Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Faktaark om arealbruk

Faktaark om arealbruk

Ratings:
(0)
|Views: 36|Likes:
Published by Jon Arne Grøttum
Faktaark om kystsonen og havbruksnæringens arealbruk (A4). Norsk (2009)
Faktaark om kystsonen og havbruksnæringens arealbruk (A4). Norsk (2009)

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Jon Arne Grøttum on Oct 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2012

pdf

text

original

 
F A K T A 
Lakseoppdrett har vokstbetydelig de siste 10 år. Isamme periode er antalllokaliteter i bruk gått nedmed 40%.
Utviklingen viser en klar nedgang ibruk av antall lokaliteter tilakvakultur. Ved årsskiftet2008-2009 var det totalt 1038lokaliteter for produksjon av laksog ørret i Norge. Det var 342lokaliteter godkjent for andreoppdrettsarter, mensskalldyrnæringen hadde 520lokaliteter. For skjell og marine arterskyldes utviklingen en reell nedgang iaktivitet, mens for laksefisk erutviklingen en konsekvens av enomstrukturering av næringen medfærre, men større lokaliteter somresultat. Denne utviklingen skjersamtidig med at vi har en klar økningi produksjonen av laksefisk.På neste side framgår oversikt overtillatelser til lokaliteter i sjø forlaksefisk. Det er ikke alle disselokalitetene som er i bruk samtidig. Ihenhold til regelverket skal alle
Et faktaark om havbruks-næringens arealbruk,utvikling, samtvern av områder.
Betydelig potensial forøkt matproduksjon
96% av landets kystkommuner har egne kystsoneplaner
Ved årsskiftet 2008/2009 hadde 96 % av kystkommunene utarbeidet egne kystsoneplaner. God planlegging gjennom åpne prosesserdemper mulige konflikter mellom ulike brukerinteresser og legger grunnlag for sameksistens. At en kommune har avsatt godkjentearealer til oppdrett, gir oppdretterne mulighet for langsiktig produksjonsplanlegging og en optimal lokalitetsstruktur. Det er avgjørendefor næringens framtid at det legges til rette for at de best egnede områdene for oppdrett, og dermed for miljøet, kan tas i bruk.
Den norske kystlinjen er 21.000km lang. Det tilsvarer en strekningsom er lengre enn en halv gangrundt ekvator. Innenfor grunnlinjen er det 90.000 km
²
 sjøareal. Norge har til disposisjonet potensielt matproduksjons-område som er like stort som jordbruksarealet i Norge, Sverige,Finland og Danmark til sammen.De naturgitte forutsetningenedanner et svært godt utgangs- punkt for å drive effektiv akvakulturbasert matproduksjon.Mange og ulike interesser knyttet til kystsonen krever gode ogoppdaterte kystsoneplaner.Hele 276 av landets 430kommuner grenser til dissesjøområdene. Og så mye som 80%av den norske befolkningen bor nærmere enn 10 km fra kysten.Kysten har alltid vært sterkt  påvirket av menneskelige aktivitet,og har historisk hatt stor betydningfor det norske samfunnet sommatkammer og grunnlag for utvikling og velstand. En levendekyst byr på store muligheter, menogså utfordringer. Det er mangeinteresser tilknyttet kystarealene.Disse spenner fra verneinteresser og rekreasjon, til fiskerier,havbruk, olje- og gassutvinning,vindmølleparker, transport ogturisme.
90.000 kmsjøareal innenfor grunnlinjen
Kystsonen
August 2009
2Foto: EFF 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->