Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Earl Mindell Biblia Vitaminelor

Earl Mindell Biblia Vitaminelor

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by Ellada Color
vitamine
vitamine

More info:

Published by: Ellada Color on Feb 25, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

 
Earl Mindell
Biblia Vitaminelor
METODE ALE MEDICINEI TRADIŢIONALE Şl CELE MAI NOI Şl FASCINANTE DESCOPERIRI PE* PLAN MEDICAL TRATAMENTE Şl SOL!ŢII ALE MILENI!L!I TREIMedi"ina Pentr# To$iEdit#ra Elit
Versiunea româneasca: Adriana Bădescu Titlul original: Vitamin Bible, by Earl Mindell Copyright © !! by Earl Minde
Medicina secolului XX s-a dovedit a fi o medicidu, pe sura ideilor acestui veac dominat de două războaie mondiale şi ameninţat de cel nuclear - antibiotice,sulfamide, cortizoni. Colecţia MPT - Medicina Pentru toţi- şi-a propus să-i ţină la curent pe cititorii noştri cu metode ale medicinei tradiţionale, cele mai noi şi mai fascinante descoperiri pe plan medical, tratamente şi soluţii ale MI!"I##I T$!I.Cartea de fata dezvaluie lumea puţin cunoscută a celor mai apropiaţi prieteni ai noştri - vitaminele, şi ce pot face ele pentru dumneavoastră% cum puteţi arăta cu cel puţin zece ani mai t&năr % anumite vitamine pot  preveni şi vindeca forme de cancer % capcanele meniurilor din snac'baruri şi fast-food% pericolul unor cure de slăbire% cum puteţi slăbi fără a urma un re(im de )nfometare % cancerul e mult mai frecvent printre cei (raşi% su(estii pentru fumători şi băutori de cafea% vitamine şi aminoacizi ce pot )nlocui somniferele% misterul pră*iturilor şi băuturilor dietetice% )mbătr&nirea nu este ireversibilă% sindromul oboselii cronice - boala vieţii moderne - poatefi depăşit % osteoporoza şi zeci de alte afecţiuni uşor de )nvins% sub c&te c+ipuri se ascund sarea şi za+ărul% fiecare meserie are propria sa formulă vitaminică% vitamine )n loc de medicamente% lucrare de mare actualitate, competentă, ce nu trebuie să lipsească din biblioteca nimănui, cu un inde terapeutic uşor de consultat, idei utile pentru tatea dumneavoastră, lesne de urmat, scride unul dintre cei mai
 
reputaţi nutriţionişti şi farmacolo(i americani.
C!PRINS
"otă către cititor### $%re&a'ă (CA%)T*++ )# -. /ACEM C"*0T)"1. C V)TAM)"E+E 2# 3e ce4 5# Ce sunt 6itaminele4 7# Ce nu sunt 6itaminele4 8# Cum ac'ionea9ă ele4 $# Este oare necesar să lua'i suplimente 6itaminice4 # Ce sunt elemente;e nutriti6e4 (# 3i&eren'a <ntre micro =i macronutrien'i# 2# Cum ac'ioneaelementele nutriti6e4 !# ne cunoa=tem sistemul digesti6# ># "umele 6itaminelor# # Mineralele# 5# Corpul dumnea6oastră are ne6oie de ac'iunea comună a tuturor substan'elor# 7# )mportant de =tiut =i de re'inut <n pri6in'a alimenta'iei# 8# "eclarită'i cu pri6ire la capitolul )4 CA%)T*++ ))# * %)++. 3E V)TAM)". E-TE 55$# 3e unde pro6in 6itaminele4 # 3e ce apar 6itaminele sub di6erse &orme4 (# -olubile <n grăsimi, <n apă, sau &orma uscată4 2# -intetice sau naturale, organice sau anorganice4 !# Chela'ii =i ce <nseamei# 5># ?eglarea temporală# 5# Agen'i de umplere, lian'i =i ce altce6a mai <nghi'im4 55# Condi'iile de păstrare =i persisten'a <n organism# 57# Când =i cum să luăm 6itaminele4 58# Cum este mai bine pentru dumnea6oastră4 5$# "eclarită'i cu pri6ire la capitolul ))4 CA%)T*++ m# T*T+ 3E-%?E V)TAM)"E 7>5# Vitamina A# 5(# Vitamina Bl @tiamină# 52# Vitamina B5 @ribo&la6ină# 5!# Vitamina B @piridoină# 7># Vitamina B5 @cobalamină# 7# Vitamina B7 @acid orotic# 75# Vitamina Bl$ @acid pangamic# 77# Vitamina B( @letril# 78# Biotina @coen9ima ? sau 6itamina # 7$# Vitamina C @acid ascorbic# 7# Colină# 7(# Vitamina 3 @calci&erol# 72# Vitamina E @toco&erol# 7!# Vitamina / @aci9i gra=i nesatura'i# 8># Acidul &olie @&olacin# 8# )no9itol# 85# Vitamina D @&ilochinonă# 87# "icotinamidă @acid nicotinic, 6itamină %%# 88# Vitamina % @rutină, bio&la6onoide, hesperidină# 8$# %antotenat de calciu @Acid pantotenic, 6itamina B$# 8# Acid paraaminoben9oic @A%AB# 8(# Vitamina T# 82# Vitamina # 8!# "eclarită'i cu pri6ire la capitolul )))4CA%)T*++ )V# M)"E?A+E+E E-E"1)A+E %E"T?*?FA")-M+ 3M"EAV*A-T?. 7$># Calciul# $# Clorul# $5# Cobaltul# $7# Cromul# $8# Cuprul# $$# /ierul# $# /luorul# $(# /os&orul# $2# )odul# $!# Magne9iul# ># Manganul# #5(
!arl Mindelliblia /itaminelor 
5((Molibdenul# 5# %otasiul# 7# -eleniul# 8# -odiul# $# -ul&ul# # Vanadiul# (# Gincul# 2# Apa# !# "eclarită'i cu pri6ire la capitolul )V4 CA%)T*++ V# %?*TE)"E+E 0) ACE) )M)T*?) AM)"*AC)G)
%&
(># ?ela'ia dintre proteine =i aminoaci9i# (# Care este necesarul dumnea6oastră de proteine4 (5# Tipuri de proteine# Care este di&eren'a4 (7# Miturile proteinelor# (8# -uplimente de proteine# ($# -uplimente de aminoaci9i# (# -ă 6orbim despre tripto&anH ((# /enomenala &enilalanină# (2# 3+&enilalanina @3+/A# (!# * pri6ire asupra lisinei# 2># Totul despre arginină# 2# -timulatorii hormonilor de cre=tere# 25# Al'i aminoaci9i uimitori# 27# "eclarită'i cu pri6ire la capitolul V4 CA%)T*++ V)# F?.-)M)+E 0) T)+)GAT*?)) +*?
'()
28# Ce sunt agen'ii lipotropi4 2$# Cine =i pentru ce are ne6oie de ei4 2# %o6estea colesterolului# 2(# discutăm despre ni6elul de colesterol# 22# -aturat contra nesaturat# 2!# Alimente =i nutrien'i care pot reduce <n mod
 
natural ni6elul de colesterol# !># 0ti'i ce anume determină ridicarea ni6elului de colesterol4 !# "eclarită'i cu pri6ire la capitolul V)4 CA%)T*++ V#CA?B*)3?A1)) 0) E"G)ME+E
''
!5# +a ce sunt necesari carbohidra'ii4 !7# Ade6ărul despre en9ime# !8# Cele douăspre9ece săruri tisulare =i &unc'iile lor# !$# "eclarită'i cu pri6ire la capitolul V))4 CA%)T*++Vin#A+1)/.?)T*?)3EM)?AC*+E
''%
!# Acido&ilus# !(# Finseng# !2# +ucerna, usturoiul, cloro&ila, yucca# !!# /ibrele =i târâtele# >># Varecul# ># 3ro;diile# >5# "eclarită'i cu pri6ire la capitolul V)))4 CA%)T*++ )I# %+A"TE 0) ?EME3)) %*%+A?E
'+&
>7# Ce trebuie =ti'i despre remediile naturale# >8# Busuiocul# >$# Echinacea# ># Meri=orul# >(# %hytolacca# >2# Aconit, omag @mărul lupului# >!# Aloe# ># Anasonul# # nghia găii @Astragalus# 5# -chinel @cnicus benedictus# 7# Mu=e'elul# 8# Tătăneasa# $# )enupărul# # +emn dulce @Flycyrhi9a glabra# (# leiul de lumini@*enothera biennis# 2# %ătrun;elul# !# Busuiocul cerbilor @Mentha pulegium# 5># Menta# 5# ?osmarinul# 55# Cimbri=orul# 57# %lante dăunătoare# 58# "eclarită'i cu pri6ire la capitolul )I4CA%)T*++ I# CM %TEM 0T) CA?E V)TAM)"E "E -"T J"T?A3EV.? "ECE-A?E4
')
5$# Ce este o dietă echilibrată4 3umnea6oastră o respecta'i4 5# Cum putem determina caren'ele de 6itamine =i minerale4 5(# %osibile semnalede a6erti9are# 52# %o&tele =i ce pot semni&ica ele4 5!# Cum ne putem asigura cantitatea maide 6itamine din alimentele pe care le ncăm4 7># "eclarită'i cu pri6ire la capitolul I4CA%)T*++ I)# C)T)1) ET)CETE+E
',-
7# Cât de important este să <n'elegem ceea ce citim pe eticheteH 75# Care sunt unită'ile de măsură4 77# 3o9ele 9ilnice recomandate =i ce semni&ică ele# 78# Ceea ce trebuie să căuta'i pe etichetă# 7$# "eclarită'i cu pri6ire la capitolul I)4CA%)T*++ I))# "ECE-A?+ 3E V)TAM)"E -%EC)/)C /)EC.?)A
')
7# Alegerea regimului# 7(# /emei# 72# Bărba'i# 7!# -ugari =i copii mici# 8># Copii# 8# /emei gra6ide# 85# Mame care alăptea9ă# 87# Alergători# 88# %ractican'i ai ;oggingului# 8$# %ersoane cu muncă de deci9ie =i răspundere# 8# -tuden'i# 8(# Vârstnici# 82# Atle'i# 8!# Culturi=ti# $># %ersoane care lucrea9ă noaptea# $# 0o&eri de camioane# $5# 3ansatori# $7# Muncitori <n construc'ii# $8# %ractican'i ai ;ocurilor de noroc# $$# Vân9ători# $# Actori# $(# Cântăre'i# $2# Medici =i in&irmiere# $!# andicapa'i# >#  Kucători de gol&# # Kucători de tenis de câmp# 5# Kucători de tenis de masă# 7# %ro&esori# 8# /umători# $# Alcoolici# # %ersoanele care petrec &oarte mult timp <n &a'a tele6i9orului# (# %ersoane care călătoresc &oarte mult# 2# "eclarită'i cu pri6ire la capitolul I))4 CA%)T*++ I)))# V)TAM)"A %*T?)V)T. +A  T)M%+ %*T?)V)T
'&&
!# -uplimente destinate situa'iilor speciale# (># Acnee# (#Mico9ă interdigitală# (5# ?espira'ie &etidă# (7# Chelie sau căderea abundentă a părului# (8# <n'epături de albine# ($# Fingii sângerânde# (# /racturi# ((# Vânătăi# (2# Arsuri# (!# %icioare reci# 2># Bube dulci =i herpes simple# 2# Constipa'ie# 25# ieturi# 27# sciunea pielii# 28# Mahmureală# 2$# /ebra &ânului# 2# 3ureri de cap# 2(# Arsuri gastrice# 22# emoroi9i# 2!# )nsomnii# !># Mâncărimi# !# %robleme determinate de decala;ul de &us orar la 9borul cu a6ionul# !5# 3ureri de picioare# !7# Menopau9ă# !8# Menstrua'ie# !$# ?ău de ma=ină# !# /ebră musculară# !(# Anticoncep'ionale# !2# r9icări sau irita'ii cu o'etar otră6itor# !!# %olipi# 5>>#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->