Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teoryang Klasismo

Teoryang Klasismo

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 24,427|Likes:
Published by monmon31

More info:

Published by: monmon31 on Oct 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

 
 Teoryang Klasismo/Klasisismov Ang layunin ng panitikan ay maglahad ng mga pangyayaring payak,ukol sa pagkakaibang estado sa buhay ng dalawang nag-iibigan, karaniwan ang daloy ngmga pangyayari,matipid at piling-pili sa paggamit ng mga salita at laging nagtataposnang may kaayusan. Teoryang Humanismov Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo;ay binibigyangtuonang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talentoatbp. Teoryang Imahismov Ang layunin ng panitikan ay gumamit ng mga imahen na higit namaghahayag sa mgadamdamin, kaisipan, ideya, saloobin at iba pang nais na ibahagi ngmay-adka na higitna madaling maunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita.Sa halip napaglalarawan at tuwirang maglalahad ng mga imahen na layongilantad ang totoongkaisipan ng pahayag sa loob ng panitikan. Teoryang Realismov Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan atnasaksisan ng may-akda sakanyang lipunan. Samakatuwid, ang panitikan ay hango sa totoongbuhay ngunit hindituwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng may-akda ang kasininganat pagkaefektibong kanyang sinulat. Teoryang Feminismov Ang layunin ng panitikan ay magpakilala ng mga kalakasan atkakayahang pambabae atiangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Madalingmatukoy kung ang isangpanitikan ay feminismo sapagkat babae o sagisag babae angpangunahing tauhan ayipimayagpag ang mabubuti at magagandang katangian ng tauhan. Teoryang Arkitaypalv Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga mahahalagang bahaging akda sapamamagitan ng mga simbolo. Ngunit hindi basta-basta masusuri angmga simbolismosa akda. Pinakamainam na alamin muna ang kabuuang konsepto attema ng panitikan
 
sapagkat ang mga simbolismong napapaloob sa akda ay magkaugnaysa isa’t isa. Anglahat ng simbolismo ay naaayon sa tema at konseptong ipinapakilalang may-akda samga mambabasa. Teoryang Formalismo/Formalistikov Ang layunin ng panitikan ay iparating sa mambabasa ang nais niyangipaabot gamit angkanyang tuwirang panitikan. Samakatuwid, kung ano ang sinasabi ngmay-akda sakanyang panitikan ang siyang nais niyang ipaabot sa mambabasa –walang labis atwalang kulang. Walang simbolismo at hindi humihingi ng higit namalalimang pagsusuri’tpang-unawa. Teoryang Saykolohikal/Sikolohikalv Ang layunin ng panitikan ay ipaliwanag sa pamamagitan ngpagpapakita ng mga salig(
factor 
) sa pagbuo ng naturang
behavior 
(pag-uugali, paniniwala,pananaw, pagkatao)sa isang tauhan sa kanyang akda. Ipinakikita sa akda na ang tao aynagbabago onagkakaroon ng panibagong
behavior 
dahil may nag-udyok na mabagoo mabuo ito. Teoryang Eksistensyalismov Ang layunin ng panitikan ay ipakita na may kalayaan ang tao napumili o magdesisyonpara sa kanyang sarili na siyang pinakasentro ng kanyang pananatili samundo (
humanexistence
). Teoryang Romantisismov Ang layunin ng teoryang ito ay ipamalas ang iba’t ibang paraan ngtao o sumasagisag satao sa pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa at mundongkinalakhan.Ipinakikita rin sa akda na gagawin at gagawin ng isang nilalang anglahat upangmaipaalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o bayangnapupusuan. Teoryang Markismo/Marxismov Ang layunin ng teoryang ito ay ipakita na ang tao o sumasagisag satao ay may sarilingkakayahan na umangat buhat sa pagdurusang dulot ng pang-ekononiyang kahirapan atsuliraning panlipunan at pampulitika. Ang mga paraan ng pag-ahonmula sa kalugmukan
 
sa adka ay nagsisilbing modelo para sa mga mambabasa. Teoryang Sosyolohikalv Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kalagayan at suliraningpanlipunan ng lipunangkinabibilangan ng may-akda. Naipakikita rito ang pamaraan ng mgatauhan sa pagsugposa suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mgamambabasa samagpuksa sa mga katulad na suliranin. Teoryang Moralistikov Ang layunin ng panitikan ay ilahad ang iba’t ibang pamantayangsumusukat sa moralidadng isang tao – ang pamantayan ng tama at mali. Inilalahad din nito angmga pilosopiya oproposisyong nagsasaad sa pagkatama o kamalian ng isang kilos ougali ayon sapamantayang itinakda ng lipunan. Sa madaling sabi, ang moralidad aynapagkakasunduan ayon na rin sa kaantasan nito. Teoryang Bayograpikalv Ang layunin ng panitikan ay ipamalas ang karanasan o kasagsagansa buhay ng mayakda.Ipinahihiwatig sa mga akdang bayograpikal ang mga bahagi sa buhayng mayakdana siya niyang pinakamasaya, pinakamahirap, pinakamalungkot atlahat ng mga“pinaka” na inaasahang magsilbing katuwang ng mambabasa sakanyang karanasan samundo. Teoryang Queerv Ang layunin ng panitikan ay iangat at pagpantayin sa paningin nglipunan sa mga
homosexual
. Kung ang mga babae ay may feminismo ang mgahomosexual naman ayqueer. Teoryang Historikalv Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang karanasan ng isang lipi ngtao na siyangmasasalamin sa kasaysayan au bahagi ng kanyang pagkahubog. Naisdin nitong ipakitana ang kasaysayan ay bahagi ng buhay ng tao at ng mundo. Teoryang Kulturalv Ang layunin ng panitikan ay ipakilala ang kultura ng may-akda samga hindi nakakaalam.Ibinabahagi ng may-akda ang mga kaugalian, paniniwala at tradisyonminana at ipasa

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
Evelyn Funelas liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Chancel Cabulao added this note
ayos to maraming student ang matutulungan ng dahil dito !
Anna Pondavilla Pagaran liked this
Michael Hildawa Manansala added this note
4 - St. JEROME
Princess April Pasumbal added this note
it help do my assignments thank you
Wilmor Gonzales added this note
......angel_gonz! mds mafians! thanks sa learnings and info,buti my scribd.
Alan June Icaonapo liked this
Leslie Abalos Calura Elevado liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->