Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arsenie Boca Fost Am Om Trimis de Dumnezeu

Arsenie Boca Fost Am Om Trimis de Dumnezeu

Ratings: (0)|Views: 15 |Likes:
Published by Diana Buznea

More info:

Published by: Diana Buznea on Feb 25, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

 
pirintele Arsenie oca ste un caz unic n toati istoriaBisericii oastre, are n-a mai cunoscut reoli au cilugdricu o at6t de mare nfluen 5 supra oporului redincios asfinlia sa. Nici chiar sfinlii canonizali mai recent nu sebucuri atat de mult de cinstirea redinciogilor, a pdrinteleArsenie. cesta ste emnul el mai evident l sfinleniei ucare -a ncununat Dumnezeu. instindu-l a sf6nt gi che_mandu-lin ugiciune, redinciogii e bucurd e ajutorul ui.Cred d scrierile iciunui Srinte uhovnicesc, ontempo-ran cu Pdrintele rsenie, u se bucurd e atAta nteres, ascrierile ale. ucrul cesta ste arigi un semn l sfintenieivieliisale.ieS Serofim oontd,Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale i de NordDintre multele coane dipostite e conostasul vla-viei populare, n Ardeal i nu doar, hipul PirinteluiArsenieBoca ste de departe el mai aproape e inima plini der6vni evanghelicd poporului. Fie cd urci creasta emireasmd ereascd Prislopului, ie n lentila e piatri aFerestrei agiragului, n puntea e storie DensuSului riin lucirea e geniu iligranului eologic e a Driginescu,Pirintele rsenie oca espird u ine. Simli ocrotirea ui,modul ui de a se odihni n Duhul fAnt. simli 9i daci nuegticontemporan a modultemporal, entru i DuhulSfAntface pe Sfintii ii mereu ontemporaniin uh 9i adevir cutoti cei 6vnitori i bucurosi e cdutarea finleniei.
3
lrrN
ur
z
E
D
o
o
 
3
:-
c,
F
=
o
F
rrl
o
U-
,{,()
o
CA
ruz.
lrl$)
v
q)q){)gt-
N
?arint'ele Rg E N E b0 C A
FOST-A OM
Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula
TRIMIS de DUMNEZEU
 
PS.rintele Arsenie Boca
FOST:AOMTRIMIS DEDUMNEZEU
Volum rcalizatde Romeo Petrasciuc
,Apare cu binecuvintarea
ips p" LAURENTTU rREzA
Arhiepiscopul Sibiuluigi Mitropolitul Ardealului
 
Consilieri editoriali:Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin NeculaConf. Univ. Dr. Lucian GrozeaRedactor:Raluca ToderelCoperti:Constanta Abalasei-Donosa
Fost-a om trimis de Dumnezelvt..
Cartea aceasta ste nci o minune a Pirintelui Arse-nie Boca. Dupi volumul ,,Sftntul Ardealului", apirut nucu multi. vreme n urmi in cadrul Editurii Agnos, mirtu-riile pe care e vegi egisi aici s-au orAnduit de a sine ntrecopertele nei noi cirEi.Fost-a om trimis de Dumnezeu e mai mult decit oculegere de interviuri; e un dialog legitim cu cei care,ajungi, ntr-un fel sau altul, in conjuncfle cu PirinteleArsenie, nu pot si nu dea seami ;i celorlal$ de ceea eadesea e spunea Sfdntul din inimi de Ardeal: calea Orro-doxiei nu e imposibili. Ci tocmai acest mposibil e Cd,eade a ajunge biruitori la Hristos De aceea, Ortodoxia gi-a redefinit, inci o dati, lavremea ncercirii, mirturia de ertfb si credincio;ie, princovir;itoarea prezenti a Pirintelui Arsenie. Ca un or-ganism cibernetic, ce igi semnifici;i resemnifici mereuconfinuturile, prin bogigia harismelor e care, din vremein vreme, Dumnezeu e diruie;te unor oameni, pentrua-L nlocui, a-I face voia Sa ntre semeni.. Am cunoscut, u acest rilej, oameni cu adevirat mi-nunati, suflete remiti.nd de dragoste i credinciogie. orli se datoreazd. ceastd. arte. Fie doar pentru atat, ;i de-mersul si-a mplinit sensul. Jin si le multumesc autoriloracestui volum, fhri de care dimensiunea hagiografici aPirintelui Arsenie ar fi fost ceva mai siriciti in detalii-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->