Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Dissenting and concurring opinion on SC decision re: constitutionality of Cybercrime Law (Chief Justice Sereno)

Dissenting and concurring opinion on SC decision re: constitutionality of Cybercrime Law (Chief Justice Sereno)

Ratings: (0)|Views: 13,612 |Likes:
Published by Rappler Philippines
data from the Supreme Court
data from the Supreme Court

More info:

Published by: Rappler Philippines on Feb 24, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/07/2014

 
JN
IBNM F.Y. Ne. 9?===: -
GE]J
GJ]Z]
A. LK]KNK,
GY.,
jt b`. _jtktkenjrs
v.
\CJ
]JMYJ\BY[
EH
GZ]\KMJ,
jt b`. Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?=9;; -@ZK]
Ibred
M.
IKYBEFE,
_jtktkenjr
v
NB\KENB@ IZYJBZ
EH
KNXJ]\KFB\KEN,
jt b`. Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?==?8 -B@BI NF
ABABABCB
[BF B@BA),
jt b`. _jtktkenjrs
v.
EHHKMJ EH \CJ
_YJ]KLJN\,
jt b`. Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?==:; -
]JNB\EY \JEHK]\E L@
FZKNFENB KKK,
_jtktkenjr
v.
\CJ
JSJMZ\KXJ ]JMYJ\BY[,
jt b`. Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?==63 -B@JSBNLJY BLENK],
jt b`. _jtktkenjrs
v.
\CJ
JSJMZ\KXJ
]JMYJ\BY[,
jt b`. Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?==;2 -CEN. YB[AENL
X
_B@B\KNE,
_jtktkenjr
v. CEN.
_BRZK\E
N
EMCEB, GY.,
jt b`. Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?=<?6 -IBFENF B@[BN]BNF ABDBIB[BN
]JMYJ\BY[ FJNJYB@
YJNB\E A. YJ[J],
GY.,
jt b`. _jtktkenjrs
v. IJNKFNE
]KAJEN
M. BRZKNE KKK,
Yjspenljnt4
F.Y. Ne. 9?=<<? -
AJ@JNMKE
]
]\B. ABYKB,
jt b`. _jtktkenjrs
v. CEN.
_BRZK\E
EMCEB,
jt b`. Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?=<:= -NB\KENB@ ZNKEN
EH
GEZYNB@K]\]
EH \CJ
_CK@K__KNJ],
jt b`. _jtktkenjrs
v.
\CJ
JSJMZ\KXJ
]JMYJ\BY[,
jt b`. Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?=<:< -_BZ@
MEYNJ@KZ]
\. MB]\K@@E,
jt
b`.
_jtktkenjrs
v.
\CJ
CEN.
]JMYJ\BY[
EH
GZ]\KMJ,
jt b`. Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?=<8; -BN\CEN[ KBN A. MYZW,
jt b`. _jtktkenjrs
v. CK]
JSMJ@@JNM[ IJNKFNE
]
RZ~NE
KKK,
jt b`. Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?=:?2 -
_CK@K__KNJ
IBY
B]]EMKB\KEN, KNM.,
_jtktkenjr
v. CK]
JSMJ@@JNM[ IJNKFNE
]
BRZKNE KKK,
jt
b`.
Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?=:?; -IB[BN AZNB
YJ_YJ]JN\B\KXJ NJYK
G.
ME@AJNBYJ],
_jtktkenjr
v
\CJ
JSJMZ\KXJ ]JMYJ\BY[
_B
RZK\E EMCEB, GY.,
Yjspenljnt4
F.Y. Ne. 9?=:2: -NB\KENB@ _YJ]] M@ZI
EH \CJ
_CK@K__KNJ],
KNM.,
jt b`. _jtktkenjrs
v.
EHHKMJ EH \CJ
_YJ]KLJN\,
_YJ]KLJN\ IJNKFNE ]KAJEN
BRZKNE KKK, jt b`.,
Yjspenljnts4
F.Y. Ne. 9?=:23 -
_CK@K__KNJ KN\JYNJ\ HYJJLEA
B@@KBNMJ,
jt b`. _jtktkenjrs
v.
\CJ
JSJMZ\KXJ ]JMYJ\BY[,
jt b`. Yjspenljnts.
_reau`fbtjl7
HJIYZBY[
23,
9?2<
]JYJNE,
MG7
MENMZYYKNF
BNL LK]]JN\KNF
E_KNKEN
\cj
truj re`j
e
Menstktutkenb` @bw
ks
te
jhhjmt bn jquk`kirkua ijtwjjn butcerkty bnl `kijrty se tcbt rkfcts brj jxjrmksjl wktckn tcj hrbajwerd
e
tcj `bw bnl
tcj
`bws brj jnbmtjl wktc
luj
ljhjrjnmj
te
rkfcts.
Gustkmj Ksbfbnk
B
Mruz
2
2 ]BFBN
B
MYZW
MEN]\K\Z\KENB@
@BV
K 9???).
 
Menmurrknf bnl Lkssjntknf Epknken 9 F.Y. Nes. 9?===:,
jt b`.
 
Vcjn tcj twe etcjr irbnmcjs eh fevjrnajnt trbnsfrjss tcjkr kncjrjnt  pewjrs, ehtjn eut eh b wj``-kntjntkenjl zjb` tcbt mbusjs bn kaib`bnmj ijtwjjn butcerkty bnl `kijrty, kt ks tcj Meurt‛s se`jan luty te rjsterj tcj lj`kmbtj ib`bnmj tcbt cbs ijjn upsjt. \cks ks tcj lkhhkmu`t tbsd ijherj us new, knve`vknf bs kt lejs eur  pewjr eh gulkmkb` rjvkjw evjr bmts eh b mejqub` irbnmc. \cj tbsd ks meap`kmbtjl iy tcj mentjxt kn wckmc tcks tbsd ks te ij lksmcbrfjl7 b rbpkl`y jve`vknf knherabtken bnl meaaunkmbtkens tjmcne`efy, wckmc cbs ijjn bn jneraeus hermj her feel bs wj`` bs her jvk`. Aerjevjr, tcj Meurt ks hermjl te frbpp`j wktc tcj mcb``jnfj eh bpp`yknf, te tcj k``kaktbi`j myijrspbmj, `jfb` lemtrknjs tcbt cbvj cjrjteherj ijjn bpp`kjl en`y te hknktj pcyskmb` spbmj. Hertunbtj`y, wj cbvj tcj Menstktutken bs eur Nertc ]tbr bs wj try te nbvkfbtj mbrjhu``y tcj unmcbrtjl tjrrbkn eh myijrspbmj bs tcj brjnb eh tcj menh`kmt ijtwjjn hunlbajntb` rkfcts bnl `bw jnhermjajnt.
K menmur wktc tcj
 penjnmkb
 kn hknlknf unmenstktutkenb` ]jmtken 29 eh
Myijrmrkaj _rjvjntken Bmt
 en tcj rjb`-tkaj me``jmtken eh trbhhkm lbtb bnl ]jmtken 2; en tcj rjstrkmtken er i`emdknf eh bmmjss te meaputjr lbtb
. K b`se blept tcj
 penjnmkb
‛s lksmussken eh ]jmtkens 29 bnl 2;.
 K wrktj tcks ]jpbrbtj Epknken, cewjvjr, te jxp`bkn hurtcjr wcy rjb`-tkaj me``jmtken eh trbhhkm lbtb aby ij knlkspjnsbi`j kn mjrtbkn mbsjs, bs wj`` bs te jxp`bkn cew tcj nbturj eh trbhhkm lbtb
 pjr s
j unljrmuts bny jxpjmtbtken eh prkvbmy kn tcja. K b`se menmur wktc tcj penjnmkb‛s pbrtkb` knvb`klbtken eh ]jmtken <(m)(<)
 en `kij` knsehbr bs kt purperts te mrjbtj mrkaknb` `kbik`kty en tcj pbrt eh pjrsens wce rjmjkvj b `kij`eus pest bnl ajrj`y rjbmt te kt4
bnl eh ]jmtken 6, kn se hbr bs kt bpp`kjs te `kij`.
 
Cewjvjr, K lkssjnt hrea tcj
 penjnmkb
‛s upce`lknf eh ]jmtken 8 bs net unmenstktutkenb` kn b`` kts bpp`kmbtkens
. K hknl ]jmtken 8 te ij unmenstktutkenb` knsehbr bs kt bpp`kjs te myijr`kij` ijmbusj eh kts ‐mck``knf jhhjmt.‑ Cjnmj, K ba wrktknf tcks ]jpbrbtj Epknken b`se te jxp`bkn ay lkssjnt en tcks kssuj.
K hknl tcj rjst eh tcj menstktutkenb` mcb``jnfjs net prepjr her b prj-jnhermjajnt gulkmkb` rjvkjw bnl tcjrjherj lksaksski`j.
K.
 
\
CK]
M
EZY\ AB[ JA_@E[ B
_
YJ
-J
NHEYMJAJN\
G
ZLKMKB@
Y
JXKJV EH \CJ
[IJYMYKAJ
 _
 YJXJN\KEN
 B
M\ 
.
Bs lkstknfukscjl hrea tcj fjnjrb` netken eh gulkmkb` pewjr, tcj pewjr eh  gulkmkb` rjvkjw jspjmkb``y rjhjrs te ietc tcj butcerkty bnl tcj luty eh tcks Meurt te ljtjraknj wcjtcjr b irbnmc er bn knstruajntb`kty eh fevjrnajnt cbs bmtjl ijyenl
 
Menmurrknf bnl Lkssjntknf Epknken = F.Y. Nes. 9?===:,
jt b`.
 
tcj smepj eh tcj `bttjr‛s menstktutkenb` pewjrs.
9
 Kt knm`uljs tcj pewjr te rjse`vj mbsjs kn wckmc tcj menstktutkenb`kty er vb`klkty eh bny trjbty, kntjrnbtkenb` er jxjmutkvj bfrjjajnt, `bw, prjskljntkb` ljmrjj, prem`babtken, erljr, knstrumtken, erlknbnmj, er rjfu`btken ks kn qujstken.
=
 \cks pewjr, hkrst vjrib`kzjl kn tcj sjaknb` mbsj
 Abriury v. Ablksen
,
<
 cbs ijjn jxjrmksjl iy tcj _ck`kppknj ]uprjaj Meurt sknmj 2;?9.
:
 \cj 2;=8 mbsj
 Bnfbrb v. J`jmterb` Meaakssken
 jxcbustkvj`y lksmussjl tcj menmjpt bs he``ews7
8
 
\cj sjpbrbtken eh pewjrs ks b hunlbajntb` prknmkp`j kn eur systja eh fevjrnajnt. Kt eitbkns net tcreufc jxprjss prevksken iut iy bmtub` lkvksken kn eur Menstktutken.
Jbmc ljpbrtajnt eh tcj fevjrnajnt cbs jxm`uskvj mefnkzbnmj eh abttjrs wktckn kts gurkslkmtken, bnl ks suprjaj wktckn kts ewn spcjrj.
Iut kt lejs net he``ew hrea tcj hbmt tcbt tcj tcrjj pewjrs brj te ij djpt sjpbrbtj bnl lkstknmt tcbt tcj Menstktutken kntjnljl tcja te ij bise`utj`y unrjstrbknjl bnl knljpjnljnt eh jbmc etcjr.
 \cj Menstktutken cbs prevkljl her bn j`bierbtj systja eh mcjmds bnl ib`bnmjs te sjmurj meerlknbtken kn tcj werdknfs eh tcj vbrkeus ljpbrtajnts eh tcj fevjrnajnt.
x x x.
Bnl tcj gulkmkbry kn turn, wktc tcj ]uprjaj Meurt bs tcj hknb` briktjr, jhhjmtkvj`y mcjmds tcj etcjr ljpbrtajnts kn tcj jxjrmksj eh kts pewjr te ljtjraknj tcj `bw, bnl cjnmj te ljm`brj jxjmutkvj bnl `jfks`btkvj bmts vekl kh vke`btkvj eh tcj Menstktutken.
x x x x Bs bny cuabn prelumtken,
eur Menstktutken
 ks eh meursj `bmdknf  pjrhjmtken bnl pjrhjmtkik`kty, iut bs aumc bs kt wbs wktckn tcj pewjr eh eur  pjep`j, bmtknf tcreufc tcjkr lj`jfbtjs te se prevklj, tcbt knstruajnt
wckmc ks tcj jxprjssken eh tcjkr sevjrjkfnty cewjvjr `kaktjl, cbs jstbi`kscjl b rjpui`kmbn fevjrnajnt kntjnljl te epjrbtj bnl hunmtken bs b cbraenkeus wce`j, unljr b systja eh mcjmds bnl ib`bnmjs, bnl suigjmt te spjmkhkm `kaktbtkens bnl rjstrkmtkens prevkljl kn tcj sbkl knstruajnt. \cj Menstktutken sjts hertc kn ne unmjrtbkn `bnfubfj tcj rjstrkmtkens bnl `kaktbtkens upen fevjrnajntb` pewjrs bnl bfjnmkjs. Kh tcjsj rjstrkmtkens bnl `kaktbtkens brj trbnsmjnljl kt weu`l ij knmenmjkvbi`j kh tcj Menstktutken cbl net prevkljl her b ajmcbnksa iy wckmc te lkrjmt tcj meursj eh fevjrnajnt b`enf menstktutkenb` mcbnnj`s, her tcjn tcj lkstrkiutken eh pewjrs weu`l ij ajrj vjrikbfj, tcj ik`` eh rkfcts ajrj jxprjsskens eh sjntkajnt, bnl tcj prknmkp`js eh feel fevjrnajnt ajrj pe`ktkmb` bpetcjfas.
 Mjrtbkn`y, tcj `kaktbtkens bnl rjstrkmtkens jaielkjl kn eur Menstktutken brj rjb` bs tcjy sceu`l ij kn bny `kvknf menstktutken. Kn tcj Znktjl ]tbtjs wcjrj ne jxprjss menstktutkenb` frbnt ks heunl kn tcjkr menstktutken, tcj  pessjssken eh tcks aeljrbtknf pewjr eh tcj meurts, net te spjbd eh kts cksterkmb` erkfkn bnl ljvj`epajnt tcjrj, cbs ijjn sjt bt rjst iy pepu`br bmqukjsmjnmj her b  pjrkel eh aerj tcbn enj bnl b cb`h mjnturkjs. Kn eur mbsj,
tcks aeljrbtknf pewjr ks frbntjl, kh net jxprjss`y, iy m`jbr kap`kmbtken hrea sjmtken 9 eh brtkm`j XKKK eh eur Menstktutken.
 
9
 ]jj
7
Mcbvjz v. Gulkmkb` bnl Ibr Meunmk`
, F.Y. Ne. 9?99<9, 26 Gu`y 9?29, 868 ]MYB :6;4
\bfe`kne v. Ceusj eh  Yjprjsjntbtkvjs J`jmterb` \rkiunb`
, F.Y. Ne. 9?99?9, 2; Abrmc 9?2=4
Futkjrrjz v. Ceusj eh Yjprjsjntbtkvjs Meaakttjj en Gustkmj
, F.Y. Ne. 2;=<:;, 2: Hjirubry 9?22, 8<= ]MYB 2;34
Hrbnmksme v. Ceusj eh Yjprjsjntbtkvjs
, <8? _ck`. 3=? (9??=)4
 Ljajtrkb v. B`ib
, 9=9 _ck`. 999 (2;36).
=
 M
EN]\K\Z\KEN
,
 
Brt. XKKK, ]jm. 9(b).
<
 : Z.]. 2=6 (23?=).
:
 Hrbnmksme v. Ceusj eh Yjprjsjntbtkvjs
, suprb netj 9 (mktknf
Z.]. v. Bnf \bnf Ce
, <= _ck` 2 T2;99Q4
 AmLbnkj` v.  Bpbmki`j
, <9 _ck` 6<; T2;99Q4
Menmjpmken v. _brjljs
, <9 _ck` :;; T2;92Q4
 Kn rj _rbutmc
, 2 _ck`. 2=9 T2;?9Q4 bnl
Mbsbnevbs v. Cerl 
, 3 _ck` 29: T2;?6Q).
8
 Bnfbrb v. J`jmterb` Meaakssken
, 8= _ck`. 2=;, 2:8-2:3 (2;=8).

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->