Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
151Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E F Fizica Mecanica2009

E F Fizica Mecanica2009

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 31,070|Likes:
Published by Andreea Radici

More info:

Published by: Andreea Radici on Oct 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2015

pdf

text

original

 
nseru ucae, ercer
ş
novrCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul PreuniversitarProba E, F: Prob
ă
scris
ă
la Fizic
ă
A.1 A. Mecanic
ă
 
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009Proba scris
ă
la Fizic
ă
 
Proba E: Specializarea: matematic
ă
-informatic
ă
,
ş
tiin
ţ
e ale naturiiProba F: Filiera tehnologic
ă
- toate profilele, filiera voca
ţ
ional
ă
- toate profilele
ş
i specializ
ă
rile, mai pu
ţ
in specializareamatematic
ă
-informatic
ă
 
Sunt obligatorii toate subiectele din dou
ă
arii tematice dintre cele patru prev
ă
zute de program
ă
, adic
ă
: A. MECANIC
Ă
,B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Ă
, C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC
Ă
 
Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
A. MECANIC
Ă
 
Se consider
ă
accelera
ţ
ia gravita
ţ
ional
ă
 
2
m/s10
=
.
 
SUBIECTUL I– Varianta 001(15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrie
ţ
i pe foaia de r
ă
spuns litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului considerat corect.1.
Nota
ţ
iile fiind cele folosite în manualele de fizic
ă
, rela
ţ
ia corect
ă
este:
a
.
µ 
=
 
b.
µ 
 / 
=
 
c.
2
µ 
=
 
d.
 
µ 
=
 
(2p)2.
Unitatea de m
ă
sur
ă
a puterii mecanice în SI poate fi scris
ă
în forma:
a.
12
smkg
 
b.
32
smkg
 
c.
3
smkg
 
d.
smkg
2
 
(5p)3.
Simbolurile m
ă
rimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizic
ă
, expresia matematic
ă
a teoremeivaria
ţ
iei energiei cinetice a punctului material este:
a.
 
total 
L
=
 
b.
 
total 
L
=
 
c.
 
total 
L
=
 
d.
total 
L
=
 
(3p)4.
Un corp de mas
ă
 
se deplaseaz
ă
cu vitez
ă
constant
ă
pe o suprafa
ţă
orizontal
ă
cu frecare, sub ac
ţ
iuneaunei for
ţ
e
, orientat
ă
sub un unghi
α 
fa
ţă
de orizontal
ă
, ca în figur
ă
. Coeficientul de frecare la alunecareare expresia:
a.
α α  µ 
sincos
mg 
=
 b.
α α  µ 
cossin
mg 
+=
 
c.
 
α α  µ 
cossin
mg 
=
 
d.
α α  µ 
sincos
mg 
+=
 
(2p)5
. Asupra unui corp de masa kg3,0
=
ac
ţ
ioneaz
ă
o for
ţă
rezultant
ă
constant
ă
 
, pe direc
ţ
ia
ş
i în sensulvitezei ini
ţ
iale. Într-un interval de timp
s2
=
, varia
ţ
ia vitezei corpului estem/s6
=
. Valoarea for
ţ
ei
 este:
a.
 
N3,0
 
b.
N6,0
 
c.
 
N9,0
 
d.
 
N2,1
 
(3p)
 
 
Varianta 1 - mecanica
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
A. SUBIECTUL II– Varianta 001(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Dou
ă
corpuri de mase g200
1
=
 
ş
i g100
2
=
sunt legate printr-un firinextensibil
ş
i de mas
ă
neglijabil
ă
, ca în figura al
ă
turat
ă
. Deplasarea pe planulorizontal se face cu frecare, coeficientul de frecare la alunecare fiind2,0
=
 µ 
.Ini
ţ
ial sistemul se afl
ă
în repaus.
a.
Determina
ţ
i accelera
ţ
ia sistemului.
b.
Calcula
ţ
i valoarea for
ţ
ei de tensiune din fir.
c.
Calcula
ţ
i intervalul de timp necesar corpului
 
1
 
pentru a atinge viteza m/s4
=
.
d.
Determina
ţ
i valoarea unei for
ţ
e orizontale
 
care, aplicat
ă
corpului de mas
ă
 
1
, produce mi
ş
careasistemului de corpuri cu vitez
ă
constant
ă
, corpul de mas
ă
 
1
deplasându-se spre stânga.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
A. SUBIECTUL III– Varianta 001(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
O locomotiv
ă
cu puterea kW480
=
tracteaz
ă
pe o cale ferat
ă
orizontal
ă
o garnitur
ă
de vagoane. Masatotal
ă
a trenului este t400
=
For
ţ
a de rezisten
ţă
întâmpinat
ă
la înaintare reprezint
ă
o frac
ţ
iune 015,0
=
 din greutate.
a.
Calcula
ţ
i viteza maxim
ă
pe care o poate atinge garnitura de vagoane.
b.
Calcula
ţ
i valoare energiei cinetice a trenului în momentul în care viteza sa este maxim
ă
.
c.
Dup
ă
atingerea vitezei maxime, for
ţ
a de trac
ţ
iune înceteaz
ă
s
ă
mai ac
ţ
ioneze asupra garniturii. Calcula
ţ
ilucrul mecanic efectuat de for
ţ
a de rezisten
ţă
în timpul opririi trenului.
d.
Calcula
ţ
i distanta parcurs
ă
de garnitura de vagoane de la încetarea ac
ţ
iunii for
ţ
ei de trac
ţ
iune pân
ă
laoprirea trenului.
 
nseru ucae, ercer
ş
novrCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul PreuniversitarProba E, F: Prob
ă
scris
ă
la Fizic
ă
A.1 A. Mecanic
ă
 
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009Proba scris
ă
la Fizic
ă
 
Proba E: Specializarea: matematic
ă
-informatic
ă
,
ş
tiin
ţ
e ale naturiiProba F: Filiera tehnologic
ă
- toate profilele, filiera voca
ţ
ional
ă
- toate profilele
ş
i specializ
ă
rile, mai pu
ţ
in specializareamatematic
ă
-informatic
ă
 
Sunt obligatorii toate subiectele din dou
ă
arii tematice dintre cele patru prev
ă
zute de program
ă
, adic
ă
: A. MECANIC
Ă
,B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Ă
, C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC
Ă
 
Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
A. MECANIC
Ă
 
Se consider
ă
accelera
ţ
ia gravita
ţ
ional
ă
 
2
m/s10
=
.
 
SUBIECTUL I– Varianta 002(15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrie
ţ
i pe foaia de r
ă
spuns litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului considerat corect.1.
Ş
tiind c
ă
simbolurile m
ă
rimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizic
ă
, formula de defini
ţ
ie a puteriimecanice este:
a.
Fd 
b.
L
 / 
c.
L
 
d.
 
mgh 
 
(2p)
 
2.
Ş
tiind c
ă
simbolurile m
ă
rimilor fizice sunt cele utilizate în manualele de fizic
ă
, formula de calcul aconstantei elastice a unui fir elastic este:
a.
0
SE 
=
b.
0
 / 
=
c.
0
 / SE 
=
 
d.
 
0
 / 
=
 
(3p)
 
3.
 
Ş
tiind c
ă
simbolurile m
ă
rimilor fizice
ş
i ale unit
ăţ
ilor de m
ă
sur
ă
sunt cele utilizate în manualele de fizic
ă
,unitatea de m
ă
sur
ă
în sistemul interna
ţ
ional a m
ă
rimii fizice exprimate prin produsul
poate fi scris
ă
subforma:
a.
mN
 
b.
sN
 
c.
2
m/sKg
 
d
. J
(5p)
 
4.
Considera
ţ
i trei corpuri care se mi
ş
c
ă
f
ă
r
ă
frec
ă
ri, pe o suprafa
ţă
orizontal
ă
, ca în figura al
ă
turat
ă
. Unghiulpe care îl face for
ţ
a care ac
ţ
ioneaz
ă
asupra corpului 3 cu orizontala este
60
=
α  
. Rela
ţ
iile între accelera
ţ
iilecorpurilor sunt:
a.
231
>>
 b.
321
>>
 c.
213
>>
 
d.
312
>>
 
(3p)5.
De cap
ă
tul liber al unui resort vertical, ini
ţ
ial nedeformat, de constant
ă
elastic
ă
 
N/m200
=
, se suspend
ă
 un corp de mas
ă
 
g300
=
. Valoarea, în modul, a lucrului mecanic efectuat de for
ţ
a elastic
ă
pân
ă
laatingerea echilibrului mecanic este:
a.
mJ0,450
b.
mJ0,225
c.
mJ0,45
 
d.
 
mJ5,22
 
(2p)
 
Varianta 2 - mecanica
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
A. SUBIECTUL II– Varianta 002(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Un scripete ideal este montat pe muchia format
ă
de dou
ă
plane înclinate fixe, ce formeaz
ă
cu orizontalaunghiurile
α
= 30˚
ş
i respectiv
β
= 45˚. Peste scripete este trecut un fir inextensibil, de mas
ă
neglijabil
ă
,ac
ţ
ionat la capete de corpurile cu mase kg1
21
==
. De o parte
ş
i de alta a scripetelui, firul este paralelcu planele înclinate respective. Determina
ţ
i:
a.
m
ă
rimile componentelor
,
ale greut
ăţ
ii corpului de mas
ă
 
1
 pe direc
ţ
ia
paralel 
ă
cu planul înclinat de unghi
α
, respectiv
normal 
ă
lasuprafa
ţ
a acestuia;
b
. accelera
ţ
ia sistemului, dac
ă
mi
ş
carea se face f
ă
r
ă
frecare;
c.
 
accelera
ţ
ia sistemului, dac
ă
mi
ş
carea se face cu frecare,coeficien
ţ
ii de frecare fiind 1,0
21
==
µ  µ 
;
d.
valoarea masei suplimentare care trebuie ad
ă
ugat
ă
la unul dintrecorpuri, astfel încât sistemul s
ă
r
ă
mân
ă
în echilibru, în absen
ţ
a frec
ă
rii.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
A. SUBIECTUL III– Varianta 002(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Un corp de mas
ă
kg4
=
, este a
ş
ezat la o distan
ţă
m1,1
=
de cap
ă
tul liberal unei platforme orizontale fixe, aflat
ă
la în
ă
l
ţ
imea m2,1
=
fa
ţă
de sol. Corpulprime
ş
te viteza ini
ţ
ial
ă
orizontal
ă
m/s6
0
=
, orientat
ă
c
ă
tre cap
ă
tul liber alplatformei, ca în figura al
ă
turat
ă
. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp
ş
i platform
ă
este 5,0
=
 µ 
. Determina
ţ
i:
a
. energia
 
cinetic
ă
a corpului în momentul ini
ţ
ial;
b
. viteza corpului în momentul în care se afl
ă
la cap
ă
tul liber al platformei;
c
. energia mecanic
ă
total
ă
a corpului în condi
ţ
iile de la punctul
b.
(se consider
ă
energia poten
ţ
ial
ă
 gravita
ţ
ional
ă
nul
ă
la nivelul solului);
d
. viteza corpului în momentul în care acesta atinge suprafa
ţ
a solului.
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercetrii
ş
i InovriiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul PreuniversitarProba E, F: Prob
ă
scris
ă
la Fizic
ă
A.1 A. Mecanic
ă
 
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009Proba scris
ă
la Fizic
ă
 
Proba E: Specializarea: matematic
ă
-informatic
ă
,
ş
tiin
ţ
e ale naturiiProba F: Filiera tehnologic
ă
- toate profilele, filiera voca
ţ
ional
ă
- toate profilele
ş
i specializ
ă
rile, mai pu
ţ
in specializareamatematic
ă
-informatic
ă
 
Sunt obligatorii toate subiectele din dou
ă
arii tematice dintre cele patru prev
ă
zute de program
ă
, adic
ă
: A. MECANIC
Ă
,B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC
Ă
, C. PRODUCEREA
Ş
I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTIC
Ă
 
Se acord
ă
10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
A. MECANIC
 Ă
 
Se consider
ă
accelera
ţ
ia gravita
ţ
ional
ă
 
2
m/s10
=
.
 
SUBIECTUL I– Varianta 003(15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrie
ţ
i pe foaia de r
ă
spuns litera corespunz
ă
toare r
ă
spunsului considerat corect.1.
Un tren coboar
ă
pe o cale ferat
ă
 
ş
erpuit
ă
 
ş
i înclinat
ă
, men
ţ
inând o vitez
ă
constant
ă
. În aceast
ă
situa
ţ
ie:
a.
energia total
ă
va cre
ş
te;
b.
energia total
ă
va r
ă
mâne constant
ă
;
c.
energia cinetic
ă
va cre
ş
te;
d.
energia poten
ţ
ial
ă
va sc
ă
dea.
(2p)2.
Unitatea de m
ă
sur
ă
din S.I. a m
ă
rimii fizice egale cu produsul dintre
energie 
ş
i
timp 
este aceea
ş
i cuunitatea de m
ă
sur
ă
a produsului dintre m
ă
rimile fizice:
a.
putere, mas 
ă  
 
ş
i
vitez 
ă  
b.
putere 
ş
i
vitez 
ă  
c.
deplasare, mas 
ă  
 
ş
i
vitez 
ă  
d.
lucru mecanic 
ş
i
vitez 
ă  
 
(3p)3.
În figura al
ă
turat
ă
este reprezentat
ă
grafic energia poten
ţ
ial
ă
gravita
ţ
ional
ă
 
pot
 (exprimat
ă
în joule) a corpurilor A, B, C
ş
i D în func
ţ
ie de în
ă
l
ţ
imea
(exprimat
ă
înmetri) fa
ţă
de nivelul de referin
ţă
. Punând pe talerul din stânga al unei balan
ţ
e cubra
ţ
e egale corpurile A
ş
i C, iar pe talerul din dreapta corpurile B
ş
i D, balan
ţ
a va fi în echilibru dac
ă
vom ad
ă
uga:
a.
2 kg pe talerul din stânga;
b.
20 kg pe talerul din stânga;
c.
2 kg pe talerul din dreapta;
d.
20 kg pe talerul din dreapta.
(5p)4.
Energia cinetic
ă
pe unitatea de mas
ă
a unui punct material este 2 J/kg; viteza acestuia are valoarea:
a.
1 m/s
;
 
b.
2 m/s
;
 
c
4 m/s
.; d.
8 m/s
.
 
(3p)5.
La ridicarea unei l
ă
zi pe un plan înclinat fa
ţă
de planul orizontal cu unghiul
α
(pentru care sin
α
= 0,6),randamentul este 75%. Coeficientul de frecare
µ
are valoarea:
a.
0,20;
b.
0,25;
c.
0,40;
d.
0,44.
(2p)
 
Varianta 3 - mecanica
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
A. SUBIECTUL II– Varianta 003(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
O lad
ă
cu masa total
ă
 
= 2500 kg este urcat
ă
uniform la în
ă
l
ţ
imea
= 3 m peun plan înclinat aspru lung de 5 m, cu ajutorul a dou
ă
cabluri: unul men
ţ
inutmereu paralel cu planul înclinat
ş
i altul men
ţ
inut mereu vertical. Tensiunile încabluri au valorile:
1
= 16 kN, respectiv
2
= 5 kN. Pe desenul al
ă
turat suntfigurate: greutatea l
ă
zii, reac
ţ
iunea normal
ă
a planului
ş
i tensiunile din cabluri.Apoi, lada este golit
ă
de con
ţ
inut (a c
ă
rui mas
ă
este 2400 kg)
ş
i este l
ă
sat
ă
s
ă
 alunece liber pe planul înclinat.
a.
În cazul ridic
ă
rii l
ă
zii, completa
ţ
i desenul, reprezentând componentele
,
 ale greut
ăţ
ii pe direc
ţ
ia
paralel 
ă
cu planul înclinat, respectiv
normal 
ă
la suprafa
ţ
aacestuia
ş
i for
ţ
a de frecare
f
.
b.
Calcula
ţ
i m
ă
rimile componentelor
,
 
ş
i for
ţ
ei de frecare
f
la urcarea l
ă
zii pe plan.
c.
Determina
ţ
i
 
valoarea coeficientului de frecare la alunecare dintre lad
ă
 
ş
i suprafa
ţ
a planului înclinat.
d.
Calcula
ţ
i accelera
ţ
ia cu care coboar
ă
liber lada goal
ă
pe planul înclinat, în situa
ţ
ia în care coeficientul defrecare la alunecare are valoarea 25,0
=
 µ 
.
2
 
 
3 m
 
5 m
 
1
 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii
ş
i Inov
ă
riiCentrul Na
ţ
ional pentru Curriculum
ş
i Evaluare în Înv
ăţă
mântul Preuniversitar
A. SUBIECTUL III– Varianta 003(15 puncte)
Rezolva
ţ
i urm
ă
toarea problem
ă
:
Un camion cu masa
= 10 tone pleac
ă
din repaus
ş
i se deplaseaz
ă
cuviteza constant
ă
 
0
= 45 km/h pe un drum dintr-o regiune deluroas
ă
; îngraficul al
ă
turat este reprezentat
ă
varia
ţ
ia energiei poten
ţ
iale asistemului format din camion
ş
i P
ă
mânt,
(exprimat
ă
în megajoule) înfunc
ţ
ie de durata mi
ş
c
ă
rii (exprimat
ă
în minute), în intervalul [0; 0,8 min].
a.
Preciza
ţ
i intervalele de timp în care drumul este orizontal.
b.
Determina
ţ
i diferen
ţ
a de nivel dintre punctul din care a plecatcamionul
ş
i punctul din care acesta începe s
ă
coboare.
c.
Reprezenta
ţ
i grafic
energia poten 
ţ 
ial 
ă
 
a camionului, exprimat
ă
înmegajoule, în func
ţ
ie de
distan 
ţ 
a parcurs 
ă
 
, exprimat
ă
în hectometri.
d.
Calcula
ţ
i varia
ţ
ia energiei poten
ţ
iale a camionului din momentul plec
ă
rii
ş
i pân
ă
în momentul în care seafl
ă
la 375 m de punctul de pornire.

Activity (151)

You've already reviewed this. Edit your review.
stefanae liked this
FurtunaBogdan liked this
Napoleon E Cazangiu liked this
Laur Savu liked this
Mircea Vasilescu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Bogdan Pasarica liked this
Bene Bianca liked this
Rasid Cetin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->