Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
175 Life Hacking Tipskhkjhj

175 Life Hacking Tipskhkjhj

Ratings: (0)|Views: 44|Likes:
Published by Martijn Aslander
jhjkjk
jhjkjk

More info:

Published by: Martijn Aslander on Mar 01, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

 
      2
     e
 
   u
    i
    t
 g
 e
 b
r
e
 
e  
n   
 
h    
e     
r         
z      
 i          
 e
  n
  e
  d
  r
    u
    k
HET NIEUWE WERKEN
 
VAN DUUREN MANAGEMENT
 
175
 
lifehackingtips
Om slimmer en efficiënter te werken
Martijn Aslander Frank Meeuwsen Taco Oosterkamp Sanne Roemen
 en andere lifehackers
HET NIEUWE ORGANISEREN
      3
     e
 
   u
    i
    t
 g
 e
 b
r
e
 
e  
n   
 
h    
e     
r         
z      
 i          
 e
  n
  e
  d
  r
    u
    k
 
175 lifehackingtips
om slimmer en efficiënter te werken
Martijn AslanderTaco OosterkampFrank MeeuwsenSanne Roemenen andere lifehackers
Culemborg
 
ISBN: 978-90-8965-081-8NUR: 801Trefw.: Lifehacking, timemanagement, getting things doneOmslagontwerp: A-Graphics design, ApeldoornOntwerp logo Lifehackning.nl: Annedien HoenZetwerk: Holland Graphics, AmsterdamRedactie: Taalwerkplaats, Amsterdam (1e druk), Redactiepunt, ’s Hertogenbosch (2e druk), Josien van der Laan, Gouda (3e druk)Drukwerk: Koninklijke Wöhrmann, Zutphen1
e
 druk 1
e
 oplage, juni 2008 2
e
 oplage, juni 20092
e
 druk 1
e
 oplage, maart 20103
e
 druk 1
e
 oplage, februari 2011© Copyright 2008-2011 Van Duuren Management BVVan Duuren Management is een imprint van Van Duuren Media B.V.Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewij-zigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurs-wet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->