Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sugestii Pentru a Va Folosi Cu Intelepciune TIMPUL G_M_201402

Sugestii Pentru a Va Folosi Cu Intelepciune TIMPUL G_M_201402

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Alex Vodnicear

More info:

Published by: Alex Vodnicear on Feb 28, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

 
!"#2
 FEBRUARIE 2014
SUGESTII PENTRU A V ˘ A FOLOSICU ˆ IN ¸ TELEPCIUNE TIMPUL
 
Dori ¸  ti mai multe informa ¸  tii sauun studiu biblic gratuit la domiciliu?Accesa ¸  ti www.jw.org  sau scrie ¸  ti-nela una dintre adresele de mai jos.
MARTORII LUI IEHOVA:
 ROM ˆ ANIA: CP 132, OP 39, RO-024330Bucure ¸ sti. MOLDOVA: PO Box 472, MD-2005 Chi ¸ sin ˘ au. Pentruo list  ˘ a cu toate adresele po ¸ stale, vezi www.jw.org/ro/contact.Aceast  ˘ a publica ¸ tie nu se comercializeaz ˘ a. Ea este distribuit  ˘ a ˆ ın cadrul unei lucr  ˘ ari mondialede instruire biblic ˘ a, sus ¸ tinute prin dona ¸ tii. Dac ˘ a nu exist  ˘ a alt  ˘ a indica ¸ tie, citatele biblice sunt din
Sfintele Scripturi – Traducerea lumii noi. Awake!
 (ISSN 0005-237X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.;L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY 11201-2483,and by Watch Tower Bible and Tract Society of Canada, PO Box 4100, Georgetown, ON L7G 4Y4.
5
2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Printed in Germany.Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e. V., Selters/Taunus.Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus.
!"#2
 ˆ IN ACEST NUM ˘ AR
    S    U    B    I    E    C    T    U    L    D    E    C    O    P    E    R    T ˘    A
ALTE ARTICOLE
ADOLESCEN ¸ TI
G ˘ asi ¸  ti r ˘ aspunsuri bazate pe Biblie lao mul ¸  time de ˆ ıntreb ˘ ari pe care ¸ si lepun tinerii. Iat ˘ a c ˆ ateva articole:
˙
 „M ˘ a obsedeaz ˘ a ˆ ınf  ˘ a ¸  ti ¸ sarea mea?”
˙
 „Ce este un prieten adev ˘ arat?”
˙
 „Ce ar trebui s ˘ a ¸ stiu despresexting?”Urm ˘ ari ¸  ti ¸ si filmule ¸  tul intitulat„Ce spun al ¸  ti tineri – Un stilde via ¸  t ˘ a s ˘ an ˘ atos”.
(C ˘ auta ¸ ti la ˆ INV ˘ A ¸ T ˘ ATURI BIBLICE
ADOLESCEN ¸ TI)
COPII
Citi ¸  ti povestiri biblice ˆ ın imagini.Folosi ¸  ti paginile cu activit ˘ a ¸  ti pentrua-i ajuta pe copiii vo ¸ stri s ˘ a cunoasc ˘ amai multe despre personajele ¸ siprincipiile morale ce se g  ˘ asesc ˆ ın Biblie.
(C ˘ auta ¸ ti la ˆ INV ˘ A ¸ T ˘ ATURI BIBLICE
COPII)
Vol. 95, No. 2 / Monthly / ROMANIANTirajul fiec ˘ arei edi ¸  tii: 44748000 ˆ ın 99 de limbi
rr
 
LUMEA  ˆ IN OBIECTIV STATELE UNITE
„Un fum ˘ ator ˆ ıl cost ˘ a anual pe un anga- jator privat . . . cu 5816 dolari maimult dec ˆ at un nefum ˘ ator”, precizeaz ˘ aziarul
 New York Times.
 Potrivit date-lor ob ¸  tinute de cercet ˘ atorii de la OhioState University, costurile suplimenta-re estimate se datoreaz ˘ a pauzelor defumat, cheltuielilor medicale mai ridi-cate ¸ si absenteismului. Alt factor esteproductivitatea sc ˘ azut ˘ a, cauzat ˘ a du-p ˘ a c ˆ at se pare de efectele sevrajuluica urmare a dependen ¸  tei de nicotin ˘ a.
ITALIA
„Neconcordan ¸  ta dintre ceeace spun ¸ si ceea ce fac at ˆ atpreo ¸  tii, c ˆ at ¸ si credincio ¸ sii, ne-concordan ¸  ta dintre cuv ˆ ant ¸ simodul de via ¸  t ˘ a, submineaz ˘ acredibilitatea Bisericii.” (PapaFrancisc)
MALAYSIA
Autorit ˘ a ¸  tile din Malaysia au confis-cat 24 t de filde ¸ s de contraband ˘ a(peste 1000 de col ¸  ti de elefant),ascuns ˆ ın dou ˘ a ˆ ınc ˘ arc ˘ aturi de ma-hon. Ecologi ¸ stii sus ¸  tin c ˘ a aceast ˘ acaptur ˘ a este cea mai mare de p ˆ a-n ˘ a acum. Transportul venea dinTogo ¸ si avea ca destina ¸  tie China.
AFRICA
Potrivit unui raport pe 2012realizat de Organiza ¸  tia Mon-dial ˘ a a S ˘ an ˘ at ˘ a ¸  tii, 63% dintredecesele ˆ ınregistrate pe con- tinentul african au fost cauza- te de boli transmisibile, ˆ ın-deosebi de HIV/SIDA, bolilediareice, malaria, tuberculoza ¸ si bolile infantile.
AUSTRALIA
Aplica ¸  tiile de jocuri de noroc simulate pen- tru smartphone-uri ¸ si alte dispozitive devinpopulare ˆ ın r ˆ andul copiilor. Unele aplica ¸  tiisimuleaz ˘ a perfect jocurile de cazino, cudiferen ¸  ta c ˘ a pe dispozitivul electronic c ˆ a ¸ s- tigi mult mai u ¸ sor. Un raport guvernamen- tal avertizeaz ˘ a c ˘ a asemenea simul ˘ ari potface ca jocurile de noroc s ˘ a devin ˘ a permi-se ˆ ın r ˆ andul copiilor, „transform ˆ andu-i ˆ ın juc ˘ atorii ˆ ımp ˘ atimi ¸  ti de m ˆ aine”.
    P   a   c    i   e   n    t   u    l   :
      5
    R   o    b    i   n    H   a   m   m   o   n    d    /    P   a   n   o   s    P    i   c    t   u   r   e   s   ;    P   a   p   a    F   r   a   n   c    i   s   c   :    A    l   e   s   s   a   n    d   r   o    B    i   a   n   c    h    i    /    A    F    P    /    G   e    t    t   y    I   m   a    g   e   s   ;   c   o    l ¸     t    i    i    d   e    f    i    l    d   e ¸    s   :    R    E    U    T    E    R    S    /    B   a   z   u    k    i    M   u    h   a   m   m   a    d
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->