Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CaietEnglezaIncepatori

CaietEnglezaIncepatori

Ratings: (0)|Views: 722|Likes:
Published by ady

More info:

Published by: ady on Oct 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
Cadrul general al cursului:Tematica
ş
i bibliografia
de anul I încep
ă
tori au ca scop în
ţ
elegerea de c
ă
tre studen
ţ
i a structurilor de baz
ă
alelimbii engleze, de la simplu la complex, în privin
ţ
a gramaticii, vocabularului
ş
i situa
ţ
iilor comunica
ţ
ionale.Studen
ţ
ii vor parcurge toat
ă
materia indicat
ă
, dup
ă
cel pu
ţ
in una dintre c
ă
ţ
ile men
ţ
ionate în bibliografie sau dup
ă
 alte cursuri de studiul limbii engleze pe care le au la dispozi
ţ
ie. Ei vor avea de asemenea obliga
ţ
ia de a realiza
un caiet de lucru
care trebuie s
ă
cuprind
ă
o tratare succint
ă
a tuturor temelor teoretice indicate (de la
1
la
1
4)
ş
iexerci
ţ
iile men
ţ
ionate la fiecare tem
ă
. Studen
ţ
ii nu se vor putea prezenta la examinarea scris
ă
ă
ă
acest caiet, îns
ă
elnu va constitui parte din nota de examen.
Structura cursului:Tema
1
: No
ţ
iuni de vocabular:
What is your name? How old are you? Saluturi (Greetings). Zilele s
ă
 pt
ă
mânii
ş
ilunile anului (Days, Months). Numerele (Numbers). Membri familiei (Family Members).
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
Prezentul simplu al verbelor TO BE, TO HAVE
ş
i TO DO. Pronumele în nominativ (the Nominative Pronoun).
 Exerci
ţ
iu:
Describe your family members.
 Tema 2:
 
No
ţ
iuni de vocabular:
What is this? There is, There are. Prezentarea (Introducing Oneself). Adresa
ş
inum
ă
rul de telefon (Address and Telephone Number). Culorile (the Colours). Casa (the House).
No
ţ
iuni degramatic
ă
:
Articolul (the Article). Pluralul substantivelor (the Plural of Nouns). Adjectivul (the Adjective).Întreb
ă
ri disjunctive (Tag Questions).
Exerci
ţ
iu:
Self-presentation
Tema 3:
 
No
ţ
iuni de vocabular:
What time is it? What is he like? Who? whose? whom? Can, may, must. Clasa,
ş
coala (the Classroom, the School). Meseriile (Jobs).
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
Pronumele (the Pronoun). Genitivulsubtantivelor (the Genitive of Nouns). Compara
ţ
ia adjectivelor (the Degrees of Comparison). Principalele prepozi
ţ
ii (the Main Prepositions).
Exerci
ţ
iu
:
Why are you in this faculty?
Tema 4:
 
No
ţ
iuni de vocabular:
How is the weather? Shapes and materials. To be able to, To be allowed to, Tohave to, To be going to, To be about to, To be to. Corpul omenesc (the Human Body). Îmbr 
ă
c
ă
mintea (theClothes).
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
 Numeralul (the Numeral). Genul substantivelor (the Gender of Nouns). Adverbul(the Adverb). Modul imperativ (the
 
Imperative Mood).
Exerci
ţ
iu
:
What are you going to wear tonight?
 Tema 5:
 
No
ţ
iuni de vocabular:
Verbe de ac
ţ
iune (Action Verbs). Mâncare (Food and Restaurants).
No
ţ
iuni degramatic
ă
:
Prezentul simplu
ş
i continuu (Present Simple and Continuous).
Exerci
ţ
ii:
Text de citit
ş
i tradus.
Tema 6:
 
No
ţ
iuni de vocabular:
Going into town, Shopping. Magazine (Types of Shops).
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
Prezentul simplu
ş
i continuu (Present Simple and Continuous).
Exerci
ţ
iu:
Write about your native town.
Tema 7:
 
No
ţ
iuni de vocabular:
Into the Village. Plante (cereals, flowers, trees, fruits, vegetables). Animale (Wildand Domestic Animals).
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
Viitorul (Future Simple and Continuous).
Exerci
ţ
iu:
Write abouta day at the countryside.
 Tema 8:
 
No
ţ
iuni de vocabular:
At the Postoffice. Mail Services.
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
Trecutul verbelor TOBE, TO HAVE si TO DO. Substantivul (the Noun).
Exerci
ţ
ii:
Text de citit
ş
i tradus. Practica vocabularului.
Tema 9.
 
No
ţ
iuni de vocabular:
At the Postoffice. The Telephone.
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
Trecutul (Past TenseSimple and Continuous). Articolul (the Article).
Exerci
ţ
ii:
Text de citit
ş
i tradus. Practica vocabularului.
Tema
1
0:
 
No
ţ
iuni de vocabular:
At the Railway Station.
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
Trecutul (Past Tense Simpleand Continuous). Adjectivul (the Adjective).
Exerci
ţ
ii:
Text de citit
ş
i tradus. Practica vocabularului.
Tema
11
:
 
No
ţ
iuni de vocabular:
At the Airport.
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
Present Perfect Simple and Continuous.
 Exerci
ţ
ii:
Text de citit
ş
i tradus. Practica vocabularului.
Tema
1
2:
 
No
ţ
iuni de vocabular:
Searching for a Job.
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
Present Perfect and Past Tense.
Exerci
ţ
ii:
Text de citit
ş
i tradus. Practica vocabularului.
Tema
1
3:
 
No
ţ
iuni de vocabular:
At the Bank.
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
Concordan
ţ
a timpurilor (Past Perfect).
Exerci
ţ
ii:
Text de citit
ş
i tradus. Practica vocabularului.
Tema
1
4: No
ţ
iuni de vocabular:
At the Hotel.
No
ţ
iuni de gramatic
ă
:
Concordan
ţ
a timpurilor (Future in the Past).
Exerci
ţ
ii:
Text de citit
ş
i tradus. Practica vocabularului.

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cristina Lupu liked this
isabelabarbu liked this
Danila Gexgiana liked this
ane4k_aa liked this
ane4k_aa liked this
mudavam liked this
dragoseduard liked this
firofia liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->