Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IA Assignment Group(1)

IA Assignment Group(1)

Ratings: (0)|Views: 1,645|Likes:
Published by luckyfool

More info:

Published by: luckyfool on Oct 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
OBJEKTIF
Tujuan menyediakan projek tentang laporan penyata kewangan ini adalah untuk memberi peluang kepada kami untuk lebih memahami penyediaan laporan penyata kewangantahunan sesebuah syarikat.Dalam meneliti laporan penyata kewangan ini, kami dapat mengenalpasti perbezaan dan persamaan polisi perakaunan syarikat bagi sesebuah syarikat dengan laporan tahunan yang berbeza. Oleh itu, bolehlah kami menjalankan analisis terhadap perubahan yang telah dilakukanoleh syarikat tersebut dalam tahun yang berbeza.Terdapat juga perbezaan dalam format penyediaan penyata bagi setiap tahun. Ini adalah bergantungan kepada dasar perakauanan FRS yang telah dijalankan oleh syarikat tersebut tetapikebanyakan adalah sama. Ini membolehkan kami memahami lebih dalam mengenai aplikasi FRSyang digunakan oleh syarikat.Di samping itu, kami didedahkan dengan lokasi maklumat terutamanya hasil dalamsesebuah syarikat. Pada masa yang sama, kami dapat mengetahui cara pendedahan maklumat bagi syarikat tersebut.Selain itu, objektif kerja kursus ini juga membolehkan dan melatih kami untuk menganalisis maklumat dalam penyata. Ini adalah untuk menyediakan kami satu ruang untuk memahami suasana sebenar sesuatu medan kerja.1
 
PENGENALAN
Skop projek yang kami kaji, adalah untuk mengkaji tentang pelaburan hartanah syarikat.Pelaburan jangka panjang di Syarikat ini merupakan pelaburan dalam hartanah. Definisi didalam pelaburan hartanah ini adalah apabila syarikat ini memiliki tanah atau bangunan yang tidak didiami oleh syarikat itu sendiri tetapi diberikan untuk menggunakan hartanah tersebut kepada pihak lain. Sekiranya didapati perniagaan mendiami 10% atau kurang ia masih dikelaskansebagai pelaburan hartanah. Tujuan syarikat ini mempunyai pelaburan jangka panjang keranauntuk meningkatkan kekayaan iaitu dengan memberi manfaat kepada syarikat lain. Didalamkajian ini, mendapati syarikat telah menetapi syarat yang dikenakan sebagai pelaburan hartanah.Pelaburan hartanah di syarikat ini terdiri daripada tanah milik bebas (freehold land), bangunandan tanah milik bebas (freehold land and buildings) dan juga pegangan pajak tanah dan bangunan (leasehold land and building).Di sini kami akan mendedahkan maklumat yang berkaitan dengan pelaburan hartanahdan polisi perakaunan maklumat dalam laporan tahunan serta nota-nota yang berkenaan. Kajiankami adalah berdasarkan 3 tahun penyata kewangan iaitu bagi 2006, 2007 dan juga 2008, danmerujuk garis paduan Akta Syarikat 1965, kerangkakerja konseptual, standard-standard perakaunan dan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB). Misalnya, tentang maklumat pelaburan hartanah merujuk FRS 140. Syarikat yang akan kami kaji ialah Apollo Food HoldingsBerhad (291471-M). terletak di Johor Bahru. Syarikat Apollo Food Holdings Berhad merupakansyarikat yang menceburi dalam bidang pemakanan dan syarikat ini juga merupakan syarikat yangterkenal.Syarikat Apollo menyediakan kunci kira-kira dan menggunakan kaedah tidak langsungdalam menyediakan penyata aliran tunainya kerana untuk mengelakkan daripada diketahui oleh pihak pesaing dan juga mudah untuk dilakukan. Melalui kunci kira-kira dan penyata aliran tunaidaripada Syarikat Apollo ini, kita boleh mendapatkan maklumat tentang pelaburan hartanahdengan tepat. Syarikat Apollo Food Holdings Berhad hanya mendedahkan penyata alirantunainya dalam bentuk ‘company’ sahaja. Syarikat ini dipilih kerana syarikat ini merupakansyarikat ini adalah syarikat yang tersenarai dalam bursa saham malaysia.2
 
LATAR BELAKANG SYARIKATApollo Food Holdings Berhad
Syarikat Apollo Food Holdings Berhad merupakan syarikat yang menjual pelbagai anekamakanan dalam pasaran. Syarikat ini mempunyai dua buah anak syarikat iaitu Apollo FoodIndustries dan Hap Huat Food Industries Sdn Bhd. Apollo Food Holdings Berhad merupakansyarikat yang berasal dari Johor Bahru. Pemegang saham terbesar dalam syarikat ini ialah LiangKim Poh, Ng Chet Chiang dan Ng Chat Choon.3

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bob Bol liked this
Maidul Hossain liked this
nzswani liked this
Pejah Faizah liked this
Pejah Faizah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->