Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
40Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bagaimana Mata Pelajaran Ekonomi Asas Dapat Meningkatkan Keterampilan Pelajar

Bagaimana Mata Pelajaran Ekonomi Asas Dapat Meningkatkan Keterampilan Pelajar

Ratings:
(0)
|Views: 3,466|Likes:
Published by amirazros
Mata pelajaran Ekonomi Asas merupakan satu daripada mata pelajaran di bawah kumpulan Teknik dan Vokasional untuk menengah atas. Kurikulum Ekonomi Asas digubal dengan tujuan memberi murid pemahaman teguh mengenai prinsip asas ekonomi bagi membantu murid memahami dunia moden dan membuat keputusan yang akan membentuk masa depan. Melalui mata pelajaran ini, murid dapat memahami masalah yang berpunca daripada sumber terhad dan membuat pilihan yang rasional tentang penggunaannya. Pemahaman ekonomi juga dapat membantu individu memainkan peranan sebagai pengguna dan pengeluar yang bertanggungjawab dalam masyarakat.
Mata pelajaran Ekonomi Asas merupakan satu daripada mata pelajaran di bawah kumpulan Teknik dan Vokasional untuk menengah atas. Kurikulum Ekonomi Asas digubal dengan tujuan memberi murid pemahaman teguh mengenai prinsip asas ekonomi bagi membantu murid memahami dunia moden dan membuat keputusan yang akan membentuk masa depan. Melalui mata pelajaran ini, murid dapat memahami masalah yang berpunca daripada sumber terhad dan membuat pilihan yang rasional tentang penggunaannya. Pemahaman ekonomi juga dapat membantu individu memainkan peranan sebagai pengguna dan pengeluar yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: amirazros on Oct 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2013

pdf

text

original

 
Falsafah dan Perkembangan PendidikanMalaysia (KPF 5012)
1.0Pengenalan
Mata pelajaran Ekonomi Asas merupakan satu daripada matapelajaran di bawah kumpulan Teknik dan Vokasional untuk menengahatas. Kurikulum Ekonomi Asas digubal dengan tujuan memberi muridpemahaman teguh mengenai prinsip asas ekonomi bagi membantu muridmemahami dunia moden dan membuat keputusan yang akan membentukmasa depan. Melalui mata pelajaran ini, murid dapat memahami masalahyang berpunca daripada sumber terhad dan membuat pilihan yangrasional tentang penggunaannya. Pemahaman ekonomi juga dapatmembantu individu memainkan peranan sebagai pengguna dan pengeluar yang bertanggungjawab dalam masyarakat.Selain itu murid juga dapat memahami dan menghargai fungsiserta peranan bank dan institusi kewangan lain di samping memperolehkemahiran mencari, memahami serta menilai maklumat yang berkaitandengan ekonomi. Dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yangdiperoleh, murid dapat memainkan peranan yang berkesan dan bermaknadalam kehidupan seharian.Sukatan pelajaran Ekonomi Asas dirancang dan digubal untukmenyumbang ke arah pembinaan insan yang baik, seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras denganhasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Ekonomi Asasdiperjelas dalam dua dokumen, iaitu Sukatan pelajaran dan HuraianSukatan pelajaran. Sukatan pelajaran menggariskan matlamat, objektif,penekanan dan kandungan kurikulum secara umum. Huraian Sukatanpelajaran memperincikan kehendak kurikulum Ekonomi Asas di manamaklumat tentang matlamat dan objektif kurikulum, penerangan ringkastentang kemahiran berfikir, kemahiran generik, strategi pengajaran danpembelajaran dan organisasi isi kandungan juga terkandung didalamnya.
1
 
Falsafah dan Perkembangan PendidikanMalaysia (KPF 5012)
2.0Latar Belakang Ekonomi Asas.
Mata pelajaran Ekonomi Asas adalah salah satu mata pelajaranelektif untuk Tingkatan IV dan V. Tujuan sukatan pelajaran Ekonomi Asasdigubal adalah untuk memberi murid pemahaman yang sewajarnyamengenai prinsip asas ekonomi bagi membantu mereka lebih memahamizaman kini yang lebih mencabar serta berteknologi. Selain itu, mereka juga dapat mempelajari bagaimana membuat keputusan dengan lebihtepat untuk memberikan impak yang positif untuk masa kini dan masaakan datang. Secara tidak langsung, mata pelajaran ini dapat membantumereka untuk memahami masalah yang berpunca daripada sumber terhad dan dapat membuat pilihan yang rasional tentangpenggunaannya. Apabila dilihat daripada aspek kepentingan secarakeseluruhannya, pemahaman ekonomi ini juga dapat membantu individutersebut dalam memainkan peranan sebagai pengguna dan pengeluar yang bertanggungjawab dalam masyarakat serta penglibatan merekadalam aktiviti pembangunan ekonomi negara dan perdaganganantarabangsa.
2.1Matlamat
Merujuk kepada matlamat kurikulum Ekonomi Asas ini, tujuansebenarnya mata pelajaran ini diwujudkan adalah untuk membekalkanmurid dengan pengetahuan dan kemahiran asas ekonomi. Selaindaripada itu, pembelajaran mata pelajaran ini juga dapat memupuk nilai-nilai murni dan serta semangat patriotik supaya mereka mempunyaikesedaran dan memahami masalah ekonomi yang berlaku di NegaraMalaysia khususnya. Apabila mereka memahami asas ekonomi ini,secara automatiknya mereka akan lebih menghargai sumbangan daripadasegala kegiatan ekonomi yang dijalankan serta menyelesaikan masalahekonomi yang melanda Negara ini dengan lebih berkesan danbertanggungjawab sebagai warganegara Malaysia.
2
 
Falsafah dan Perkembangan PendidikanMalaysia (KPF 5012)
2.2Objektif Mata Pelajaran
Objektif Kurikulum Ekonomi Asas adalah untuk membolehkanmurid mencapai beberapa aspek positif. Antaranya ialah untukmemastikan murid lebih memahami konsep dan prinsip asas ekonomibagi mengaplikasikan di dalam kehidupan seharian khususnya sebagaiseorang pengguna.Selain daripada itu, mata pelajaran ini juga memberi peluangkepada semua murid untuk mendapat pengetahuan dan bijak dalammenghubungkaitkan konsep dan prinsip asas mata pelajaran ini bagimemastikan mereka dapat menjadi pengguna yang bijak di dalammasyarakat.Objektif yang ketiga pula, lebih kepada memberi peluang kepadamurid dalam memupuk dan mengembangkan minat mereka di dalammata pelajaran ini. Apabila mereka mempunyai minat terhadap matapelajaran ini, maka mereka akan lebih terdedah kepada fenomenaekonomi Negara masa kini.Selain itu, mata pelajaran ini juga dapat memberi peluang kepadamurid untuk mengenalpasti sesuatu isu ekonomi disamping dapatmeningkatkan keprihatinan murid terhadap masalah dan isu semasa yangberkaitan dengan ekonomi samaada didalam atau diluar Negara.Murid juga dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran yangdipelajari semasa didalam kelas. Secara tidak langsung, mereka dapatberperanan sebagai pengguna, pengeluar, ahli masyarakat danwarganegara yang bijak, rasional dan bertanggungjawab.Akhir sekali, mata pelajaran ini dapat memberi kebaikan sekiranyamurid mengamalkan apa yang dipelajari serta menghayati nilai-nilai sosial.Ini juga dapat membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebihrasional dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan diri, keluarga,masyarakat dan Negara.
3

Activity (40)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sue Said liked this
Erma Khairi added this note
salam...minta tolong e-mailkan dokumen ini...saya nak buat sedikit rujukan.... thanks ^_^... zunnurainhana@yahoo.com
Nadfiz Nadia added this note
salam..boleh tolong e-mail kan dokumen ni utk rujukan saya...trima ksih nadfiz86@yahoo.com
Asdar Putra Amanah liked this
Mitchi Beezgurlz liked this
Saupi Mamat liked this
yasmin_omar_1 added this note
salam, boleh tolong e-mailkan juga dokumen ini untuk saya..terima kasih. minn_monn@yahoo.com.my
JennyRicaldeKon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->