Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
67Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
APA-Norm + Voorbeeld

APA-Norm + Voorbeeld

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 110,964|Likes:
Published by johncmv

More info:

Published by: johncmv on Oct 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
Verwijzen naar literatuur
In een wetenschappelijke tekst komen altijd
literatuurverwijzingen
voor. Het doelhiervan is de lezer duidelijk te maken op welke inzichten/onderzoeksresultaten hetonderzoek voortbouwt. In de
literatuurlijst 
, die aan het eind van een artikel wordtopgenomen, kan de lezer in één oogopslag zien van welke literatuur gebruik isgemaakt.
Verwijzen in de tekst
Vuistregel 
: elke bewering die je doet, moet onderbouwd zijn, hetzij met argumentenof onderzoeksresultaten van jezelf, hetzij door verwijzing naar argumenten of onderzoeksresultaten van anderen. Je mag uiteraard een zekere kennis bij je lezersvooronderstellen; deze voorkennis zal variëren met de doelgroep voor wie je schrijft(vakgenoten, leken, wetenschappelijke lezers of ‘het publiek’). Een bewering als‘Kinderen zijn in Nederland vanaf hun vijfde tot hun zestiende leerplichtig’ hoeft bijvoorbeeld niet verder onderbouwd te worden.
Techniek 
: In lopende tekst verwijs je naar de auteur(s) van een artikel door hunachternaam te noemen, gevolgd door het jaar van uitgifte van de publicatie. Dit geldtvoor boeken, artikelen -tijdschrift/krant-, maar ook voor publicaties op internet. Jemag kiezen of je de auteursnaam in de lopende zin opneemt, of aan het eind van dezin tussen haakjes plaatst. In verband met de leesbaarheid van je tekst is enigeafwisseling tussen beide methoden wenselijk.
 
Voorbeelden:
Van Essen (1999) deed onderzoek naar gemengd bewegingsonderwijs en stelde vast dat....Uit onderzoek naar gemengd bewegingsonderwijs (Van Essen, 1999) kwamnaar voren dat ......Uit onderzoek naar gemengd bewegen in het voortgezet onderwijs is gebleken dat dit nietvanzelfsprekend leidt tot minder stereotiep bewegingsgedrag bij meisjes en jongens (Van Essen, 1999).
In geval van meerder auteurs:- Bij twee auteurs steeds beide namen- Bij drie tot vijf auteurs de eerste keer alle namen vermelden en bij volgendeverwijzingen slechts de eerste auteur, gevolgd door “et al.”- Bij zes of meer auteurs alleen steeds de eerste auteur, gevolgd door “et al.”
In het geval niet duidelijk is welke persoon de tekst heeft geschreven:- Wanneer er sprake is van een instantie of een bepaalde groep, dan de naam van deinstantie/groep gebruiken- Wanneer er überhaupt geen auteur bekend is dan dienen de eerste woorden van detitel van het werk gebruikt te worden. Daarbij geldt: Wanneer er sprake is van eenartikel, aanhalingstekens gebruiken; wanneer sprake is van een boek of een rapportdan de titelwoorden cursief weergeven.
 
Voorbeelden:
 
Uit het onderzoek bleek dat klassegrootte wel degelijk invloed had op de leerprestaties (Universiteitvan Groningen, 2003).Het pedagogisch klimaat in de klas had hierop geen invloed (“Onderwijseffectiviteit in kaart”, 2001).Time-on-task bleek van doorslaggevend belang (
 Handbook of research
, 2002)
Literatuurlijst
 Hoofdregel 
: de literatuurlijst is alfabetisch gerangschikt op de achternamen van de(eerste) auteurs.
Techniek 
: voor het weergeven van boeken, tijdschriftartikelen en bijdragen aan bundels worden in de onderzoekspraktijk meestal de richtlijnen van de AmericanPsycological Association (APA-normen) gehanteerd. De APA-normen hebben betrekking op de inhoud en de lay-out van de verwijzingen. Er is enig verschil tussende drie genoemde categorieën.
 Boeken/Rapporten
:
Achternaam auteur, voorletter(s). (jaartal).
Titel.
Plaats van uitgifte: naam vanuitgever.
Schreuder, P.R. (1995).
 Algemene vorming in een multiculturele samenleving 
. Baarn: Intro.Brink, W.P. van den & Koele, P. (1986).
Statistiek deel 2: theorie
(zevende, herziene druk, 2001).Amsterdam: Boom.
Wanneer er geen individuele auteurs bekend zijn, dan aanduiding van degroep/instantie (Wanneer auteur en uitgever identiek zijn, i.p.v. naam uitgever vermelden: auteur).
 Nederlands bureau voor statistiek (2003). Rapport w
erk en inkomen 2002
(No. 23). Den Haag: auteur.
 
Wanneer ook geen groep/instantie bekend is, beginnen met de titel:
Handleiding werken met groepen (1999). Groningen: ACG.
Tijdschriftartikelen:
Achternaam auteur, voorletter(s). (jaartal). Titel artikel.
 Naam van tijdschrift 
, jaargang(nummer), paginanummers.
Burwood, L. (1996). How should schools respond to the plurality of values in a multicultural society?
 Journal of Philosophy of Education,
30 (3), 415-428.
 Bijdragen aan bundels:
Achternaam auteur, voorletter(s). (jaartal). Titel artikel. ‘In’ voorletter(s) achternaamredactie,
titel bundel 
(paginanummers). Plaats van uitgifte: naam van uitgever.
 
Lagerweij, N. & Voogt, J. (1997). Schoolontwikkeling: meer dan het invoeren van vernieuwingen. InTh. Bergen, A. Knoers & P. Sleegers.
 Perspectieven op de school in dynamische ontwikkeling 
(pp. 83-118). Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink.
 Electronische bronnen
Vermeld de datum waarop je de informatie hebt opgevraagd. In het geval de bron vanhet internet komt, aan het eind het adres vermelden. In dit geval aan het eind geen punt plaatsen.Wanneer een internetdocument meerdere pagina’s bestrijkt (meerdereURLs), dan de URL van de beginpagina gebruiken. Gebruik ‘z.j.’ (zonder jaar)wanneer je niet beschikt over de publicatiedatum. Wanneer de bron van een databasekomt is een vermelding van de database voldoende en hoeft dus geen adres te wordenvermeld.
Electronic reference formats recommended by the American Association. (2000, 12 October).Opgevraagd op 23 October, 2000, van http:// www.apa.org/jornals/bebref.html
 
Bureau Opvoedingsadvies voor Rotterdam en omgeving. (2006, 21 januari). Opgevraagd op 21 januari2006, van http://www.opvoedingsadvies.nlEid, M., & Langeheine, R. (1999). The measurement of consistency and occasion.
 Psychological  Research, 4,
100-116. Opgevraagd op 19 november 2000, van de PsychcARTICLES database.Fonds Hoogbegaafdheid (z.j.).
 Dag van de hoogbegaafdheid.
Opgevraagd op 20 juni 2005, van http://www.hoogbegaafdheid.nl
 Krant 
Zonder en met auteur:
Toetsen van kleuters is mogelijk (2003, 15 augustus).
 De Volkskrant 
, 3.Jansen, J. (2003, 16 augustus). Toetsen van kleuters leidt niet tot onderwijsverbetering.
 De Volkskrant 
,3.
Merk op:- bij boeken wordt de titel van het boek vet, cursief of onderstreept weergegeven; bijtijdschriftartikelen wordt de naam van het tijdschrift (en níet de titel van het betreffende artikel) onderstreept of vet dan wel cursief gezet- voorletters van auteurs staan achter de achternaam; voorletters van redacteurenkomen voor de achternaam- in de literatuurlijst worden de titels van auteurs (dr., drs., mr.) niet vermeld. Dekeuze tussen voorletters of voornaam (indien vermeld op titelpagina van hetaangehaalde werk) is een persoonlijke. ____________________________________________________________________ 
Bronnen:
Soudijn, K. (1991).
Scripties schrijven in de sociale wetenschappen
. Houten: Bohn StafleuVan Loghum.American Psychological Association (1994).
Publication Manual of the AmericanPsychological Association
(4
th
ed.). Washington DC: Author.American Psychological Association (2001).
Publication Manual of the AmericanPsychological Association
(5
th
ed.). Washington DC: Author.

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 hundred thousand reads
Dana Del Favero liked this
Solange Mallee liked this
Liselotte Sels liked this
Liselotte Sels liked this
Ellen Sommerdijk liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->