
,B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Ă
, C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC
Ă
 
Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Ă
 
Se consider
ă
: num
ă
rul lui Avogadro
123
mol1002,6
=
A
, constanta gazelor idealeKmolJ31,8
=
. Între parametride stare ai gazului ideal într-o stare dat
ă
exist
ă
rela
ţ
ia:
RT 
ν 
=
. Exponentul adiabatic este definit prin rela
ţ
ia:
=
γ  
 
SUBIECTUL I –Varianta 001(15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrie
ţ
i pe foaia de r
ă
spuns litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului considerat corect.1.
Num
ă
rul de molecule care se afl
ă
într-o mas
ă
 g72
=
de ap
ă
având masa molar
ă
 g/mol18
=
 µ 
esteaproximativ:
a.
23
1024
 
b.
23
10240
 
c.
26
1024
 
d.
26
10240
 
(2p)2.
Ş
tiind c
ă
simbolurile m
ă
rimilor fizice
ş
i ale unit
ăţ
ilor de m
ă
sur
ă
sunt cele utilizate în manualele de fizic
ă
 m
ă
rimea fizic
ă
definit
ă
prin formula
este :
a.
capacitatea caloric
ă
 
b.
c
ă
ldura specific
ă
 
c.
c
ă
ldura molar
ă
 
d.
c
ă
ldura
(5p)3.
Într-o transformare izocor
ă
în care presiunea gazului ideal cre
ş
te, acesta:
a.
prime
ş
te
 
ş
i
 
L
 
b.
prime
ş
te
 
L
 
ş
i cedeaz
ă
 
 
c.
schimb
ă
numai
 
lucru mecanic cu exteriorul
d.
schimb
ă
numai c
ă
ldur
ă
cu exteriorul
(3p)4.
Nota
ţ
iile folosite fiind cele obi
ş
nuite în manualele de fizic
ă
, rela
ţ
ia Robert Mayer poate fi scris
ă
:
a.
+=
b.
+=
c.
 
+=
 
d.
=+
 
(2p)5
. O cantitate constant
ă
de gaz ideal descrie o transformare care sereprezint
ă
într-un sistem de coordonate (
,
) ca în figura al
ă
turat
ă
.
Ş
tiindc
ă
densitatea gazului scade de 2 ori, atunci, temperatura gazului:
a.
scade de 4 ori
b.
scade de
 
2 ori
c.
cre
ş
te de 2 ori
d.
cre
ş
te de
 
4 ori
(3p)
 
Varianta 1 - termodinamica
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II –Varianta 001(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
O mas
ă
 g320
=
oxigen (g/mol32
2
=
 µ 
), considerat gaz ideal, aflat în starea ini
ţ
ial
ă
caracterizat
ă
deparametrii Pa102
51
=
 
ş
i C27
01
=
, evolueaz
ă
dup
ă
un proces termodinamic ciclic 1321
 compus din: transformarea 21
, în cursul c
ă
reia dependen
ţ
a presiunii de volum respect
ă
legea0a ct,a ,a
>==
, r
ă
cire la presiune constant
ă
32
pân
ă
la un volum
13
=
 
ş
i procesul 13
încare volumul este men
ţ
inut constant. Se cunoa
ş
te c
ă
presiunea în starea 2 este
12
2
=
. Determina
ţ
i:
 a.
masa unei molecule de oxigen;
b.
num
ă
rul de moli de oxigen ;
c.
temperatura gazului în starea 3;
d.
densitatea gazului în starea 2.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III –Varianta 001(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Un mol de gaz ideal monoatomic (35
=
γ  
), aflat ini
ţ
ial în starea 1, latemperaturaK250
1
=
, este supus succesiunii de transform
ă
ri 321
,ca în figura al
ă
turat
ă
.
a
.
 
Reprezenta
ţ
i succesiunea de transform
ă
ri în coordonate
.
b
. Determina
ţ
i energia intern
ă
a gazului în starea 2.
c
.
 
Afla
ţ
i lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform
ă
rii32
.
d
.Calcula
ţ
i c
ă
ldura schimbat
ă
de gaz cu exteriorul în cursul transform
ă
rii321
.
p
1
 
23
2p
1
p
1
T
3T
1
T
1
0
 
Proba E,F: Prob
ă
scris
ă
la Fizic
ă
B.1 B. Elemente de termodinamic
ă
 
roa scrs a zc
Proba E: Specializarea: matematic
ă
-informatic
ă
,
ş
tiin
ţ
e ale naturiiProba F: Filiera tehnologic
ă
- toate profilele, filiera voca
ţ
ional
ă
- toate profilele
ş
i specializ
ă
rile, mai pu
ţ
in specializareamatematic
ă
-informatic
ă
 
Sunt obligatorii toate subiectele din dou
ă
arii tematice dintre cele patru prev
ă
zute de program
ă
, adic
ă
: A. MECANIC
Ă
,B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Ă
, C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC
Ă
 
Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Ă
 
Se consider
ă
: num
ă
rul lui Avogadro
123
mol1002,6
=
A
, constanta gazelor ideale
KmolJ31,8
=
. Între parametride stare ai gazului ideal într-o stare dat
ă
exist
ă
rela
ţ
ia:
RT 
ν 
=
. Exponentul adiabatic este definit prin rela
ţ
ia:
=
γ  
 
SUBIECTUL I –Varianta 002(15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrie
ţ
i pe foaia de r
ă
spuns litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului considerat corect.1.
Simbolurile m
ă
rimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizic
ă
, energia intern
ă
a unui gaz idealpoliatomic are expresia:
a.
RT 
υ 
3
b.
RT 
υ 
5,2 
c.
RT 
υ 
5,1 
d.
RT 
υ 
(2p)2.
Lucrul mecanic efectuat de o mas
ă
de gaz ideal are cea mai mare valoare întransformarea:
a.
21
 
b.
32
 
c.
43
 
d
.41
 
(3p)3.
Simbolurile m
ă
rimilor fizice fiind cele utilizate în manuale de fizic
ă
, unitatea de m
ă
sur
ă
a m
ă
rimii fiziceexprimate prin raportul
 µ  ρ 
RT 
este:
a.
K
b.
J
c.
Pa
d.
J/K
(5p)4.
Raportul dintre lucrul mecanic efectuat de un motor termic
ş
i c
ă
ldura primit
ă
de la sursa cald
ă
, pe durataunui ciclu complet, este
25,0
=
η 
. Motorul cedeaz
ă
sursei reci c
ă
ldura J360
=
. C
ă
ldura primit
ă
de lasursa cald
ă
este:
a.
J288
b.
J450
c.
J480
d.
J1440
(3p)5.
Doi moli de gaz ideal monoatomic (23
=
) sunt supu
ş
i unei transform
ă
ri adiabatice, în cursul c
ă
reiatemperatura s-a modificat de la K400
1
=
la C277
02
=
. Varia
ţ
ia energiei interne a gazului are valoarea:
a.
J50,6235
 
b.
J86,3067
c.
J50,3739
d.
J50,3741
(2p)
 
 
Varianta 2 - termodinamica
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II –Varianta 002(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Într-un vas de sticl
ă
închis se afl
ă
 
23
102,60
=
molecule de azot molecular (
g/mol28
2
=
 µ 
), latemperatura C77
0
=
ş
i presiunea kPa200
1
=
. Determina
ţ
i:
a
. masa gazului;
b
. densitatea gazului;
c
. num
ă
rul de molecule din unitatea de volum aflate în vas;
d
. noua valoare a presiunii gazului dac
ă
, f
ă
r
ă
a se modifica temperatura, se scot%20
=
din moleculele dinvas.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III –Varianta 002(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Un mol de gaz ideal monoatomic, (
23
=
) aflat ini
ţ
ial în starea 1, la temperaturaK300
1
=
, este supus succesiunii de transform
ă
ri 321
, reprezentat
ă
încoordonate
V-T 
ca în figura al
ă
turat
ă
. Se va considera 29,034ln
    
 
a
.
 
Reprezenta
ţ
i grafic, în coordonate
p-V 
, succesiunea de transform
ă
ri 321
.
b
. Determina
ţ
i energia intern
ă
a gazului în starea 3.
c
.
 
Determina
ţ
i lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform
ă
rii 32
.
d
. Determina
ţ
i c
ă
ldura total
ă
schimbat
ă
de gaz cu exteriorul în cursul transform
ă
rii 321
.
 
Proba E,F: Prob
ă
scris
ă
la Fizic
ă
B.1 B. Elemente de termodinamic
ă
 
Proba scris la Fizic
Proba E: Specializarea: matematic
ă
-informatic
ă
,
ş
tiin
ţ
e ale naturiiProba F: Filiera tehnologic
ă
- toate profilele, filiera voca
ţ
ional
ă
- toate profilele
ş
i specializ
ă
rile, mai pu
ţ
in specializareamatematic
ă
-informatic
ă
 
Sunt obligatorii toate subiectele din dou
ă
arii tematice dintre cele patru prev
ă
zute de program
ă
, adic
ă
: A. MECANIC
Ă
,B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Ă
, C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC
Ă
 
Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
 Ă
 
Se consider
ă
: num
ă
rul lui Avogadro
123
mol1002,6
=
A
, constanta gazelor ideale
KmolJ31,8
=
. Între parametride stare ai gazului ideal într-o stare dat
ă
exist
ă
rela
ţ
ia:
RT 
ν 
=
. Exponentul adiabatic este definit prin rela
ţ
ia:
=
γ  
 
SUBIECTUL I –Varianta 003(15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrie
ţ
i pe foaia de r
ă
spuns litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului considerat corect.1.
Unitatea de m
ă
sur
ă
din S.I. pentru m
ă
rimea fizic
ă
egal
ă
cu raportul dintre lucrul mecanic schimbat cuexteriorul de un sistem termodinamic
ş
i varia
ţ
ia temperaturii sale este aceea
ş
i cu unitatea de m
ă
sur
ă
pentru:
a.
capacitatea caloric
ă
a unui corp;
b.
c
ă
ldura specific
ă
a unei substan
ţ
e;
c.
c
ă
ldura molar
ă
a unei substan
ţ
e;
d.
masa molar
ă
a unei substan
ţ
e.
(2p)2.
Trei mase diferite din acela
ş
i gaz ideal sunt supuse unor transform
ă
rireprezentate în sistemul de coordonate (
,
) ca în figura al
ă
turat
ă
. Cunoscândfaptul c
ă
 
321
==
, rela
ţ
ia corect
ă
dintre masele celor trei gaze este:
a.
321
==
 
b.
 
321
>>
 
c.
 
132
>>
 
d.
 
123
>>
 
(3p)
 
3.
Un kilomol de gaz ideal, aflat în condi
ţ
ii normale de presiune
ş
i temperatur
ă
 
)
K273Pa,10
050
=
 ocup
ă
, aproximativ:
a.
22,4
·
10
3
litri
b.
22,4
·
10
3
m
3
 
c.
22,4 litri
d.
22,4 m
3
 
(5p)4.
Masele molare ale unor substan
ţ
e biatomice sunt
µ
1
 
ş
i
µ
2
. Masa molar
ă
a substan
ţ
ei a c
ă
rei molecul
ă
esteformat
ă
din trei atomi de tipul celor care formeaz
ă
molecula primei substan
ţ
e
ş
i un atom de tipul celor careformeaz
ă
molecula celei de a doua substan
ţ
e va fi dat
ă
de rela
ţ
ia:
a.
 2
µ
3
µ
21
+
 
b.
 
12
2
µ +µ
 
c.
 
12
22
µ + µ
 
d.
 
12
232
µ + µ
 
(3p)5.
Un sistem termodinamic aflat într-un înveli
ş
adiabatic prime
ş
te 80 J din exterior sub form
ă
de lucrumecanic, apoi efectueaz
ă
un lucru mecanic 1,24 kJ. În aceste condi
ţ
ii, varia
ţ
ia energiei sale interne este:
a.
 
1320 J
b.
1320 J
c.
 
1160 J
d.
1160 J
(2p)
 
Varianta 3 - termodinamica
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
B. SUBIECTUL II –Varianta 003(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Un balon de sticl
ă
închis cu un dop con
ţ
ine o mas
ă
de g58
=
dintr-un gaz considerat ideal cu masa molar
ă
 g/mol29
=
 µ 
. Presiunea gazului din balon este
25
mN10
=
. Se adaug
ă
apoi în balon o mas
ă
deg5,14
=
din acela
ş
i gaz. Considera
ţ
i c
ă
dopul este etan
ş
 
ş
i c
ă
în timpul ad
ă
ug
ă
rii masei suplimentare degaz nu apar scurgeri de gaz din balon. Temperatura balonului
ş
i a gazului din interior r
ă
mâne mereu aceea
ş
i,
K300
=
. Determina
ţ
i:
a.
num
ă
rul de moli de gaz din balon înainte de ad
ă
ugarea masei suplimentare de gaz;
b.
volumul ocupat de gazul din balonul de sticl
ă
;
c.
densitatea gazului din balon, dup
ă
ad
ă
ugarea masei suplimentare de gaz;
d.
presiunea gazului din balon, dup
ă
ad
ă
ugarea masei suplimentare de gaz.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
B. SUBIECTUL III –Varianta 003(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Motorul unui automobil func
ţ
ioneaz
ă
dup
ă
ciclul Diesel. Varia
ţ
ia energiei interne în cursul compresiei este
12
=920 kJ. C
ă
ldura
 
primit
ă
în urma arderii carburantului injectat
ş
i lucrul mecanic efectuat de gaz în cursuldestinderii izobare a acestuia sunt
23
=240 kJ, respectiv
L
23
=60 kJ. C
ă
ldura degajat
ă
în exterior în procesul 4
1(desf
ăş
urat la volum constant) este 120 kJ.
 a.
Reprezenta
ţ
i grafic ciclul într-un sistem de coordonate
p-V.
 
b.
Stabili
ţ
i care sunt valorile
L
12
 
ş
i
L
41
ale lucrului mecanic efectuat de gaz în procesele 1
2
ş
i 4
1.
c.
Determina
ţ
i valorile varia
ţ
iei energiei interne a gazului în procesele 4
1, 2
3
ş
i 3
4,
41
,
23
 
ş
i
34
.
 d.
Calcula
ţ
i raportul dintre c
ă
ldura primit
ă
 
ş
i lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior într-un ciclu.
 

Activity (74)

You've already reviewed this. Edit your review.
Maria Carmen liked this
Ramona Claudia liked this
George Valeanu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Alis Petroiu liked this
Șutîi Victor liked this
Iscru Cristian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->