Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
o racunalnim mrezama

o racunalnim mrezama

Ratings: (0)|Views: 554 |Likes:
Published by istraoff

More info:

Published by: istraoff on Oct 12, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
OSI MODEL
je osnovni koncept u razumijevanju kompjuterskih komunikacija. On dopušta proizvođačima spajanje različitih sistema preko standardnih sučelja. Podaci se prenose odnajgornjeg nivoa do najdonjeg kod pošiljaoca i onda od najdoljneg do najgornjeg kod primatelja. Nivoi (slojevi) ISO OSI modela: sloj aplikacije, sloj prikaza, sloj razgovora, sloj prijenosa, slojemreže, sloj veze, fizički sloj.
FIZIČKI SLOJ
definira električke karakteristike komunikacijskog kanala, vrste konektora,kablove...SLOJ VEZE osigurava da podaci budu prenjeti ispravno što uključuje dodavanje start istop bitova te korekcijskih bitova, i brine se da se komunikacijski kanal ne zahtijeva od višeulaza. SLOJ MREŽE raspoređuje podatkovne okvire kroz mrežu prema zahtijevanom odredištu, aima zadaću dijeljenja podataka za prijenos i spajanje nakon prijenosa.
SLOJ PRIJENOSA
prima podatke od sloja razgovora, predaje jedinice podataka sloju mrež. Brine se da jedince stignuispravne do drugog kraja. SLOJ PRIKAZA koristi set translacija za interpretiranje podataka.Translacije služe ako se poruka šalje između dva različita sistema da bude interpretirana pravilno(različiti setovi znakova), a također može sliti za dodatnu zaštitu podataka. SLOJRAZGOVORA session, administracija i kontrola razgovora između čvorova. SLOJAPLIKACIJE – aplikacijski programi za email, ftp..Dva nivoa IEEE standarda odgovaraju fizičkom sloju i sloju veze OSI modela. Token ring mrežakoristi IEEE 802.5, a CSMA/CD IEEE 802.3. IEEE 802.2 je logička kontrola veze i ima istespecifikacije za ove dvije vrste mreža.LLC (IEEE 802.2) nivo izvodi ove funkcije:-kontrola toka i grešaka – svaki podatkovni okvir ima svoj broj, kontrolni okvir se šalje ododredišta izvoru, informirajući ga da je primio okvire ispravni ili pogrešno.- Sekvence podataka – velike količine podataka se dijele i šalju se pomoću okvira sa brojevima, ana odredištu se opet spajaju.
TRI VRSTE OKVIRA:
informacijski(prijenos podataka), nadzorni (primanje potvrda o prijemui kontrola grešaka) i nenumerirani (kontrolni).U okviru prva dva bita pokazuju kakav je okvir, ako je 0X(X se ne gleda) tada je informacijski, ako je 10 onda je nadzorni tj. 11 nenumerirani.Informacijski okvir sadrži svoj broj N(S). Ako odredište pošalje RNR znači su svi okviri dookvira čiji je redni broj u polju N(R) primljeni korektno, ali informira i izvor da odredišni čvor neželi više komunicirati s izvorom. Funkcija REJ obavještava izvor da okvir N(R) je primljen pogrešno, a da su svi okviri od tog primljeni korektno.Slika 3.3 prikazuje primjer takve komunikacije.
TOKEN RING -
IEEE 802.5 standard specificira MAC (Media Acces Control) nivo za tokenring mreže na brzinama 4 Mbps ili 16 Mbps. Čvor koji želi odašiljati čeka na red – čekaupravljački okvir (token), zatim napuni okvir sa podacima, dodaje adrese izvora i odredišta i šaljeto do sljedećeg čvora. To cirkulira po mreži tako dugo dok ne pronađe odredište. Svaki čvor namreži to pročita (token) i ako utvrdi da nije za njega šalje dalje. Odredišni čvor nakon što je primio okvir to i potvrđuje oznakom u polju podatkovnog okvira koji dalje kruži do izvora. Izvor  prima potvrdu o ispravnom prijemu (acknowledgement), ali ako se to ne desi tada odredišni čvor ne odgovara.
TOKEN RING MAC
(Media Access Control) Prolazom upravljačkog okvira dozvoljava sečvorovima kontroliran pristup mreži. Postoje dvije vrste okvira: kontrolni i podatkovni. Kontrolniokvir sadrži samo početak, kraj i kontrolu pristupa(polje AC). Polja podatkovnog okvira: start istop limiteri (SD i ED), kontrolu pristupa (AC), kontrolno polje okvira (CF), odredišnu adresu(DA), izvornu adresu (DA), kontrola okvira (FCS), podaci i polje statusa okvira (FS). također sadrži polje LLC – logička kontrola veze opisan u poglavlju 3.2.
 
Kontrola pristupa polju polje – kontrolira pristup čvorova, formata je PPPTMRRR. PPP –  pokazuje prioritet kontrolnog okvira. T – je kontrolni bit i koristi se za razlikovanje podatkovnog ikontrolnog okvira. M – bit se koristi da nebi okviri kontinuirano kružili mrežom. RRR – rezervirani bitovi za čvorove s večim prioritetom da zahtjevaju pristup.Kontrola okvira – polje sadrži kontrolne informacije za MAC (Media Access Control) nivo,formata FFDDDDDD. FF - indikator da li je okvir podatkovni, ako nije tada bitovi DDDDDDkontroliraju operacije za MAC protokol. DDDDDD – kontrola operacija za MAC protokol.
Status okvira
– polje koje sadrži informacije o operacijamaa izvršenim na njemu dok cirkulira prsteom, formata je ACXXACXX, A – indicira dali je prepoznata adresa odredišta, inicijalno je 0,a postavlja se na 1 kad odredište pročita podatke, ako izvor detektira da bit nije 1 zna da odredištanema ili mreža ne radi. C – indicira da je odredište kopiralo okvir, inicijalno je 0, stanje mjenjaodredište. Testiranjem ovih bitova (A i C) izvor zna da li je odredišni čvor aktivan.
ETHERNET
koristi višetruki pristup (CSMA) sa detekcijom kolizije (CD) (sudara) ili zajedno seoznačava sa CSMA/CD. Čvor koji želi poslati podatke i kad je mreža u praznom (IDLE) stanjutada šalje podatke. Sudari se dešavaju kad dva čvora žele slati podatke. Kad se to desi, od čvoraemitiraju signal zagušenja što informira ostale čvorove da je došlo do zagušenja. Tada svaki čvor čeka neko vrijeme da pokuša ponovo slati. Svaki čvor mora biti sposoban detektirati koliziju(zagušenje) i prmati i slati podatke istovremeno.
ETHERNET MAC
: Uvod i zadrška – na početku je uvod, duljine 7 byta gdje je svaki izgleda10101010 i svaki čvor ga koristi za sinkronizaciju svojih satova (clock) i vremena prijenosa(transmission timings). Na kraju je zadrka duljine 96 byta da se osigura minimalno vrijemeizmeđu dva okvira. Početni limiter – duljine 1 byte, izgleda 10101011Adrese izvora i odredišta – MAC adresa može biti 16 ili 48 bitna i mora biti jedinstvena za svaki čvor.Logička kontrola veze (LLC) – polje koristi se za definiranje da je okvir informacijski ilidefiniranje broj bytova u polju logička veza.Logička veza – polje koje može sadržati do 1518 byta informacije, a minimalno 48 byta. Ako podaci prelaze gornju granicu šalje se više okvira, a ako ih ima manje nego donja granica dodajuse dodatni redundantni bitovi.
FDDI (Fibre Distributed Data Interchange),
radi na 100Mbps sa dva koncentrična prstena(token-ring) kao na slici 3.18. Skai čvor na FDDI može biti normalan čvor ili bridge premaobičnom LAN-u (ethernet ili token ring). Maksimalna udaljenost između čvorova je 2 km, amaksimalno na nju može biti povezano 1000 čvorova (500 po prstenu). FDDI koristi kontrolneokvire (token) za pristup mediju, postoje dvije vrste kontrolnih okvira: ograničeni i neograničeni. Neograničeni kontrolni okviri (unrestricted token) koristi se pod normalnim uvjetima. Kad čvor  primi neograničeni token on odašilje okvire neki preiod vremena koji se sastoji od dva vremena T
 – fiksno vrijeme i T
v
-varjabilno vrjeme koje zavisi o prometu na mreži. Tako kod slabog prometačvor zaposjeda mrežu duže nego kod teškog. Ograničeni kontrolni okviri (restricted token) koristise kad jedan čvor želi direktno razmjenjivati podatke s drugim čvorom, on primi neograničenitoken i pretvara ga u ograničeni.
TCP/IP
datagrami - Internet protokol je implementacija mrežnog nivoa ISO OSI modela. Ondodaje zglavlje na informacije koje prolaze kroz transportni nivo ISO OSI modela i rezultat toga je internet datagram. Zglavlje sadrži podatke kao što su: odredište i izvor IP adrese, verziju IP protokola Datagram sadrži 64 kB podataka, verzija se koristi kod čvoraova da bi oni mogli točnointerpretirati podatke (druga verzija = drugačiji format).
 
Polja: TYPE OF SERVICE: 8 bitno, matrica (PPPDTRXX), PPP označuje prioritet datagrama (0-7), D je low delay service (kašnjenje), T je thrughput (propusnost), XX se ne koriste.HEADER LENGHT: polje određuje duljinu podataka (djeljvu sa 4 byta), min j 5 bytes, max655535. Polje D informira gateway da ne reže podatke na manje blokove. Bit M se koristi kad su podaci u više nego jednom fragmentu, te je onda u njemu broj fragmenata. TIME-TO-LIVEvrijeme svaki gateway smanjuje to vrijeme kad datagram prelazi poreko njega. Kad vrijemeistekne, datagram se briše.
IP ADRESE
Tipična IP adresa se sastoji od dva polja, ljevo koje identificira mrežu i desni kojiidentificira određeni server. IP adresa je duga 32 bita, i može adresirati preko 4 miliona fizičkihmreža. Postoje tri različita formata. CLASA A dozvoljava 128 (2
7
) različitih mreža i 16777216(2
24
) servera na svakoj mreži. Korisna je na mreži gdje se koristi mali broj mreža, sa velikim brojem servera CLASA B dozvoljava 16384 mreža i 655536 servera, KLASA C 2097152 mreža i256 servera.Format IP adrese izgleda ovako: W.X.Y.Z, gdje w,x,y,z, predstavljaju 1 byte IP adrese, od 0 do255. Ova 4 bytea predstavljau i mrežnu adresu i adresu servera. Adrese iznad 223.255.254 surezervirane, te adrese sa nulama. Ograničenja se nalaze na tabeli 5.1.
NAMJEŠTANJE TCP/IP
mreže: 1. Imena se dodjeljuju serverima jer ih je lakše zapamtiti(gradovi, planeti..) 2. Korištenje A ili B ili C tipa adresiranja, prema zahtjevima, naravno da će seza spajanje na internet koristiti B adresiranje sa poljem podmreže. 3. Dodjeljivanje mrežnog broja.Mrežni broj je jedinstven, a za priključenje na internet dodjeluje ga NIC (Network InformationCentre) 4. Dodjeljivanje podmrežnog broja. 5. Svaki server na podmreži ima istu mrežnu adresu.(aliasi (druga imena) za čvor nalaze se u HOSTS datoteci, kod UNIX-a je ta datoteka u ETCdirektoriju). 6. Gateway-ima se dodjeljuju internet adrese jer povezuju dvije vrste mreža, zato iimaju dvije internet adrese. (Također u datoteci HOSTS)
DNS SERVER 
- Svaka institucija na internetu ima server na koje se izvodi proces nazvan Server Ime Domene (tj. Domain Name Server DNS). DNS održava bazu podataka koja sadržiinformacije o baznom direktoriju (Directory information Base – DIB) koja sadrži informacije zatu inftituciju. Kad se dodaje novi server sistem inženjer dodaje njegovo ime i njegovu IP adresu,da može biti povezan na internet.
X.25 Komutacija paketa (packet switching)
– uključuje dijeljenje podataka u segmente injihovo pakiranje u okvire koji putuju digitalnom mrežom. Paketi putuju samostalno, a njimaupravlja ruter (usmjerivač paketa ili PSE – packet-switching exchanges), te oni putuju od ruteraod rutera.Organizacija CCITT je razvila X.25 standard za komutaciju paketa koji se uklapa u OSI model.Kod mreže s komutacijom paketa se fizički nivo (1) označava sa X.21 standardom, sloj veze (2) jederivacija HDLC-a, a označave se sa LAPB. Nivo mreže (3) se definira kao X.25
X.21
Prema CCITT organizaciji X.21 predstavlja fizički nivo između čvora (DTE) i mreže(DCE), kao na slici 7.2. Drugi standard X.21 (bis) je sličan, ali dozvoljava priključenje opreme preko RS-232 priključka. Linije između DTE i DCE su: T – za slanje podataka od DTE premaDCE, R – za primanje podataka od DCE, I – linija koju koristi DCE za javljanje da je spreman za prijem. C – linija koju koristi DTE da najavi DCE-u da šalje podatke i da se ovaj spremi.
KOMUNIKACIJA DTE – DCE: 1
– inicijalno su linije T i R postavljene visoko (stanje 1), tj.aktivne su. 2 – DTE postavlja liniju C na stanje 0 da najavi da je spreman slati, istovremeno postavlja liniju T na stanje 0. 3 – Kad DCE prima podatke stavlja stanje 0 na liniju I. 4 – 12Podaci se prenose preko T linije, a u nekoliko modova se vraća preko R linije. 12 – Kad DTE

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bozho Kochoski liked this
Katarina Savic liked this
nahla88 liked this
mema83 liked this
aldins liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->