Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
The Light (Polish) February 2014

The Light (Polish) February 2014

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Spokesmag for the Ahmadiyya Association for the Propagation of Islam. We believe Islam is a religion of peace and that it is rational, scientific and inclusive.

Islam stands for I Shall Love All Mankind.
Spokesmag for the Ahmadiyya Association for the Propagation of Islam. We believe Islam is a religion of peace and that it is rational, scientific and inclusive.

Islam stands for I Shall Love All Mankind.

More info:

Published by: Worldwide Ahmadiyya Anjumans Ishaat Islam on Feb 23, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
luty
 2014
Światło
 
Będę kochał wszystkich ludzi 
 
Redakcja:
Shahid Aziz Mustaq Ali
Spis tre
ś
ci: Strona
Wezwanie Mesjasza 1
Hudaibiyah
 4
 
Dziewicze narodziny: starożytny mit 
 
Hazrat 
 dr Basharat Ahmad 6
مْِَرا
 
ِنہْَرا
 
ِہٰ
 
ِْسِب
 
Wezwanie Mesjasza
 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Obiecany Mesjasz i
 Mahdi 
 Cztery drogi
 – 
 sposoby
Według ludzi Prawdy do uzyskania całkowitego przekonania i absolutnej satysfakcji  prowadzą cztery drogi
- sposoby: ( 1 ) jasne, zdecydowane wypowiedzi zawarte
w Księdze Bożej lub wiarygodne i autentyczne tradycje Proroka komunikujące w jednoznaczny sposób znaki towarzyszące Obiecanemu, a także czas jego przyjścia oraz znaki rozstrzygające i rozsądzające spór w sprawie śmierci i życia,
 proroka Jezusa - Mesjasza; ( 2 ) racjonalne argumenty i obserwacje
uzyskane za pomocą zmysłów, oparte na  prawdziwej i rzetelnej wiedzy, których nie sposób zignorować ani od nich uciec;
 
( 3) te niebiańskie zeznania świadectwa i dowody, które nadeszły pod postacią znaków i cudów dla korzyści prawdziwego pretendenta w odpowiedzi na jego modlitwę, tak że pieczęć życia, stanowiąca niebiańską weryfikację, potwierdza  jego prawdomówność;
 
( 4 ) dowody przekazane przez świętych i sprawiedliwych, otrzymane w drodze bożego objawienia, w czasach, gdy nie było ani znaku, ani śladu pretendenta, ponieważ takie dowody, stanowiące przekaz o tym co niewidoczne, są także znakiem od Boga Najwyższego.
 
Jest to rzeczywiście łaska i oznaka  przychylności Najwyższego, że wszystkie cztery drogi i sposoby, które pozwalają uzyskać pełne  przekonanie i absolutną satysfakcję zostały zebrane razem i pozwalają na dotarcie do sedna sprawy, a jednak, pomimo tego nasi wewnętrzni  przeciwnicy nie zwracają na nie uwagi. Na
kolejnych stronach, przedstawiamy i omawiamy
te cztery drogi i sposoby służące uzyskaniu  pewności i pragniemy zwrócić na nie uwagę  poszukujących prawdy, aby mogli oni przy ich  pomocy kwestionować i zadawać przeciwnikom  pytania, dlaczego powinni odwrócić si uznać te jasne argumenty. Czyż nie jest to koniecznym i niezbędnym, że powinny oni czerpać z nich korzyści? Jest to oczywiste, że rzeczy, które się faktycznie wypełniły są rzeczami pewnymi, natomiast te, które jeszcze się nie dokonały
 
luty
 
2014
Pierwszy na
ś
wiecie muzu
ł
ma
ń
ski serwis internetowy transmituj
ą
cy audycje „na
ż
ywo”.
www.virtualmosque.co.uk
Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam (Polska)
Jedyna muzu
ł
ma
ń
ska organizacja wierz
ą
ca,
ż
e Mohammed jest ostatnim prorokiem Allacha.
Światło
 
 
2
luty
 2014
Będę kochał wszystkich ludzi 
 
Światło
 
 pozostają dalej w stadium niejasności i mroku i nie wiadomo, w jaki sposób się spełnią, czy w dający się zaobserwować, sposób dosłowny czy też w  przenośny, bo według proroctwa oba sposoby możliwe. Część, która faktycznie się dokonała i osiągnęła status pewnej, wymaga tego aby kwestie, które się jej sprzeciwiają rozumieć w sensie metaforycznym, tak by nie było sprzeczności i niespójności w proroctwach Boga Najwyższego. Te argumenty są następujące:
 
Śmierć Jezusa
 
Ze względu na poszukujących prawdy przytoczę w pierwszej kolejności tę kwestię, że
 Koran
 dowodzi
i udowadnia śmierć proroka Jezusa. Ze świętego
wersetu
 یِ ْف و ٰ ف
 
wynika ponad wszelką wątpliwość, że wszelka korupcja i zepsucie wkradło się do doktryny chrześcijańskiej dopiero po śmierci Jezusa, a jeśli twierdzić i dać wiarę temu, że Jezus żyje i nie  jest martwy, to trzeba będzie również przyznać, że chrześcijanie nie splugawili jeszcze ani nie wypaczyli swojej wiary, gdyż z wersetu jasno wynika, że wypaczenie chrześcijańskiej doktryny nastąpi po śmierci Jezusa. W odniesieniu do prawdziwego
znaczenia terminu
tawaffa
 
یَف و 
,
 
u Bukhariego zostało ono zdefiniowane jako przyczynić się do śmierci,  podobnie jak u Ibn Abbas (niech Bóg się nim raduje), a zostało to dodatkowo potwierdzone przez
Bukhariego w
hadisie
:
حِَصا
 
دْ عْا
 
ل ق
 
  ک
. Każdy kto  pragnie satysfakcji jest w stanie łatwo zrozumieć, że w Świętym
 Koranie
 
i w księdze, która jest najbardziej  poprawna i wiarygodna ze wszystkich ksiąg zaraz po Księdze Boga zostało wyraźnie powiedziane, że Jezus nie żyje; i takie dowody przytaczają nie tylko lmam Bukhari, ale także Imam Ibn Ha Zam i Imam Malik (niech Bóg się nimi raduje). Podobnie jak oni,
wszyscy wielcy duchowni
ummah
 
wierzą, że Jezus umarł ponieważ nie zgłoszono wobec takiego  przekonania sprzeciwu, a jeśli wybitni duchowni tego stulecia uważaliby inaczej, wtedy z całą pewnością wspomniano by o tym w jakiejś księdze.
 
 Należy pamiętać, że u podstawy naszego twierdzenia leży fakt śmierci Jezusa Chrystusa a to  jak trwała i niewzruszona jest ta podstawa można dostrzec w tym, że jego śmierć została poręczona i zweryfikowana przez Słowo Boże,
 hadis
 
Świętego Proroka, świadectwa
 Hazrata
 Ibn Abbasa,
świadectwa wybitnych duchownych islamu i wszystkie świadectwa uzyskane dzięki ludzkiemu
intelektowi i rozumowi. Potwierdzeniem tego jest
historia drugiego przyjścia proroka Eliasza, który, jak interpretował sam Jezus, dawała do zrozumienia, że Eliaszem był Jan Chrzciciel (Yahya). Taka interpretacja, w rzeczywistości, obaliła nauczanie żydowskie, że prorok Eliasz, odszedł z tego świata, aby powrócić na Ziemię po raz drugi. Poszukujący  prawdy powinni poważnie zastanowić się i poświęcić należytą uwagę faktowi, że prawdziwym i  poprawnym wierzeniem poświadczonym przez jasne i stanowcze wypowiedzi zawarte w Świętym
 Koranie
 i
w tradycjach Świętego Proroka, a także dowody dostarczone przez starożytne pisma i wielkich
duchownych, i argumenty oferowane przez ludzki
rozum oraz intelekt, jest bez wątpienia takie, że Jezus, Mesjasz nie żyje, i że prawdopodobieństwo  jego powrotu na ziemię jest bardzo podobne do nadziei, którą żywili Żydzi, a która przyczyniła się do tego, że zaprzeczyli oni proroctwom Jezusa. Oddajemy ten spór w ręce bezstronnych sędziów,  pytając czy podjęcie takiej decyzji jest błędem?
 
Termin
tawaffa
(
یّف و ت
)
Jest to potwierdzone przez
 Koran
, że termin
tawaffa
 
oznacza wzięcie w posiadanie przez Boga  Najwyższego duszy ludzkiej a nie ciała ludzkiego, a może się to oczywiście dokonać na dwa sposoby,
 podczas snu -
kiedy to dusza powraca do ciała
- lub
 podczas śmierci; są to jedyne formy wymienione w
 Koranie
. Ale nigdzie nie wspomina się o braniu w  posiadanie ludzkiego ciała i żaden leksykolog nie
 
luty
 2014
3
Światło
 
Będę kochał wszystkich ludzi 
 
 powiedzieć i zaręczyć, że w czasie snu nasze ciało udaje się do nieba, albo, że porusza z miejsca spoczynku? Na pewno nie. W skrócie, zostało bardzo wyraźnie stwierdzone, że
 tawaffa
 oznacza zabranie
duszy, czy to na krótki czas podczas snu, czy też jak w przypadku śmierci aż do Dnia Zmartwychwstania.
 
Obiekcje
Można by się tutaj powołać na fakt, że w
 Barahin
-
i Ahmadiyya
, w pewnym miejscu, napisałem przez  pomyłkę, że znaczeniem
tawaffa
 jest
dać w pełnej
mierze
, co zarzucali mi niektórzy
maulvis
 Ale nie
stanowi to podstawy aby sprzeciw wnieść. Muszę  przyznać, że to był błąd z mojej strony, ale nie oznacza to, że objawienia jest błędne. Jestem człowiekiem, który ma wady wynikające z charakteru natury ludzkiej, które można odnaleźć w każdej ze wszystkich istot ludzkich, takich jak, popełnianie  błędów i przeoczeń. Chociaż wiem, że Bóg  Najwyższy nie ukarze mnie za popełnienie błędu, to  pomimo tego nie twierdzę, że jestem niezdolny do  popełnienia błędu w
moim
i j t i h a d 
.
Podstawą tego jest samo Słowa Boże, które jest ponad i poza  błędem, w  przeciwieństwie do słowa człowieka; zapomnieć i błądzić jest rzeczą ludzką i nie do uniknięcia. W
 Barahin -i Ahmadiyya
 
 pisałem także o doktrynie, że Jezus Mesjasz (pokój z nim) powróci na tę ziemię po raz drugi. Ale to był kolejny błąd,
niezgodny z boskim objawieniem
 – 
 
także
umieszczonym w
 Barahin -i Ahmadiyya
 -
w którym Bóg Najwyższy nadał mi imię Jezus, oznajmiając, że  ja jestem osobą, poprzez która spełni się koraniczne  proroctwo odnoszące się w szczególności do Jezusa Mesjasza, i obdarzył mnie wszystkimi atrybutami Obiecanego Mesjasza. Jest to więc wola i mądrość Boga, że pomimo wszystkich wyjaśnień ujawnionych poprzez objawienie, nie znałem intencji tego przekazu i napisałem w
 Barahin -i Ahmadiyya
 o
takich doktrynach, które były z nimi sprzeczne. To co napisałem przyczyniło się do ratującego honor uniewinnienia, ponieważ jeśli to objawienie, zawarte
w
 Barahin -i Ahmadiyya
, w którym zostałem kategorycznie określony jako Obiecany Mesjasz były moim własnym wymysłem, to nie sprzeciwiłbym się  pisał, że
tawaffa
oznacza branie w posiadanie ciała ludzkiego przez Boga Najwyższego, a raczej wszyscy oni są zgodni co do tego, że jeśli, dla przykładu,
napisano,
م ک دْ ز
 
ہ
 
یف و 
to nie oznacza to nic innego
 jak to, że Bóg przejął duszę Zaid w swoje posiadanie. Oczywiście, w
 Koranie
, termin ten został użyty w obu znaczeniach: albo, takim, że Bóg zabiera duszę w czasie snu, pozostawiając ciało na łóżku, a następnie umieszcza ją z powrotem w ciele, lub tak jak ma to miejsce w przypadku śmierci, kiedy to zabiera ja na zawsze i nie przywróci jej aż do Dnia
Zmartwychwstania. Jednak branie w posiadanie
 będzie zawsze odnosić sie do duszy, a nie do ciała.
 
Jest jeszcze jeden błąd często popełniany przez Ulemów, którzy się nam przeciwstawiają. Twierdzą oni, że termin
tawaffa
 
oznacza również sen. Niech Bóg okaże im miłosierdzie z tego powodu. Powinni oni wiedzieć, że
tawaffa
 nie oznacza snu, ani nigdy
nie był używany do określenia snu, ani w
 Koranie
,
ani w żadnej pracy leksykograficznej, ani w księgach zawierających
hadisy
. Termin
tawaffa
, jak już wspomniano powyżej,
ma tylko dwa znaczenia: po
 pierwsze, przejąć duszę na zawsze
-
znaczenie odnoszące się do śmierci, po drugie, przejęcie duszy na krótki okres, a następnie zwrócenie jej ciału, a przez to ostatnie należy rozumieć, że przejęcie duszy odnosi się do stanu snu i odnosi się do osoby, której dusza zostaje zabrana przez Boga podczas snu, tak jak to się dzieje w przypadku każdego z nas co noc, kiedy nasze ciało pozostaje na łóżko lub macie,  podczas gdy Bóg zabiera naszą duszę na całą noc lub
na dowolny okres na jaki zechce. W tym czasie
niemożliwe staje się korzystanie z naszej wolnej woli, w odniesieniu do działań podejmowanych przez duszę. Kiedy kończy się noc lub czas na jaki Bóg zdecydował się przejąć naszą duszę, dusza zostaje zwrócona ciału, co oznacza, że co noc umieramy i wracamy do życia rano. Jest to wyraźny przykład  przejmowania duszy w czasie snu, wydarzenie, które wszyscy obserwujemy i które możemy dostrzec na co dzień. I my, i nasi przeciwnicy, dobrze wiemy, że gdy nasza dusza zostaje w nocy przejęta, Bóg zabiera ją wszędzie tam, gdzie zechce, podczas gdy nasze ciało nie porusza się nawet o milimetr. Czy możemy

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->