Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Konkurs granične policije BiH za kadete

Konkurs granične policije BiH za kadete

Ratings:

4.71

(7)
|Views: 44,384 |Likes:
Published by Hskando
Ovdje vidite kopiju web stranice granične policije na kojoj se vide datumi testiranja, vremenski period koliko to traje, te redosljed samog testiranja. Nije isključeno da granična policija uvede izmjene istih na sljedečim testiranjima.
Ovdje vidite kopiju web stranice granične policije na kojoj se vide datumi testiranja, vremenski period koliko to traje, te redosljed samog testiranja. Nije isključeno da granična policija uvede izmjene istih na sljedečim testiranjima.

More info:

Published by: Hskando on Feb 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

 
Bosna i HercegovinaMinistarstvo sigurnosti
Granična policija
 
Босна и ХерцеговинаМинистарство безбједности
 Гранична полиција 
Poštovani posjetioci, Internet prezentaciju Granične policije BiH možete pogledati na adresihttp://www.granpol.gov.ba.Поштовани посјетиоци, Интернет презентацију Граничне полиције БиХ можете погледатина адреси http://www.granpol.gov.ba.
 
25.01.2008. - Obavijest
Spisak kandidata za zdravstveni pregledObavještavaju se svi kandidati sa spiska da će se zdravstveni pregled obaviti sukladno navedenimterminima. Pregled će se izvršiti u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika organa za unutrašnje posloveBiH - Sarajevo, ul. Alije Isakovića 3 sa početkom u navedenim terminima. Zavod se nalazi kod Narodne banke i zgrade Federalnog MUP-a. Svi kandidati su dužni da se jave u tačno navedeno vrijeme, te sasobom
obavezno
ponesu dokument za identifikaciju. Kandidati prije pregleda ne smiju ništa jesti, niti piti, izuzev nezaslađenog čaja.
03.01.2008. - Obavijest
Spisak kandidata koji se pozivaju na provjeru-test vještine plivanja 22.01.2008. godineObavještavaju se svi kandidati sa spiska da će se provjera - test vještine plivanja obaviti u HoteluHolivud (Hotel Hollywood, Ulica Dr. Pintola 23, Ilidža, 71000 Sarajevo), dana 22.01.2008. godine, sa početkom u 10:00 sati. Kandidati su dužni da se pridržavaju termina i vremena određenog za provjeruvještine plivanja.
20.12.2007. - Obavijest
Spisak kandidata koji se pozivaju na intervju 27.12.2007. godineObavještavaju se svi kandidati sa spiska da obavezno ponesu dokument za indentifikaciju. Intervju će seodržati u prostorijama Policijske Akademije na Vracama-Sarajevo, u paviljonu "A" sa početkom u10:00h. Kandidati su dužni da se pridržavaju navedenog termina predviđenog za intervju. Parking prostor nije osiguran.
14.12.2007. - Obavijest
Spisak kandidata koji se pozivaju na intervju 19.12.2007. i 26.12.2007. godineObavještavaju se svi kandidati sa spiska da obavezno ponesu dokument za indentifikaciju. Intervju će seodržati u Policijskoj Akademiju Vraca, ulica Dobojska br. 32. U krug akademije mogu ući samokandidati za testiranje. Parking prostor nije osiguran.
 
11.12.2007. - Obavijest
Spisak kandidata koji se pozivaju na intervju 17.12.2007. i 18.12.2007. godineObavještavaju se svi kandidati sa spiska da obavezno ponesu dokument za indentifikaciju. Intervju će seodržati u Policijskoj Akademiju Vraca, ulica Dobojska br. 32. U krug akademije mogu ući samokandidati za testiranje. Parking prostor nije osiguran.
27.11.2007. - Obavijest
Spisak kandidata koji su položili Test opšteg znanja i Esej testObavještavaju se kandidati sa spiska da će naredna faza testiranja (morfološki status i provjeramotoričkih sposobnosti) biti održan sukladno terminima navedenim u spiskovima. Provjera će se izvestiu Suhodolu kod Tarčina. Svi kandidati su dužni sa sobom ponijeti dokument za identifikaciju, sportskuopremu (trenerka, patike). Također je potrebno sa sobom ponijeti i hranu za nevedeni dan jer ista nijeosigurana.Svi kandidati moraju se pridržavati navedenih termina i satnica.
11.10.2007. - Obavijest
Obavještavaju se svi kandidati koji su zadovoljili uslove konkursa da će se testiranje kandidata iz testaopšteg znanja i Esej testa održati dana 27.10.2007.god. (subota) u 12,00 časova, istovremeno u petgradova prema priloženim spiskovima.Sarajevo, Mašinski fakultet, Vilsonovo šetalište br.9Banja Luka, Policijska akademija, Bulevar Vojvode Živojina Mišića br.10.aTuzla, Filozofski fakultet, ZAVNOBIH-a br.A13Mostar, Pravni fakultet, Matice Hrvatske bb"Livno, Srednja strukovna škola ""Silvije Strahimir Kranjčević""" Napomena: Obavještavaju se svi kandidati da na dan testiranja obavezno ponesu dokument zaidentifikaciju i hemijsku olovku. Zabranjuje se unošenje mobilnih telefona u prostorije za testiranje.Raspored kandidata po mjestu testiranja možete vidjeti ovdje:SarajevoBanjalukaMostar LivnoTuzlaDownload kompletne obavijesti sa spiskovima kandidata
Download - Aplikacijski obrazacDownload - OglasBroj: 18-05-2-34-11-1712/07.Dana, 16.07.2007. godine
 Na osnovu člana 49. i člana 123. stav 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine(«Službeni glasnik BiH», broj 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06) i tačke II Odluke o imenovanju Komisije
 
za izbor V klase kadeta Granične policije Bosne i Hercegovine (broj: 18-05-1-34-11-1629/07 od12.07.2007. godine) Komisija za izbor kadeta Granične policije Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e
JAVNI OGLAS ZA UPIS KADETAU CENTAR ZA OBUKU GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINEI
Granična policija Bosne i Hercegovine vrši upis i prijem kadeta u Centar za obuku Granične policijeBosne i Hercegovine, kako slijedi:- 100 (stotinu) kadeta sa najmanje IV (četvrtim) stepenom školske spreme za prvi nivo učinu «policajac» u slijedeće organizacione jedinice:
Terenski ured Jug - ukupno 21 polaznika, od čega u:
a) Jedinicu GP Trebinje sa sjedištem u Trebinju 8 (3B, 2S, 2H, 1O) b) Jedinicu GP Neum sa sjedištem u Neumu 2 (1H, 1B)c) Jedinicu GP Doljani sa sjedištem u Čapljini 8 (4S, 2B,2H)d) Jedinica GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Čapljini 3 (2S, 1H)
Terenski ured Zapad - ukupno 25 polaznika, od čega u:
a) Jedinicu GP Gorica sa sjedištem u Grudama 6 (4B, 1S, 1O) b) Jedinicu GP Kamensko sa sjedištem u Tomislavgradu 6 (3B, 2S, 1H)c) Jedinicu GP Strmica sa sjedištem u Bosanskom Grahovu 6 (4S, 2B)d) Jedinicu GP Izačić sa sjedištem u Bihaću 4 (1B, 1H, 1S, 1O)e) Jedinica GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Bosanskom Grahovu 3 (1B, 1S, 1H)
Terenski ured Sjeverozapad - ukupno 20 polaznika, od čega u:
a) Jedinicu GP Velika Kladuša sa sjedištem u Velikoj Kladuši – 6 (3S, 1B, 2H) b) Jedinicu GP Dobrljin sa sjedištem u Novom Gradu 5 (3S, 1B, 1H)c) Jedinicu GP Gradiška sa sjedištem u Gradišci 7 (3B, 2S, 1O, 1H)d) Jedinicu GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Gradišci 2 (2B)
Terenski ured Istok- ukupno 25 polaznika, od čega u :
a) Jedinicu GP Zvornik sa sjedištem u Zvorniku 7 (6B, 1O) b) Jedinicu GP Višegrad sa sjedištem u Višegradu 11(4H, 3B, 4S)c) Jedinicu GP Hum sa sjedištem u Foči 4 (2B, 1H, 1S)d)
 
Jedinicu GP za podršku i kontrolu sa sjedištem u Višegradu – 3 ( 3B) 
Terenski ured Sjeveroistok-ukupno 4 polaznika, od čega u: 
a) Jedinicu GP Orašje sa sjedištem u Orašju 2(1B, 1H)b) Jedinicu GP Bijeljina sa sjedištem u Bijeljini 2(2B) 
Terenski ured za Aerodrome -ukupno 5 polaznika, od čega u:
a) Jedinicu GP Aerodrom Sarajevo sa sjedištem u Sarajevu 2 (2B) b) Jedinicu GP Aerodrom Banja Luka sa sjedištem u Banja Luci 1 (1S)c) Jedinicu GP Aerodrom Mostar sa sjedištem u Mostaru 2 (1H, 1S)

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Almin Halilovic liked this
Armin Majetic added this note
moze li se ovo kako sknuti...mislim u PDF formatu
Adisa Nukic liked this
Aldin Velagic liked this
Aldin Velagic liked this
Natalia Vukovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->