Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
eAuthenticatie Voor Managers Highres

eAuthenticatie Voor Managers Highres

Ratings: (0)|Views: 190|Likes:
Published by e-factureren.info
Tekst: ECP-EPN en Innopay, 2005
Bent u wie u zegt dat u bent? Dit is een van de belangrijkste vragen rond elektronische communicatie over het internet.
Bij authenticatie speelt toegankelijkheid en gebruiksgemak een belangrijke rol. Er moet een goede middenweg gevonden worden, waarbij de identiteit van de wederpartij betrouwbaar wordt vastgesteld zonder dat daarbij te hoge drempels worden opgeworpen voor de gebruiker. Dit brengt keuzes met zich mee voor de gebruiker: welk niveau van authenticatie is voor mijn bedrijfsvoering noodzakelijk en welke eisen stel ik eraan?

Deze publicatie is gericht aan managers om de keuzes rond (e-)authenticatie te vergemakkelijken. Daarnaast geeft deze publicatie een goed overzicht van de stand van zaken op het gebied van (e-) authenticatie in Nederland.
Tekst: ECP-EPN en Innopay, 2005
Bent u wie u zegt dat u bent? Dit is een van de belangrijkste vragen rond elektronische communicatie over het internet.
Bij authenticatie speelt toegankelijkheid en gebruiksgemak een belangrijke rol. Er moet een goede middenweg gevonden worden, waarbij de identiteit van de wederpartij betrouwbaar wordt vastgesteld zonder dat daarbij te hoge drempels worden opgeworpen voor de gebruiker. Dit brengt keuzes met zich mee voor de gebruiker: welk niveau van authenticatie is voor mijn bedrijfsvoering noodzakelijk en welke eisen stel ik eraan?

Deze publicatie is gericht aan managers om de keuzes rond (e-)authenticatie te vergemakkelijken. Daarnaast geeft deze publicatie een goed overzicht van de stand van zaken op het gebied van (e-) authenticatie in Nederland.

More info:

Published by: e-factureren.info on Oct 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2011

pdf

text

original

 
voor managerseAuthenticatie
Een coproductie van:
 
voor managers
eAuthenticatie
Een coproductie van:Mede mogelijk gemaakt door:
 
2
Colofon
Dit is een gezamenlijke uitgave vanECP.NL en Interpay, mede mogelijkgemaakt door DigiD, het Ministerie vanEconomische Zaken, Stichting SURF ende Sociale Verzekeringsbank.
Teksten:
Ir. P.G.L. (Peter) Potgieser, Interpay
Samenstelling en eindredactie:
Inge Aarts, ECP.NL
Ontwerp omslag en binnenwerk:
ECP.NL / Efficiënta Offsetdrukkerij bv
Druk:
Efficiënta Offsetdrukkerij bv
ISBN:
90-76957-17-7© ECP.NL 2005
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dezeuitgave mag worden verveelvoudigd,opgeslagen in een geautomatiseerd gege-vensbestand, of openbaar gemaakt, inenige vorm of op enige wijze, hetzij elek-tronisch, mechanisch, door fotokopieën,opnamen, of enige andere manier, zondervoorgaande schriftelijke toestemming vande maker.Alhoewel de auteur en uitgever uiterstezorgvuldigheid betracht hebben bij hetsamenstellen van deze uitgave aanvaar-den zij geen aansprakelijkheid voor scha-de van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn opde in deze uitgave vervatte informatie.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->