Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
72045957-TAJNA-VAVILONA

72045957-TAJNA-VAVILONA

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by anna214
TAJNA-VAVILONA
TAJNA-VAVILONA

More info:

Published by: anna214 on Feb 28, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

 
The Illuminati 666
Compiled by William Josiah Sutton
 
 
 
Ovo djelo je adaptacija materijala koji se može na
ć
i na Internet stranicama
 
 pod naslovom ''The Illuminati 666'', i, po dozvoli autora, dalje umnožavati i  publikovati. Njegova namjera nije izazivanje daljih podjela i sukoba, i ono nije usmjereno protiv bilo kojega pojedinca ili ustanove, ve
ć
 prije na raskrinkavanje sistema lažnih religija i ideologija u koji svi, naj
č
ć
e nesvjesno, možemo biti upleteni. Neka svako, na osnovu težine dokaza, procijeni šta je istina i kuda ga vodi put koji je odabrao, ili je dozvolio da drugi odaberu umjesto njega. ''Neki se  put
č
ini
č
ovjeku prav, a kraj mu je
 put 
 
k smrti
.'' Pri
č
e Solomunove 14:12. S druge strane, Isus je rekao: ''Ja sam
put, istina i život
;
niko ne
ć
e do
ć
i Ocu do kroza me
.'' Jovan 14:6. Ova knjiga
ć
e vam pomo
ć
i da bolje shvatite svu ozbiljnost ovih tekstova iz Svetog Pisma.
GLAVA I
 Porijeklo lažnih religija po
č 
elo sa Luciferom  Pobuna na Nebu protiv Boga  Pobuna na Zemlji protiv Boga  Lucifer se obožavao (i danas se obožava) kao bog Sunca  Doktrina o besmrtnoj duši – osnova magije i
č 
arobnjaštva
 
 Astrologija i porijeklo svih paganskih nauka
 
U poslednjoj knjizi Biblije, Isus Hristos daje svoje poslednje upozorenje  prije nego se vrati drugi put. Ovo poslednje upozorenje nalazi se u 13, 14, 16, 17 i 18 glavi knjige Otkrivenja. Isus upozorava svoj narod o tome kako
ć
e
č
itav svijet  biti zaveden na služenje Sotoni, simboli
č
ki predstavljenim kao sedmoglava aždaja koja napada Ženu, simbol istinske vjere i Crkve. U Otkrivenju 13:4, 8, 9 može se pro
č
itati Isusovo proro
č
anstvo o obožavanju
 
Sotone svuda po svijetu: ''I pokloniše se
 aždaji
 koja dade silu zvijeri, i pokloniše se zvijeri govore
ć
i: ko je kao zvijer, i ko može ratovati sa njom?… I
pokloniše joj  je
 svi koji žive na zemlji
,
č
ija imena nijesu zapisana u knjizi života jagnjeta koje je zaklano od postanja svijeta
. Ako ko ima uho, neka
č
uje.'' (Svi navodi iz Biblije dati su prema prevodu Dani
č
i
ć
-Karadži
ć
, ukoli-ko, zbog jasno
ć
e samog teksta, nije druga
č
ije nazna
č
eno – prim. prev.) Apostol Jovan je pisao: ''Dje
č
ice! Poslednje je vrijeme, i kao što
č
uste da
ć
e do
ć
i antihrist, i sad mnogi antihristi postaše; po tom poznajemo da je poslednje vrijeme.'' 1 Jovanova 2:18. Apostol Pavle je upozorio: ''Da vas niko ne prevari nikakvim na
č
inom; jer ne
ć
e do
ć
i dok ne do
đ
e najprije otpad, i ne pokaže se
č
ovjek bezakonja, sin pogibli, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da
ć
e on sjesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazuju
ć
i sebe da je Bog.'' 2 Solunjanima 2:3, 4. Naš Gospod na razne na
č
ine obznanjuje svojim sledbenicima kako prepoznati Sotonu koji je nevidljiva glava dijelom religijskih i dijelom politi
č
kih pokreta. Otkrivenje 13:18 upozorava da
ć
e to biti obilježeno brojem 666. U Otkrivenju 17:5 naš Gospod opisuje ovaj satanisti
č
ki pokret koji je antihrist u simbolu raskalašne lijepe žene. Na njenom
č
elu stajalo je napisano ime,
''Tajna Vavilon veliki, mati kurvama i mrzostima zemaljskima.''
Upravo poslednje upozorenje našega Gospoda koje se sada daje obmanutom svijetu nalazi se u Otkrivenju 18:4. ''I
č
uh glas drugi s neba koji govori:
''Iza
đ
ite iz nje, narode moj, da ne budete sudionici u grijesima njezinim, i da ne primite od njezinih zala.''
 U Otkrivenju 14 glava nalaze se tri jasne poruke koje simbolišu tri an
đ
ela. Otkrivenje 14:6, 7 poziva svijet iz službe aždaji, da služi Bogu koji je stvorio nebo, zemlju, i more, i izvore vodene, pravome Bogu
Stvoritelju
. U Otkrivenju 14:8 govori se o padu Vavilona i kako je on napojio sve narode otrovnim vinom bluda svojega. Me
đ
utim, u Otkrivenju 14:9, 10
č
itamo najsve
č
anije upozorenje ikada dato svijetu, o kojemu najve
ć
i broj ljudi ne zna gotovo ništa. Sotona jedva da se i  pominje u hriš
ć
anskim krugovima, da ne govorimo o tome kako je prore
č
eno u Svetom Pismu da
ć
e navesti veliku ve
ć
inu da izgubi svoje spasenje. ''I tre
ć
i an
đ
eo ide za njim govore
ć
i glasom velikim: ko se god pokloni zvijeri i ikoni njenoj, i primi žig na
č
elo svoje ili na ruku svoju, i on
ć
e piti od vina gnjeva Božjega, koje je nepomiješano uto
č
eno u
č
ašu gnjeva njegova, i bi
ć
e mu
č
en ognjem i sumporom pred an
đ
elima svetima i pred jagnjetom.'' Otkrivenje 14:9, 10. Bog otkriva da su svi narodi ve
ć
 obmanuti od strane ''Vavilona velikoga, majke  bludnicama i mrzostima zemaljskima.'' I naš Gospod poziva svoj narod iz Vavilona. Ali, pitanje je, šta je Vavilon? To je cijela namjera ove knjige. Dakle, otkri
ć
emo koji su to grijesi ''Vavilona velikoga'' i ko je ona, ko je ta misteriozna zvijer skerletne boje na kojoj ona jaše, kako je opisano u Otkrivenju 17:1-8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->