Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chương 1 Số phức và Hàm giải tích

Chương 1 Số phức và Hàm giải tích

Ratings: (0)|Views: 1,330 |Likes:
Published by chuong01

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: chuong01 on Oct 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
Số phức and hàm giải tích (analytic function)nick yahoo: chuong3a , mail:chuong2a@gmail.com1/ Số phức (complex number): z x + iy ...................................................................... 2Dạng cực (polar form) của số phức (polar form of complex number) : ....................... 2* Nhân và chia số phức dưới dạng mũ: .....................................................................................4Căn lũy thừa phân của số phức: ............................................................................... 5* Ngiệm đa thức: ....................................................................................................................... 54/ Công thức nghiệm pt bậc 3: ..................................................................................................63/ Các tính chất của hàm giải tích: ...............................................................................................164/ Các hàm cấp: .......................................................................................................................171/ Hàm mũ: .............................................................................................................................172/ Hàm lượng giác: ...................................................................................................................183/ Hàm hypebon: .................................................................................................................... 184/ Hàm logarit: ....................................................................................................................... 195/ Hàm lũy thừa tổng quát: .................................................................................................. 196/ Hàm lượng giác ngược và hàm hypebon ngược: .................................................................20.................................................................................................................................................21.................................................................................................................................................21.................................................................................................................................................24.................................................................................................................................................25................................................................................................................................................26.................................................................................................................................................26.................................................................................................................................................26................................................................................................................................................27................................................................................................................................................28.................................................................................................................................................29.................................................................................................................................................30.................................................................................................................................................31.................................................................................................................................................31.................................................................................................................................................32.................................................................................................................................................33..................................................................................................................................................34.................................................................................................................................................35.................................................................................................................................................35.................................................................................................................................................36.................................................................................................................................................36..................................................................................................................................................36.................................................................................................................................................38.................................................................................................................................................391
 
1/ Số phức (complex number):z
=
x + iyKhác với số thực được biểu diễn trên trục Ox (ko gian 1 chiều), số phức được biểu diễn trênmặt phẳng phức (ko gian 2 chiều).Mặt phẳng phức gồm 2 trục: trục thực Ox (trục nằm ngang) từ –∞
+∞ vàtrục ảo Oy (trục đứng) đi từ –i∞
+i∞Đồ thị hàm 2 biến thực y
=
f(x) (hay f(x, y)
=
c) được biểu diễn trong mặt phẳng OxyĐồ thị hàm 2 biến phức w
=
f(z) (hay f(z, w)
=
c)
( )
zxiy,wuiv
= + = +
được biểu diễntrong không gian 4 chiều: trục Ox, Oy, Ou, Ov. Nhưng ta sẽ ko xét đồ thị hàm 1 biến phứctrong không gian 4 chiều mà sẽ xét trong 2 mặt phẳng riêng: mặt phẳng Oxy và ánh xạ là mặt phẳng Ouv. Vấn đề này sẽ khảo sát tiếp trong chương phép biến hình bảo giác trong mặt phẳng.Tương tự, đồ thị hàm 3 biến phức w
=
f(z, t) (hay f(w, z, t)
=
c) được biểu diễn trong khônggian 6 chiều. thầy cô nào biết về phép biến hình bảo giác trong không gian 3 chiều và khônggian n chiều thì chỉ em với, vì trong giáo trình này ko có. Nhân và chia số phức: cho 2 số phức:
( ) ( ) ( ) ( )
11122212112212121212
zxiy,zxiyz.zxiy.xiyx.xy.yiy.xx.y
= + = += + + = +
Số nghịch đảo nhân:
1
z
thỏa điều kiện
( )
1 1
z.z 1 De tìm z u,v u iv, ta viet:
= = = +
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )( ) ( )
( )
( )( ) ( )
1222212222222211221112121222222
z.zx,y.u,vxiy.uiv1,0x.uy.viy.ux.v1,0x.u.yy.vy1x.uy.v121:v.x+yyy.ux.v0y.u.xx.v02yxxiyv,uzz0xyxyxyxyxiy.xiyzxxyyz.zzxy
= = + + = ⇒ + + ==== + =+ == = = + + + ++ += = =+
( )
1212222222222
yxxyiz0xyxy
  +  + +  
Số phức liên hợp:Chozxiythìzxiy
= + =
được gọi là số liên hợp của zModun:
22
zxiyzxy
= + = +
. Các số phức (complex numbers) nằm trên (lie) vòngtròn bán kính (radial) R tâm z
o
(lie on round and round radius R center z
o
) thỏa phương trình(there is equation):
( ) ( )
22ooo
zzRxxyy
= + =
Dạng cực (polar form) của số phức (polar form of complex number) :
( )
yzxiyrcosisinVoirz;arctgx
 = + = θ+ θ = θ=  
Mỗi (each) giá trị (values) của θ gọi là (get call) 1 acgument của z và tập tất cả các giá trị đó(all of those values tome) kí hiệu là argzEach riches value of get θ called 1 acgument of zGiá trị chính của argz, kí hiệu là Argz, là giá trị duy nhất θ sao cho
π< θ< π
( )
argzArgz2nnZ
= + π
2
 
Dạng mũ:
i
ecosisin
θ
= θ+ θ
( ) ( )( ) ( )
i2ii2i2
yz1x1,y0tg02e2iisin2i1xyz1x1,y0tg0ecosiisini1xyzxiyix0,y1tgecosiisiniix222yzxiyix0,y1tgx2ec
cos
ππππ
= = = θ= = θ= π= π + π == = = ⇒ θ = = ⇒ θ = π= π + π = π π π = + = = = θ= = +θ = = + =  π= + = = = θ= = ∞⇒ θ = =
osiisinii22
π π + =   
( )( )( )( )
zxiy,ifx0,y00namtronggocphantuthu12ifx0,y0namtronggocphantuthu22ifx0,y0namtronggocphantuthu32ifx0,y00namtronggocphantuthu42
π= + > > θθπ< > θπ θπ< < ⇒ πθθπ> < θθ
( )
3i2n4
y1VD:1/z1iarctgnarctgnnr2x143Vi:x0,y0Argz2chonn2244z1i2.etgntg1arctg1n444y32/z33iarctgnarctgnnr32x34:
π + π  
π= θ= + π = + π = + π =π π π< < πθθ = = − π = =π π π   = = + π = = = + π    π= + ⇒ θ= + π = + π = + π =
( )
i2n4
x0,y00Argzchonn024z33i32.e
π + π  
π π> > θθ = = == + =
3

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
NguyenVan Quyet liked this
Ikaros Angeloid liked this
Wind Cloud liked this
hieudm45 liked this
Le Duy Hien liked this
kelluvphuong liked this
Anh Pham liked this
Doanvan LE liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->