Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Introduce Re in Consiliere

Introduce Re in Consiliere

Ratings: (0)|Views: 1,095|Likes:
Published by CriaSela

More info:

Published by: CriaSela on Oct 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2012

pdf

text

original

 
I
.
INTRODUCERE ÎN CONSILIERE
I.1. Delimitări conceptualeI.2. Caracteristicile consilieriiI.3. Obiectivele consilieriiI.4. Rolul consilierii psihopedagogice în activitatea educativăI.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE
În demersul ei de atingere a idealului educaţional (
dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane
) şcoala românească modernă nu mai poate ignorastarea de bine şi de sănătate fizică, psihică, spirituală şi socială a elevilor săi în numelenevoii de performanţe şcolare.
 
Şcoala nu poate şi nu trebuie să devină o
 
instituţiesegregată de individ, societate şi viaţă, ci să reprezinte un mediu favorizant dezvoltării personalităţii autonome şi creative. Dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului,ameliorarea şi înlăturarea aspectelor atitudinale şi psihocomportamentale indezirabilesocial, ce pot apare în procesul educaţional, fac necesară o activitate sistematică de
consiliere psihopedagogică
.În sens larg,
consilierea
reprezintă o acţiune complexă prin care “se urmăreştesugerarea modului de a proceda sau a modului de comportare ce trebuie să fie adoptatîntr-o situaţie dată sau, în general, în viaţă şi activitatea cotidiană” (Tomşa, 1996).Consilierea este o relaţie guvernată de principii, caracterizată de aplicarea uneia sau maimultor teorii psihologice şi a unui set recognoscibil de deprinderi de comunicare la preocupările intime ale subiectului (clientului), la problemele şi aspitraţiile sale.
 Asociaţia Britanică pentru Consiliere
(1985), subliniază că oamenii se angajează într-osituaţie de consiliere atunci când persoana ce ocupă, în mod obişnuit sau temporar rolulde consilier, oferă sau este dispus explicit să ofere timp, atenţie, respect unei alte persoane ce manifestă o nevoie de asistenţă de specialitate. Sarcina consilierului este dea oferi cleintului posibilitatea să exploreze, să descopere şi să clarifice modalităţi de atrăi, dispunând de mai multe resurse şi îndreptându-se spre o cât mai bună existenţă(Fetham şi Dryden, 1993).
Consilierea psihopedagogi
este un proces complex ce descrie relaţiainterumană de ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, şi o altă persoană caresolicită asistenţă de specialitate, clientul (Egan, 1990). Relaţia dintre consilier şi persoanaconsiliată este una de alianţă, de participare şi colaborare reciprocă.Există mai multe forme de consiliere:
 Informaţională 
- oferirea de informaţii pe domenii/teme specifice;
 Educaţională 
- oferă repere psihoeducaţionale pentru sănătatea mentală, emoţională,fizică, socială şi spirituală a copiilor şi adolescenţilor;
 De dezvoltare personală 
- vizează formarea de abilităţi şi atitudini care permit ofuncţionare personală şi socială flexibilă şi eficientă în scopul atingerii stării de bine;
Suportivă 
- oferirea de suport emoţional, apreciativ şi material;
Vocatională 
- dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei;
1
 
 De criză 
- asistarea psihologică a persoanelor aflate în dificultate;
 Pastorală 
-asistenţă din perspectivă religioasă.
 Psihopedgogică – 
asistarea şi/sau consilierea elevilor şi personalului didactic.
Consilierea psihopedagogi
 
în şcoală trebuie să fie “unitatea a trei secvenţeoperionale :
diagnostic-constatativă
,
formativ-profilactică
şi
terapeutică-recuperatorie
” (Golu, P.,1993). Consilierea reprezintă un proces de acordare a asistenţei psihopedagogice elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţional. Ch.Patterson susţine că acest proces dezvoltă o relaţie interpersonală între consilier şi unulsau mai mulţi clienţi (elevi, părinţi, profesori), folosind metode psihologice, derivatedintr-o cunoaştere sistematia personalităţii umane. Acelaşi autor menţioneascopul consilierii psihopedagogice este de a îmbunătăţi sănătatea mintală a consiliaţilor şi astfel de a provoca o schimbare voluntară în atitudinile şi comportamentul clientului.Consilierea este şi un proces de învăţare menit să orienteze clientul spre acţiune(Egan, 1990). Comportamentul problematic (observabil, măsurabil şi evident) esterezultatul învăţării inadecvate. În timpul consilierii elevul, profesorul sau părintele sesimte investit cu puterea de a-şi accepta şi recunoaşte situaţiile de viaţă problematice, dea găsi soluţii alternative şi de a crea propriile strategii de rezolvare a problemelor.Din perspectivă constructivistă, consilierea se bazeză pe ipoteza conform căreia nuexistă o singură realitate atotcuprinzătoare. Fiecare persoană este expertă în propria viaţă,îşi construieşte existenţa în conexiune cu mediul înconjurător, decelând semnificaţiifundamentate din propriile experienţe de viaţă. Astfel, problemele consiliaţilor pot firezolvate prin descoperirea şi valorificarea resurselor interne şi satisfacerea nevoilor clientului.În literatura de specialitate se constaunii autori identifi
consiliereapsihopedagogică
cu
psihoterapia
. C.H. Patterson a relizat o comparare sistematică acelor două domenii prin prisma a trei criterii:
Gradul de severitate al problemei clientului.
Consilierea psihopedagogică ajută persoanele normale să depăşească obstacolele apărute în calea dezvoltării lor, în timpce psihoterapia se ocupă de persoanele a căror dezvoltare emoţională a fost gravafectată şi distorsionată. Dificultatea apare în ceea ce priveşte separarea subiecţilor normali de cei nevrotici sau psihotici.
Natura problemelor cu care se confruntă clientul
. Consilierea psihopedagogică este centrată pe problemele cognitive (probleme ale realităţii, alemediului, de natură situaţională) în timp ce psihoterapia se axează pe problemeleafective ale persoanei (conflicte interne de personalitate).
Scopurile consilierii şi psihoterapiei
. L.E.Tyler considera psihoterapia estedirecţionată spre o schimbare de personalitate în timp ce consilierea psihopedagogicăreprezintă “un proces al cărui scop nu este o schimbare a persoanei, ci de a-l face peindivid să utilizeze şansele pe care le are pentru a putea face faţă problemelor vieţii.”(Tyler, 1961).Asemănările dintre consilierea psihopedagogică şi psihoterapie vizează:
Metodele utilizate ;
Finalităţile ;
Sunt procese de influenţare interpersonală reciprocă ;
Se adresează nivelului conştient al organizării psihice.
2
 
Consilierea psihopedagogică nu se identifică cu cea educaţională
.
Prima dintreele este realizată de către psihologul şcolar în cabinetul de consiliere, iar cea de a doua sedesfăşoară de către profesorul abilitat pentru astfel de activităţi în cadrul orelor dedirigenţie. Diferenţele de tematică între cele două domenii sunt expuse în tabelul 1.
TEMATICA
Consiliere educaţionalăConsiliere psihologică
cunoaşterea şi imaginea de sine
dezvoltarea unor abilităţi decomunicare
dezvoltarea unor abilităţi sociale
dezvoltarea abilităţilor de prevenire aconsumului de alcool, droguri, tutun
dezvoltarea unei psihosexualiţisănătoase
 prevenirea HIV/SIDA
dezvoltarea abilităţilor de prevenire aafectiviţii negative: anxietate,depresie, agresivitate, suicid
consiliere vocaţională
controlul stresului
rezolvare de probleme
decizii responsabile
tehnici de învăţare eficientă
managementul timpului
dezvoltarea creativităţii
evaluare psihologică
consiliere în probleme emionale(anxietate, depresie), comportamentale(agresivitate, hiperactivitate), deînvăţare (eşec şcolar, abandor şcolar)
consiliere vocaţională
dezvoltă proiecte de prevenţie
terapie individuală şi de grup
realizeacursuri de formare şiinformare pentru profesori, părinţi peteme de psihologie educaţionaşi promovarea sănătăţii
intervenţie în situaţie de criză
materiale informative pentru mass-media
cercetare în domeniul consilierii
elaborează metode de evaluare valide,standardizate şi etalonate
I.2. CARACTERISTICILE CONSILIERII
Consilierea îşi are originea în orientarea şi selecţia profesională, activitateconturapractic şi teoretic la începutul secolului XX, în SUA. Pentru a rezolva problemele social-umane cu care se confrunta, municipalitatea oraşului NewYork l-aangajat pe Fr. Parsons să cerceteze şi să rezolve problema integrării socio-profesionale acopiilor şi tinerilor străzii. Fr. Parsons a institiţionalizat un program de orientare profesională structurat în trei etape:
diagnoza aptitudinilor şi capacităţilor individului;
informarea asupra meseriilor disponibile şi a solicitărilor acestora;
 plasarea individului într-o meserie adecvată aptitudinilor şi intereselor sale.Organizarea sistematică a activiţii de consiliere a fost realizainial deE.C.Williamson la Universitatea din Minnesota, care a folosit consilierea şi progreseledin psihometrie pentru a dezvolta un model de consiliere profesională sau vocaţională.Acest model afost fundamentat teoretic pe aşa numita concepţie “trait and factor” care adominat consilierea până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial.
3

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
lory liked this
Ivan Cozonac liked this
jj_thomas liked this
Mirela Nicoleta liked this
Mariana Straut liked this
Luca Laura liked this
Dobre Alina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->