Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cuurs istoria gandiri

Cuurs istoria gandiri

Ratings: (0)|Views: 804|Likes:
Published by oDd12345

More info:

Published by: oDd12345 on Oct 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

 
Cuurs:Istoria gândirii politice
Tema 1. Gândirea politică ca obiect de studiu istorico-teoretice.
Obiectul istoriei gândirii politice şi însemnătatea lui. Legităţile istoriei gândirii politice.Categoriile şi problemele principale. Noţiunea şi structura doctrinelor politice. General-umanul şi clasialul în istoria concepţiilor politice. Criteriile de apreciere a doctrinelor  politice.Istoria gândirii politice, politologia şi teoria statului şi dreptului. Metoda de cercetare aînvăţăturilor social-politice. Principiul istorismului. Periodizarea istoriei gândirii politice.
Tema 2. Gândirea politică în Orientul Antic.
Coordonatele social-politice ale Orientului Antic. Particularităţile dezvoltării societăţilor timpurii în Orientul Antic. Politica ca o parte a complexului religios - filosofic în LumeaAntică. Elementele de gândire politică în Egiptul Antic. Începuturile gândirii politice înBabilonul Antic, India şi Persia. Ideile social-politice ale brahmanismului ca curent politic, religios şi moral.Afirmarea şi dezvoltarea gândirii politice în China antică. Problemele social-etice şi politice în învăţătura lui Confucius (551-479 î.e.n.). problema statului, puterii şitradiţiilor. Cultul monarhului. Contradicţiile în doctrina filozofică şi moral-juridică a luiConfucius. Ideile social-politice ale lui Mo-ţzi (479-381 î.e.n.) şi ale daosismului(întemeietor Dao-ţzi 369-286 î.e.n.).
Tema 3. Ideile social-politice în Grecia Antică.
Coordonatele social-politice ale epocii. Polisele antice ca societăţi social-politice şi caobiect al gândirii politice. Etapele principale ale dezvoltării sistemului de polis.Trăsăturile caracteristice ale vieţii politice a Greciei antice. Particularităţile percepţiilor grecilor antici. Tendinţele în dezvoltarea ideilor social-politice în perioada istoriei clasicea Greciei antice.Doctrina social-politică a lui Platon (427-347 î.e.n.). bazele filozofice ale concepţiilor social-politice ale lui Platon. Originea şi esenţa statului. Ideile despre egalitate şi dreptate.Atitudinea faţă de proprietatea privată. Formele de conducere şi evoluţia lor. Statul ideal.Influenţa ideilor social-politice ale lui Platon asupra dezvoltării gândirii sociale şi politicemondiale.Învăţătura social-politică al lui Aristotel (384-322 î.e.n.). etica şi politica ca “filozofiedespre om”. Problema originii şi esenţei statului. Natura politică a omului şi caracterulfiresc al statului. Noţiune de cetăţean. Politica, dreptatea, puterea. Scopurile şi metodele politice. Formele orânduirii de stat. Critica statului ideal al lui Platon. Aristotel despre politică ca cea mai bună formă de orânduire statală. Însemnătatea învăţăturii social- politice a lui Aristotel pentru dezvoltarea ideilor social-politice în Europa Occidentală.Concepţiile social-politice ale lui Epicur (341-270 î.e.n.).scopul statului. Esenţa“dreptăţii” lui Epicur. Valorile principale ale eticii epicuriene. Gândirea politică a
 
reprezentanţilor stoicismului. Caracteristica concepţiilor social-politice aq epociielinismulu. Învăţătura social-politică a lui Polibiu (210-128 î.e.n.). originea şi esenţastatului. Clasificarea formelor de stat, ideea rotaţiei lor. Noţiune de formă combinată deconducere ca orânduire de stat ideală.
Tema 4. Doctrinele politice în Roma Antică.
Tabloul social-politic al Romei antice. Izvoarele teoretice ale gândirii politice. Învăţăturasocial-politică a lui Cicero (103-143 î.e.n.). lucrările lui Cicero “Despre Stat”, “Desprelegi”, “Despre îndatoriri”. Teoria genezei statului şi a dreptului. Esenţa statului.Învăţătura despre dreptul naţional. Atitudinea faţă de sclavagism. Formele orânduirii destat şi dezvoltarea lor. Idealul social-politic al lui Cicero. Influenţa ideilor social-politiceale lui Cicero asupra dezvoltării în continuare a gândirii social-politice.Seneca ca continuator al lui Cicero. Stoicismul. Dezvoltarea gândirii politico-juridice înlucrările juriştilor români. Esenţa dreptului şi domeniile lui: dreptul natural, dreptul popoarelor, dreptul civil. Clasificarea izvoarelor dreptului. Influenţa ideilor politico- juridice ale juriştilor români asupra formării culturii politico-juridice în ţările EuropeiOccidentale.
Tema 5. Ideile politice ale creştinismului timpuriu.
Apariţia, baza socială, izvoarele. Doctrinele social-politice din perioada crizei civilizaţieiantice. Formarea doctrinelor social-politice ale creştinismului timpuriu. Utopismul socialal creştinismului timpuriu. Transformarea creştinismului în religie de stat şi evoluţia lui.Mesianismul. Atitudinea faţă de puterea politică şi stat. Ideile de drept. Egalitatea.Datoria de a munci şi repartizarea după muncă. Condamnarea bogăţiei, proprietăţii private şi cerinţa instaurării proprietăţii obşteşti (ideile colective). Idealurile evanghelisteale creştinismului timpuriu. Rolul creştinismului în istorie.
Tema 6. Gândirea politică în Europa.
Particularităţile concepţiilor politice în apariţia şi dezvoltarea feudalismului. Învăţăturasocial-politică a lui Toma d’Aquino. Fundamentarea ideologiei politice a catolicismuluiîn lucrările “Suma teologică” şi “Despre conducerea monarhilor”. Ideile despre origineaşi esenţa statului, puterii dreptului. Formele dreptului: legea eternă, naturală, umană,divină, pozitivă şi corelaţia dintre ele. Clasificarea formelor de conducere. Idealul political lui Toma d’Aquino. Semnificaţia politică a erizeilor. Doctrina politică a lui DanteAligheri (1265-1391) în lucrarea “De Monarhia”.Doctrina politică a lui Marsilio de Padova (1275-1342). Fundamentarea separării bisericiide stat, separarea puterii legislative de cea executivă. Marsilio de Padova despre stat cadespre cea mai importantă asociaţie pentru realizarea fericirii fizice şi spirituale.Atitudinea faţă de monarhie.
Tema 7. Învăţătura politică în orientul arab, asia şi transcaucazia în evul mediu.
Particularităţile dezvoltării sociale a Orientului medieval. Influenţa islamului asupradezvoltării gândirii politice şi culturii spirituale a societăţii. Monumente şi documente alegândirii social-politice islamice.
 
Ideile social-politice ale lui Farabi Abu Nasr ibn Muhamed (870-950). Lucrarea “Despreconcepţiile locuitorilor unui oraş virtuos”. Învăţătura politică a lui Navai Aliher (1414-1501). Învăţătura politică a lui Ibn Rusta (1126-1198). Doctrina social-politică a lui IbnKhaldun (1332-1406). Gândirea politică în Transcaucazia.
Tema 8. Concepţiile social-politice în perioada Renaşterii.
Cadrul social-istoric în care se impune Renaşterea. Problema omului în filozofia epociiRenaşterii. Orientarea socială a umanismului. Antichitatea şi cultura spirituală a epociiRenaşterii. Direcţiile principale şi trăsăturile caracteristice ale ideilor social-politice. Niccolo Machiavelli (1469-1527), gânditor politic, istoric şi scriitor cu renume, ideologde seamă cu renume, ideolog de seamă a burgheziei italiene. Teoria puterii în lucrările“Principiile” şi “Discursuri”. Originea şi esenţa statului. Noţiune de politică şi interes destat. Politica şi morala. Formele conducerii de stat şi legităţile rotaţiei lor. Realismulgândirii politice a lui Machiavelli. “Machevialismul”.Apariţia teoriei suveranităţii de stat. Jean Bodin (1530-1596).bazele teoretice aleînvăţăturii politice ale lui Bodin. Caracterul şi esenţa statului. Structura puterii.Proprietatea şi puterea. Noţiune de suveranitate, esenţa şi graniţele ei. Formele conduceriide stat. Rolul şi locul ideilor politice ale lui J. Bodin în istoria gândirii social-politice.
Tema 9. Ideologia politică în timpul reformei.
Direcţiile principale ale gândirii social-politice în epoca Reformei. Mişcarea şi ideologiaReformei în Cehia. Jan Huss (1371-1415). Concepţiile politice ale reprezentanţilor Reformei în Germania. Luther Martin (1482-1546). Programul social-politic a luiThomas Muntzer (1490-1525). Teoria calvinismului Jean Calvin (1490-1525). Teoriacalvinismului. Jean Calvin (1509-1564). Consecinţele reformei.
Tema 10. Începuturile comunismului utopic.
Spiritul epocii. Ideile politice ale lui Erasmus din Rotterdam (1466-1536). Lucrările“Elogiul nebuniei”, “Manualul ostaşului creştin”, “Despre război şi pace”. Atitudinea luifaţă de biserică. Prostia şi nebunia oamenilor. Atitudinea faţă de războaie. Teoria păcii.Gândirea comunist-utopică a lui Thomas Morus (1478-1535). Concepţia politică a cărţii“Utopia”. Problema statului. Atitudinea faţă de razboie. Problema libertăţii omului.Gândirea politică în opera lui Thomazo Campanella (1568-1639). “Cetatea soarelui”.Opoziţia faţă de filozofia lui Aristotel. Cauza răului social. Atitudinea faţă de proprietate.Organizarea muncii şi conducerii. Tezele politice în concepţia lui Gerard Winstanley(1609-1660). Lucrarea “Legea libertăţii”. Esenţa constituţiei lui Winstanley. Necesitateadesfiinţării proprietăţii private. Planul reorganizării societăţii engleze.
Tema 11. Gândirea politică în Europa Occidentală în perioada revoluţiilor burgheze în sec. XVII-lea.
Direcţiile principale şi trăsăturile caracteristice ale concepţiilor social-politice în epoca

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maria Cernat liked this
Aici Si Acum liked this
Alina Posirca liked this
Karizma Marcela liked this
Karollina Slutu liked this
Elena Postolachi liked this
Tcaci Alina liked this
vladoroftei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->